Saturday, September 10, 2016

Batzutan aceptableago, baina halere ez asqui aceptable

Aceptable. Hor dugu aceptable hitza zein da total ezaguna artean euscaldun guziac. Batzutan ona da galdetzea ea hain delaco hori den aceptablea edo aitzitic den inaceptablea edo ez asqui aceptablea.

Halan dut nic galdetzen ea titular hau den aceptablea edo inaceptablea zein azquen honec nahi luqueen esan nahi behar litzatequeela redactatu beste titular bat. Hara titular originala (Gara, zapatua 10 iraila 2016, 17 or)

25 egunen ostean, Fernando Lizeagak 
preso gaixoen aldeko gose greba utzi du 

Othe da hori titularra asqui aceptablea, informativoqui? Nic uste ez dela aceptablea eta izateco aceptable hobetzen ahal litzateque esateraco holan

25 egunen ostean, Fernando Lizeagak 
utzi du gose grevea preso gaixoen alde(koa)

edo

25 egunen ostean, Fernando Lizeagak 
utzi du gose grevea alde preso gaixoak 

Ez ahal dira auquera bi hauec hobeac? Aceptableagoac edo yago aceptableac?

4 comments:

Lingua Navarrorum said...

aceptable => acceptable

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, halan da. Ni ez naiz secula izan tamalez orthographian nahi bezain ona baina argui daucat norantz jo behar guenuqueen. Bai, acceptable nola izan bait da eta ere corritzen duen occidenteco hizcuntza relevante ascotan.

Anonymous said...

Beste aukera bat:

"25 egunen ostean Fernando Lizeagak eten/abandonatu du bere gose greba preso gaixoen alde."

X. Erroteta.

Erramun Gerrikagoitia said...

Azquen batean oso antzecoac dira bi versione hauec

==
25 egunen ostean Fernando Lizeagak eten/abandonatu du bere greba preso gaixoen alde

eta

==
25 egunen ostean, Fernando Lizeagak utzi du gose grevea preso gaixoen alde

Affaira da ostera batzuc ez dutela ikusten deus tcharric criticatu dugun original hortan ezen an

==
25 egunen ostean, Fernando Lizeagak preso gaixoen aldeko gose greba utzi du