Friday, April 22, 2016

Zergatic ez da errespetatu behar originala, ahal delaric

Esaten da prensaco titular hontan esan duela Francisco Etxeberriac -forenseac- zeinac ez daquien euscaraz eta orduan ondorioaz titularraren originala ez da euscaraz emana baizic gaztelaniaz, diolaric horrec titularrac holan (Hitza, Lea-Artibay, Mutriku eta Busturialdea, baricua 22 apirila 2016)

"Gure jendartea ez dago giza eskubideen arloan hezituta" 

Seguru nago ze originalean esan du zeozer honacoric

"Nuesta gente no está educada en ..." 

Delaco "no está educada" hori zergatic ez da errespetatzen hemen traductionean nola "ez dago hezituta (edo hobeto educatua / edukatua)"? Noiz orduan titularra litzateque honelatsu

"Gure jendartea ez dago hezituta (edukatua) giza eskubideen arloan" 

"no está educada" = "ez dago hezituta" 

(Hezi, bezatu eta educatu ez dira nehondic ere synonymo.)

Zer impedimentu othe dago hemen errespetatzeco originala? Admisibleac edo inadmisibleac othe dira horiec lizentziac? Ez al da logicoago, ahal delaric eta ez dagoelaric ezinic, errespetatzea originala? Zein da ba motivoa hola jocatzeco, aritzeco, traducitzeco?

Saturday, April 16, 2016

Informatu differentequi

Dudaric ez dago ze ba daudela auquera differenteac expresatzeco eta ere emaiteco titularrac prensan. Halan comparatu ahal ditugu bi ondoco titular hauec bat prensan aguertua (Gara, larunbata 16 apirila 2016, 14 or) eta bestea nic ezarria nola bere alternativea. Hara

1)
Behar gehien dutenak laguntzarik gabe ez uzteko eskea Gipuzkoako Aldundiari

2)
Eskea Gipuzkoako Aldundiari ez uzteko laguntzarik gabe behar gehien dutenak 
edo 
Eskea Gipuzkoako Aldundiari ez uzteko laguntzarik gabe dutenak behar gehien