Saturday, August 30, 2008

Asko dugu ikasteko mesedetan euskal irakurlea

Irakurri ahal da an supplementua Gaur8 hon Gara egunkaria (zapatua 30 agorrila 2008) an lehen plana hau titulua eta azpian ondoko textu laburra

titulua

Palestina, beste iruzur baten aurrean


eta textu laburra

  • Palestinako ezkerrak erabat baztertzen du Georges Bush AEBetako presidenteak aurten bertan ezarri nahi duen "bake prozesua" Khalida Jarrar PAHF alderdiko diputatuak euskal brigadistei adierazi dienez

Iruditzen zait, ote da nire analysia edo interpretationea aski objektivoa?, hori textua da lar komplikatua edo indigeriblea tzat edozein irakurle euskaldun, izanik edo ez' alphabetatua. Digeribleago izan ahal zen hontara, nire ustez

  • Palestinako ezkerrak erabat baztertzen du "bake prozesua" zein ezarri nahi du aurten Georges Bush AEBetako presidenteak nola adierazi die euskal brigadistei Khalida Jarrar-ek PAHF alderdiko diputatuak

Euskal irakurketea, askotan da kalvario edo golgotha latz sufrimentuz baterikoa baina nehork gutik du deus esaten. Ote gara futitzen euskaldunok kin euskara? Zergatik pasatzen ohi dira honelakoak sarri, egnunero? Nahi izanez gero ba dugu zer ikasi buruz errespetua euskaldunari, euskal irakurleari, zeinak gainera du pagatzen produktua zintzoki.

Wednesday, August 27, 2008

Gehienok gagozke konforme

Gehienok, esan nahi bait dut garenak arduratzen buruz euskararen fluitate informativoa, hala nola kasurako Bittor Hidalgo eta beste asko, gagozke konforme ezen hau titularra da qualitate gutikoa informativoki. Ez du qualitate informativo onik, da aski indigeriblea.

Hara (Gara, lehen pagina, eguaztena 27 agorrila 2008):
  • Itxaropenaren seme-alaben tragedia
Behar da esan ze normalki euskaraz erabiltzen da hori strukturea baina bai beste batzuk ere hala nola
  • Tragedia itxaropenaren seme-alabena

Bigarren forma hau iruditzen zait da qualitate informativoz hobea ezi aipatu duguna gorago. Baina zer litzateke baldin agertzen balitz mezu hori -informatione hori- honela:
  • Tragedia hon esperantzearen seme-alabak
edo
  • Tragendia hon seme-alabak hon esperantzea

Esan ahal da, objektivoki, ze dago ranking informativo bat artean horiek possibilitateak? Ote gagoz gehienok konforme hortan -nola esaten dut tituluan- ezen dago graduatione informativo differentea an exemplu hauek?

Tuesday, August 26, 2008

Beharko dugu alphabetizatu: Ainhoa Arteta

Beharko dugu alphabetatu ha sopranoa Ainhoa Arteta zeren ez dakike euskara ongi baizik arras lotsagarri. Zeren ikusi dut eta entzun tevisionean noiz duten elkarrizketatu ze du esan

repertorio

ordez esan "zuzenki" euskaraz

errepertorio

Bada' beharko da besterik ez bada ere diru publikoz alphabetizatu zeren lotsagarri da bere mailako soprano international batek txarto esatea repertorio.

Ala ote beharko du alphabetatu euskal intelligentsiak? Ba dira itsuak nahi ez dutenak ikusi euskara reala geure garaikoa eta gainera jartzen dira aintzindari euskararen. Otsoa artzain.

Sunday, August 24, 2008

Elhuyar-en phrase komparativoak

Irakurri dut hau titularra an Zientzia, Lorea Arakistain / Elhuyar Fundazioa (Gara, domeketako supplementua Zazpika, 24 agorrila 2008, or 52)

Londrestik New Yorkera alderantziz baino luzeago

Titular komparativo hontan komparatzen da distantzia Londres-tik New Yourk-era eta alderantziz New York-etik Londres-a. Phrase komparativoak redaktatzeko ba da modu edo possibilitate bat baino gehiago, izanik possibilitateok batzuk informativoki effektivoagoak eta bestetzuk gutiago effektivoak.

Halan, izan ahal zen ere possible hontara hori titularra:

Londres-tik New York-era luzeago alderantziz baino

edo

Londres-tik New York-era luzeago ezi alderantziz

Bakoitzak an bere ranking informativoa ba du gradu eta valio informativo differentea eta hobea. Hori evidentea dirudi. Irudi du ere ikasi du guti edo nahi du ez ikasi Elhuyarrek buruz effiktivitate informativoa. Da visione -eta praxis- lar guti modernoa tzat XXI mendea.

Friday, August 22, 2008

Guarani hizkuntzatik: jacaranda

Izan naiz Madrilen neure loba gazteenaren -Eneko- ezkontzan eta restauranteak non izan dugu eztegua zeukan izena Jacaranda. Nik uste nuen Jacaranda zela izenak soilik, hori soilik izena restaurantearena (deitura bat edo zeozer hola). Baina gero joan garelarik Portugalera jakin dut han ze jacaranda da izena zuhaitz batena zein hazten da Brasilen zeinak dauka horri koloretsu violetak izanik arras vistosoa.

Orai irakurririk interneten ikusi dut arbolea eta jakin dut dela jacaranda izen bat datorrena tik guarani hizkuntza.

Guk, euskaldunok, nola skribitu behar genduke delako jacaranda hitza?

  • jacaranda
edo
  • jakaranda

Saturday, August 09, 2008

Suspensea. Pase foral orthographiakoa.

Irakurri bait dut suspense hitza non segitzen dute zorrotz normak' gero joan naiz konsultatzera ea zer dakarren Akademiak eta dut ikusi ze dakarrela suspense ekarri ordez nola bait litzateke "logiko" suspentse.

Da geratzeko modukoa suspensean durduzatua. Zergatik ez da "logikoki" suspentse?

Nork ote daki honen erantzuna, esan nahi dut illogikotasuna hon "logika" hau? Zein da logikea tzat izan dadin

suspense

eta ez

suspentse

Zergatik du hitz horrek pase foral orthographikoa? Ote dugu herritarrok eskubiderik egiteko galderak eta izateko erantzunak?

Tuesday, August 05, 2008

Kompara zagun kommunikativoki

Informatu edo ere berba egin ahal da kommunikativoago edo baldresago' izanik modu bat hobea evidenteki ezi bestea. Trauskil eta baldar eta trakets expresatzen denari ulertzen zaio nekez edo behintzat nekezago ezi berba egiten duenari klaru eta zuzen.

Nahi lukeenak kompara dezala kasurako gaurko editorial baten titularra (Gara, editoriala, martitzena 5 agorrila 2008):

Segurtasuna kontrol sozialerako aitzakia gisa

kin beste possibilitate ondoko hau:

Segurtasuna nola aitzakia kontrol sozialerako

Zer da ondorioztatu ahal dena komparaketa kommunikativo hortatik? Deus? Zeozer? Agian zerbait?