Saturday, June 22, 2013

Sano contzientzia eta chedea garbi

Zoazi soldadu, zaite eguin abocat,
har zazu andre, edo zoaz comenturat,
edo seminariorat;

zoaz, zato, zaude, herritic ez mugui,
edo hiriz hiri zoaz curri curri:
Jendec erasico dute zutaz bethi.


Baina zuc eguinen duzu denez irri,
baldin badaucazu bethi
sano contzientzia, chedea ere garbi;

bi gauza horiec falta badituzu,
bakea alferretan chercaturen duzu;
ezdeusec emanen dautzu ere asaldu.

Wednesday, June 19, 2013

Mendia ernari

Mendia ernari 

Mendi bat aspaldi lehen 
erdi beharrez zegoen, 
eta  emaguinic ez zuen 
haren ay eta plainuac 
urrun ziren adituac: 
jendeac ikaran zeuden 
zer jalgui behar othe zen:
oroc zuten ikus uste 
Paris oso bat bederen: 
badaquizu zer zen aguertu mundurat? 

Sagu bat. 


Horra espantu anhitz duenac ahoan, 
efectu guti du aguertzen ondoan:
Obratu gogo duenac, 
elheac ditu bakanac.

Friday, June 07, 2013

Ulertzen al da gaberic anhitz gogoetatu?

Guztiz argui eta clarua da ze prensa dela izquiriatzen -redactatzen- tzat gentea, edozeinentzat baina ez tzat  multzo specializatu bat non behar da nivel minimun bat ulertzeco izquiriatua' beraz behar du productuac izan iracurria -ulertua- ganic edozein, ganic pululua. Hau preambulottoa dut izquiriatu zeren naiz aurquitu kin ondoco titularra
(Gara, 11 or, eguena 7 ekaina 2013)
Hizkuntza gutxituak irakaskuntza elebidunean ikasi eta irakasteko aukera legez onartu dute diputatuek
Titulu horrec asco du hobetzeco informativoqui eta gainera da hori lortzen gainera arras simplequi. Baina sartu gaberic aurquitzen direlaco possibilitateoc dut errepicatuco hemengo goico titulua: Ulertzen al da gaberic anhitz gogoetatu?

Monday, June 03, 2013

Total indudablequi yago informativoa

Dudalaric iracurri hau titularra buruz aizkolarien Urrezko Txapelketea non izan bait da irabazle Floren Nazabal (Gara, 21 or, astelehena 3 ekaina 2013)

Floren Nazabalek onena zein den argi eta garbi utzi du

ethorri zait gogora puntuan ze ahal da hobetu hori titularra beste forma hontara

Floren Nazabalek argi eta garbi utzi du  zein den onena

Izan liteque norbait, nola lehenagocoan Anton Mari ihurretarra, eretchico diona honelatsuco commentarioei direla chorradac. Holacoei, nola Anton Mari-ri, escatuco nieque explicatzea non dagoen chorradea edo chorradatasuna edo chorradaqueria.

Ez al da bigarren textua informativoqui auquera ascoz hobea? Norc uste du besteric eta zergatic? Ez al da total diaphanoqui yago informativoa?