Tuesday, March 24, 2020

Ikusi, observatu, gogoetatu eta, ahal luenac, atera consequenciac

Dugu iracurtzen gaur Gara eguncarico lehen paginan ganic Nerea Perez Iguaran photographoa

"Eskuekin bigiekin ikusten duguna baieztatzen dugu" 

aitzitic an eguncarico barruco 30. or dakarrena mezu berbera gaztelaniaz dio

"Necesitamos confirmar con las manos lo que vemos con los ojos" 

Bai, bai dezagun mezuoc (euscarazcoa eta gaztelaniazcoa) ikusi, observatu eta, ahal luenac, atera consequenciac.


4 comments:

Josu Lavin said...

Necesitamos confirmar con las manos lo que vemos con los ojos"

Behar dugu confirmatu escuequin cer ikusten baitugu beguiequin

cer ikusten baitugu = ikusten duguna

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai Josu baina norc reflexionatuco du hemen esandacoaz? Zer pesnsatzen duquete eguileec? Iracurrico al dute hemengo gogoeta? Mysterioa.

Josu Lavin said...

Nehorc ere ez du reflexionatuco. Bon, bi docena erdic, çuc erran daroaçunez.
Mysterioric ez dago.

Erramun Gerrikagoitia said...

Ez dago beraz ardura zindoric.