Monday, September 30, 2013

Auquera (berri possible) caltegarriac?

Dudalaric iracurri hau titularra (ikusi hemen, ganic Koldo Landaluze, critico cinematographoa)

  • De la saludable amoralidad de Ozon, al paseo estelar de "Gravity"

  • De ..................................................., al .............................................


ethorri zait gogora nola eman ahal guenuque hori euscaraz. Uste dut ez datequeela lan arras erraza eta hortacoz zait gogoratu ez legoqueela tcharrena jotea auquera experimental berrietara nahiz compondu edo leundu handicap horiec.

  • Ti .................................................., ki ........................................... 

Ari direnac itzultzen textuac zer ahal dute commentatu buruz holaco auquera possible -momentuz- heterodoxoac edo "condemnagarriac"?

Friday, September 20, 2013

Retroactivatuac -atchiquiac- mentalqui iragan beltzari

Gaur dut iracurtzen Vitoria Gasteizko udalaren anincioa prensan bilinguequi. Zeinac esan nahi bait du ze textua dela eguina udal hortaco traductore professionalec, ez edozein urlic. Halan dio, lehenic euscaraz eta guero gaztelaniaz.

  • Vitoria-Gasteizko Osoko Bilkurak dei egiten die herritarrei Santa Maria de Garoña Zentral Nuklearra eraitsi eta behin betiko ixteko antolatu den Manifestaziora


  • El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convoca a la ciudadanía a la Manifestación por el cierre definitivo y el desmantelamiento inmediato de la central nuclear de Santa María de Garoña. 

Comparaqueta hontan puntu asco tratatu leiz baina nic nahi dut zentratu bakarric batean, hara:

Zergatic ez errespetuz iracurlearen honela euscal textua?


Vitoria-Gasteizko Osoko Bilkurak dei egiten die herritarrei Manifestaziora .........

Hori al da traductore professionalen productu professionala? Hori al da nivela daucatena?

Friday, September 13, 2013

Ez duquete present gogoan iracurlea

Iracurri dut prensaco eretchi articulua titulatzen Royal Mail, koroaren harribitxia, pribatizatuko da. (Gara, iritzia, baricua 13 iraila 2013).

Non bigarren paragraphoaren azquena da holaxe non ni lehebiaan naizen galdu' ezin ulertuz zecarrena texuac. Halan

Baina Royal Mail ez da pribatizatuko beste konpainia publikoen pareko. Koroaren harribitxia dala esan daiteke.  
Margaret Thatcher bera, beste konpainia askoren artean British Airways, British Telecom ala British Gas pribatizatu zituenak, Royal Mail saltzera ez zen ausartu.

Ez al zara, zu iracurlea, galdu azquen phrase hortan zu ere? Ez al duzu zoztor eguin, behaztopa? Malcartasun hori ez al zen leundu favorez iracurlea, honelaxe?

Baina Royal Mail ez da pribatizatuko beste konpainia publikoen pareko. Koroaren harribitxia dala esan daiteke.  
Margaret Thatcher bera, zeinac privatizatu zituen beste konpainia askoren artean British Airways, British Telecom ala British Gas, ez zen ausartu saltzera Royal Mail.

Comparatu baina informativoqui

Dudalaric iracurtzen honaco tituluac edo tutilarrac  (saca hemen linka)

Pirritx eta Porrotx pailazoek programazioan tokirik ez izateko eskatu dio Urquijok EITBri 

dut pensatzen ze hori titularra dago emana guziz tcharto, batez ere casu emanez transmitione informaticoa ezen bere sequietiatione inforativoa. Hara, dezagun zatitu bere segmentu informativoac holan

== Pirritx eta Porrotx pailazoek
== programazioan
== tokorik ez izateko
== eskatu dio Urquijok EITBri

Baina ordenaturic -syntacticoqui- segmentuoc, segmentu informativo conceptualoc, an beste modu yago informativoa' gueratzen ahal da hori titularra tzat edozein euscaldun ascoz ulergarriago, naturalago eta batez ere informativoago. Holan esateraco

Urquijok eskatu dio EITBri ez izateko tokirik programazioan Pirritx eta Porrotx pilazoek 

zein tutlar baldin zatitzen badugu segmentalqui gueratzen litzateque holan

== Urquijok eskatu dio EITBri 
== ez izateko tokirik 
== programazioan 
== Pirritx eta Porrotx pailazoek

== (edo, hak Pirritx eta Porrotx pailazoak)

Goico textu da exemplua hon exemplu gaizqui bideratua mass media betean, gaberic ezein duda.


Thursday, September 05, 2013

Hobetzeco asmoz informationea

Photo batean non aguiri dira bi pelotari, ikusten da gorriz veztitua Mikel Beroiz uhartearra. Non azpian photoaren iracurri ahal da hau


Mikel Beroiz da aurtengo udan finalik gehien jokatu duen pilotaria. 

Zembaitentzat hori textua date guziz norrmala baina nire eretchian da lar difizila eta guti informativoa. Hobetu nahiric mezua informativoqui eta emanic bide ki reflexine syntacticoa izan ahal zen ere honelatsu

Mikel Beroiz da pelotaria jocatu duena finalic gehien aurtengo udan.

Zer zaizue iruditzen hobecuntzea, hobecuntza informativoagoa.