Tuesday, June 19, 2012

Aurkitua an neure paper zaharrak

Nola ari naizen etxean ordenatzen neure lehenagoko hainbat liburu eta paper agertu zait ondoko textua nik nuena mekhanographia Mogel-ena. Dudarik ez dago ze nik eragin nuela zenbait kambio, esaterako ziur, sartu h letrak eta besteren guti batzuk. Baina substantziali prosa edo redaktionea ez da aldatu. Nahi luenak jo ahal du ki originala edo ki pseudooriginala non nik nuen irakurri, diot pseudooriginala zeren nekez baino ez da ikusten originalik reeditatu dutelarik, dugularik bakoitzak -asko edo guti- egokitzen zerbaixka edo puzketa galanta.

Hemen ba nik aurkitua an neure paper lehenagokoak.
------------------------------- -----------------------------------------------------------------------


Juan Antonio Mogel-en (1745 – 1804) liburutik hartua

El catequista bascongado, Cristau erakasle euskalduna
(245 eta 246 orrialdetan)

Editionea Adolfo Arejita-k prestatua
Bilbao, M. CM. XCIV urtea

Mekhanographiatua eta nolabait gaurko orthographiaz ipinia
Erramun Gerrikagoitia-k Lekeitioko estola maisuak


Guraso bihotz on eta zuhurraren testamentua

(Testamentua na guraso bihotz on eta zuhurra)

            Juan Kontxia zeritzon guraso batek eman zion seme bati zuen guztia ezkontza baterako; hitz onak eman ziozkan seme hark donazio osoa erangin artean, ta hala geratu zen seme ta errainaren besotetan bezala. Lehenbiziko egunetan egiten zioten harrera ta aurpegi ona; baina egun gutxiren buruan soinu berri bat entzun zuen. Ez zioten ematen egun on bat; jango zuen ogia busti behar zuen malkoekin, onik egiten ez ziola ahora zeraman ogi vorondate txarrez emanak. Hitz gogorrak, aurpegi iluna ta mustur astintzea ziren ematen zioten alogera.

            Damutu zitzaion egina; baina asmatu zuen gauza bat, zeinak irten zion txit ederki. Auzoko gizon bati eskatu zizkion ixilik diru zati batzuek egun gutxiren epean bihurtzeko hitzarekin. Diru horiekin sartu zen gela baten, hasi zen kontatzen, ta hotsak eragiten. Diruen hotsak poztu zituen seme ta errainaren bihotzak. Hurreratu ziren gelara, ta ate artetik begiratu ta zelatu zuten gurasoa, zein zegoen mahai gainean diruak kontatzen, ta nola gero gorde zituen kutxa- kisket baten. Nolako poza? Galdetu zioten hurrengo egunean: Aita, zer egiten zenduan atzo gelan bakarrik sartuta? Norenak ziren diru hotsegiten zutenak? Erantzun zien: Zuek baino ume gehiago ba dut; gorde ditut diruak hil ondoan izan daitezen ondoen hartzen nauenarentzat.

            Nork esan berri honekin nolako harrera egiten zioten handik aurrera? Mahaian aurrerengo, jatekorik onena, aurpegi gozatsuak, hitz amoragarri, ta samurrak; galdegiten zioten, Aita, ondo zaude? Minik baduzu inon? Zertarako jaikitzen zara hain goizetik? Zaude ohean nahi duzun artean. Halan bada zeramatzan egun zahartzaroko gozoak. Halako batean, gaixotu zen; lagundu zioten ezin hobeto.

            Hil zen agure on hau; ta joan ziren arinka kutxan zegoela uste zutena harrapatzera. Ordea ez zuten ardit bat ere aurkitu, ta bai makila labur lodi bat, ta paper, hitz hauek eskribituta zeuzkana,

Nik Juan Kontxia, azkeneko testamentu honetan agintzen dut, kutxa honetan aurkituko den makila sendo honekin emateko galantak, bere buruarekin konturik atera gabe, duten guztia bizi diren artean umeei ematen dieten guraso ero, ta onegiei.

