Saturday, May 26, 2012

Beharko da hobetu, bestela jai

Iñaki Rodaballo, pintxoak 
eliteko sukaldaritzara 
eraman dituen gizona 

Gara, Sukaldaritza suplementua, maiatza 2012.

Observa zagun zer distantzia -zein distantzia lar handia, gainera ahal lukeela izan ezereza edo kontiguoa- artean lehenengo Iñaki Rodaballo eta azkeneko gizona. Dudarik ez dago, duda txikerrenik ere ez dago ze irakurleak behar ditu lotu nahitaez hasierako Iñaki Rodaballo eta ezkeneko gizona, dela konszienteki edo inkonszienteki edo nolabait edo nolabaitki. Zeren bestela ez luke ulertuko mezuak dakarrena.

Izan ahal zen ere mezua -beti ere hobetze aldera-

Iñaki Rodaballo gizona zeinak eraman dituen pintxoak eliteko sukaldaritzara.

Edo ere

Iñaki Rodaballo gizona zeinak eraman dituen eliteko sukaldaritzara pintxoak 

Berba batean mezua da: Iñaki Rodaballo ... gizona. Edo Iñaki Rodaballo gizona ...

Aisa eta erraz ahal zen omititu ere gizona ipintzea zeren doalarik ondoren Iñaki Rodaballo ez luke behar derrigorrez gizona ipintzea zeren ba dakigu ze Iñaki izeneko bat dela gizona eta ez emakumea. Halan

Iñaki Rodaballo zeinak eraman dituen pintxoak eliteko sukaldaritzara.

edo

Iñaki Rodaballo zeinak eraman dituen eliteko sukaldaritzara pintxoak.

Tuesday, May 01, 2012

Lehenengo lehenengoa, gero gerokoak

Irakurririk ondoko titular hau nekez ahalko da ukatu ze mezu prinzipala da ezen Le Penek -frantzes politiko emakumeak- duela adierazi zeozer

Sarkozyk hautesleei errespeturik ez diela adierazi du Le Penek

Orduan ba mezuaren funtsa da Le Penek duela adierazi zeozer 

Le Penek adierazi du  ...

edo 

Le Penek du adierazi ...

Logikoa litzateke ze ondoren adierazi ezen Le Penek duela adierazi zeozer, geroago adieraztea zer duen adierazi. Razonamentu hau da, behintzat eretxi batean, total logikoa eta diaphanoa. Segituz razonamentua segitzen ahal litzateke ere mezua edo informationea holatsu

Le Penek adierazi du ...

Le Penek adierazi du Sarkozyk ...

Le Penek adierazi du Sarkozyk ez diela ...

Le Penek adierazi du Sarkozyk ez diela errespeturik ...  

Le Penek adierazi du Sarkozyk ez diela errespeturik hautesleei

Orduan, titulatzen ahal nuen nola egin bait dut "Lehenengo lehenengoa, gero gerokoak"edo ere luzexago "Lehenengo lehenengoa, gero -beharbada eta behar balitz- gerokoak".