Monday, September 04, 2006

Zeinek ote du nivel informativo on hobea?

Kompara dezagun (ditzagun) bi titular buruz gai berbera eta kin ia hitz berberak. Izateak gai berbera eta izkiriaturik izanak hitz igualtsuekin lagunduko digu ikusten hobeto differentzia informativoak esker syntaxi bat edo bestea erabiliak bi titularretan.

Batak dio
:

  • Euskara eta euskal kultura nazioartean hedatuko ditu Etxepare Euskal Institutuak


Besteak dio
:
  • Etxepare Institutuak euskara eta euskal kultura munduan zabaltzea izango du helburu

Zer ondorio ateratzen ahal dugu? Ote du nivel informativo hobea bat ezi besteak?

Friday, September 01, 2006

Behintzat errazago bai (eta beste formara gaitzago!)

Ba dut lagun on bat -ha professore universitario G. P.- zein ez dut ikusiko harik urriaren azkenak eta nahi diodalarik egin konsulta bat buruz mundua hon internet' dut pensatu eta erabaki ze sartzea avisu bat an neure agenda elektronikoa, ahaztu ez dakidan konsultea.

Eta sartu dut notea modu hontara, mudu naturalean (niretzat jada natural den moduan):

  • galdetu nola sartu an gmail tik beste lagun baten etxeko ordenadorea

Gero ari nintzela pensaketan dut pensatu ze hori mezua tzat nire assessore G. P.' nola izkiritzen litzateke modu traditionalean euskaraz eta hara hori modua:

  • galdetu nola sartu gmailen beste lagun baten etxeko ordenadoretik

Komparaturik bi mezuak ikusten dut diaphanoki ze lehenengo versionea da hobea, effektivoagoa aldetik informatu -ongi eta klarki informatu eta ahal delarik fite eta neke gabe- ezi bigarren versionea. Nor atrevitzen litzateke hori rebatitzera -ez soil, horregatio, ukatzera- ze argudiorik eta arrazoi razonaturik balu litzateke eskertzekoa, anitz eskertzekoa.

Non dagoz arrazoi razonatu horiek? Betoz!, zorionean.

Patras (Grezia)

Barikua 1 iraila 2006