Seme ta errain gaixo haiek, ta aita asko jakinak irakatsi zieten beste gurasoei zer egin.Tuesday, June 12, 2012

Erdian, ezkutuan, ehortzirik, estalia

Irakurririk nire titulua dela "erdian, ezkutuan, ehortzirik, estalia" galdetu ahal du norbaitek zer da dagoena erdian, ezkutuan, ehortzirik eta estalia. Bada, titular hontan

Oposizio errusiarraren aurkako polizia 
operazioa, gaurko protestaren bezperan 

niri zait iruditzen gainera evidenteki ze gunea na mezua edo mezu behinena dagoela erdian, ezkutuan, ehortzirik eta ere estalia. Zeren mezu behinena edo gunea na mezua na titularra da polizia operazioa, ezen dagoela polizia operazio bat eta gero gainerakoa dira enparauak, hau da, nolako operazio poliziala den edo noiz gertatuko den edo bestelako gehigarriak.

Oposizio errusiarraren aurkako polizia 
operazioa, gaurko protestaren bezperan

Ipini ahal zen, an modu gehiago informativoa, nabarmendurik lehenbizikotik hori mezu behinea -Polizia operazioa edo Operazio poliziala- eta gero nahi diren gehigarri guztiak, egon barik hor erdian galdua.

Polizia operazioa ...Operazioa poliziala kontra oposizio russoa, 
bezperan na gaurko protesta

Monday, June 04, 2012

Distantzia lar handia onerako

Irakurtzen dugu hau titularra

Lainoek ez dute milaka euskatzalek Trapagaranen sortutako olatua gelditu

non komparatu ahal dugun kin beste aukera hau

Lainoek ez dute gelditu milaka euskatzalek Trapagaranen sortutako olatua

Saturday, June 02, 2012

Ertzantzak persekutatu euskara


Ertzantzak persekutatu euskara

Ertzantzaren kontrol alkoholemiarena (Ondarroa, zapatua 2 ekaina, 20:10) . Eskatzerakoan ertzain batek erdaraz dokumentazioa diot erantzuten euskaraz ze nahi dudala egin deistan euskaraz. Deust berak esaten nik ahal dudala egin euskaraz eta berak deustala erantzungo niri erdaraz, zeren Euskararen Legearen arabera nik bai dudala zuzena mintzatzeko euskaraz baina berak ere berdinki -lege horren babespean- berdin duela zuzena mintzatzeko niri erdaraz. Halan diskutitzen dugu biok (nik euskaraz, berak erdaraz) tinko bakoitza geure eretxian. Diost berak niri ez dudala ezagutzen legea eta nik arrapostu berari ezen berak ez duela ezagutzen legea.

Azkenean dator nigana ertzain bat zaidana mintzatzen euskaraz nahiko ongi (nahiz berak esan ez dakiela euskaraz ongi). Egiten dugu kontrol tramital guztia euskaraz, erakutsiz papel guztiak. Baina besteak -lehenengokoak- diost, alboz, nauela multatuko.

Egiten dugu kontrol alkoholarena eta agertzen da dudala alkohol zero. Baina esaten zait itxaroteko baina barruan automobilaren. Ondoren itxaron ordu lauren inguru itzultzen zait dokumentazioa eta gainera ere multa bat. Zeren aurreko matrikulako kolorea ez da garbi eta indartsua. Duelako intensitatea apaldu eguzkiak, euriak, haizeak, aireak, urteek, … nik gabe egin han -aurreko matrikulan- ezelango intervenziorik inoiz. Ertzainak -lehenengo ertzain delakoak- duelarik izkiriatu impreso bilinguean erdara hutsez ze “totalmente borrado”. Zeina ez da egia zeren nornahik ahal du erraz -eta ezelango impedimentu visual barik- irakurri han dakarrena.  

Amaitzeko, galdetu ea hori ez da mendekua. Mendekatzea euskaldunak eta persekutatzea euskara. Bestetik, ez al dute funzionarioek ezagutu behar legea, ibili barik esaten gezurrak temosoki? Aplika dezatela, behintzat, legea funzionarioek, ertzaintzak, ertzainek. Jakin bezate ze euskara dela exigiblea legalki.


Erramun Gerrikagoitia
Zapatua 2 ekaina 2012
Lekeitio