Sunday, October 21, 2012

Behar da zeozer, evidenteki

Esaten du Xabier Amuritzak bere azken liburu Zazpi Ebidentzia Birjaiotzarako ze evidentziak ez direla explikatu behar baizik direla onhartzen edo refusatzen gabe ezein argumentu. Ba nik haintzat harturik hori esaldia, nahiz-ta espero zenaren kontrara berak du bete liburu oso bat agertzeko bere ebidentziok.

Baina, ostean aurreko preambulo neurea, noan ni neure evidentziara. Nik dakusdan evidentzia batera zeina batzuentzat ez dateke izango hain evidentea. Zeren dudalarik irakurri ondokoa, ari direla buruz berso saioa jokatu dena Zuberoan zait presentatu hauxe begien aurrera
Amets Arzallus nagusitu zen Eneritz Zabaleta, Xumai Murua, Maindi Murua, Ortzi Idoate eta Gilen Hiribarrenen aurretik hurrenez hurren. 
Ba liteke ze batzuentzat ezen hor phrasean ez ikustea ezein harri koskorik zeinek duen, zeinak eragiten duen guri zoztor eta behaztopo, informativoki. Hori phrasea ere konsideratu ahal da nola evidentzia bat non batzuentzat evidenteki ez dago ezein problema informativorik baina aitzitik beste zenbaitzuentzat ba dago evidenteki problema informativo bat ahal litzatekena gainera konsideratu aski gravea tzat irakurlea. Zeren hori ipini ahal litzateke edo dagoen bezala (kin informatione zaila, evidenteki)
Amets Arzallus nagusitu zen Eneritz Zabaleta, Xumai Murua, Maindi Murua, Ortzi Idoate eta Gilen Hiribarrenen aurretik hurrenez hurren. 
edo ere beste modu hontara (evidenteki kin informatione gutiago zaila tzat irakurlea; besterik dateke sartzea ezen zilegi eta haizu den rekurso hori erabiltzea superatzeko handicapa)
Amets Arzallus nagusitu zen aurretik hon hurrenez hurren Eneritz Zabaleta, Xumai Murua, Maindi Murua, Ortzi Idoate eta Gilen Hiribarren.
Nontzuentzat da evidentea ze hor dagoela hobetu beharreko zeozer, handicap bat? Ez al da solutione aski on bat? Ala ez dago ezelango arazorik, problemarik, problema aski graverik?


Thursday, October 18, 2012

Ote du merezi pensatzeak, observatzeak, ihardukitzeak, ...

Titulatu dut oraingo hau ze "Ote du merezi pensatzeak, observatzeak, ihardukitzeak, ..." zeren batzuk uste izango dukete ze, izenean libertatea, ez duela merezi holako nekeak edo ere behintzat batzuentzat plazerrak. Hau preambulo hau ezarri dut ze aurkitu naiz kin hauxe ondoko titularra an prensa aste hontakoa,

Egibarrek dio Bilduk ez duela zigorrik jasoko Gipuzkoan 

Ulertzeko mezua hor' esango nuke ez dagoela diffikultaterik ezelangorik. Baina nik pensatuz, observatuz eta iharduki nahirik diot ze hobe litzetekeela -informativoki- eta nor egon ahal da kontra hobe baten, edozein hobete baten? Hara ba aukera hobea

Egibarrek dio Bilduk ez duela jasoko zigorrik Gipuzkoan

Kommentario hau, hau orain nik dagidana, ote da irrelevantea, total irrelevantea?, merezi ere ez duena?