Monday, September 26, 2016

Zembat da ulergarri?, acceptable informativoqui?

Hau titularra zembat da acceptable beguiraric ulergarritasuna?

Legegintzaldi berrian EAErako hezkuntza legea espero du Ikastolen Elkarteak 

Nire ustez da arras zaila, lar gaitza ulertzeco lehenbizian.

Saturday, September 10, 2016

Batzutan aceptableago, baina halere ez asqui aceptable

Aceptable. Hor dugu aceptable hitza zein da total ezaguna artean euscaldun guziac. Batzutan ona da galdetzea ea hain delaco hori den aceptablea edo aitzitic den inaceptablea edo ez asqui aceptablea.

Halan dut nic galdetzen ea titular hau den aceptablea edo inaceptablea zein azquen honec nahi luqueen esan nahi behar litzatequeela redactatu beste titular bat. Hara titular originala (Gara, zapatua 10 iraila 2016, 17 or)

25 egunen ostean, Fernando Lizeagak 
preso gaixoen aldeko gose greba utzi du 

Othe da hori titularra asqui aceptablea, informativoqui? Nic uste ez dela aceptablea eta izateco aceptable hobetzen ahal litzateque esateraco holan

25 egunen ostean, Fernando Lizeagak 
utzi du gose grevea preso gaixoen alde(koa)

edo

25 egunen ostean, Fernando Lizeagak 
utzi du gose grevea alde preso gaixoak 

Ez ahal dira auquera bi hauec hobeac? Aceptableagoac edo yago aceptableac?