Wednesday, May 28, 2014

Mosaico syntactico differentea

Dudaric ez dago ze kin colorezco harri coscor batzuc' eguin ahal da edo formatu mosaico bat. Baina kin harri coscor ber-berac formatu ahal dira mosaico differenteac dapendituz tik bakoitza edo bakoitzaren nivel edo gradu artisticoa. Halan da ere kin phenomeno syntacticoac formatzeco phraseac communicatzeco mezuac edo ideiac.

Halan da ze noiz dudan iracurtu ondoco titularra (Gara, eguaztena 28 maiatza 2014, 14 or)

UPNk euskara bultzatzeko ekimenak ito egin nahi dituela salatu dute

ethorri zait enthelegura ezen -kin harri coscor berberac edo hemen segmentu conceptual berberac- formatu ahal da mosaico informativo differentea respectuz qualitate informativoa zeina da errazago tzat iracurlea.

Hara

Salatu dute ze UPNk nahi dituela ito euskara bultzatzeko ekimenak

Baldin ez bagara autistac zeinac so eguiten dugu soil gueure zilborrari izanic hortaz omphalocentricoac -omphalo, zilbor- ondo legoque jaquitea zer pensatu daroen bestec buruz honaco criticac.Jaquitea zer pensatu daroagun.

Friday, May 23, 2014

Gogoetea buruz J Azurmendi ganic JM Torrealdai

Dudaric ez dago ze ona dela aguertzea nahi duenac bere gogoetac eta oppinioneac buruz hain delacoa. Oraicoan hemen doa Joan Mari Torrealdai-ren oppinione edo aiphua buruz Jose Azurmendi. Hara (Gara, baricua 23 maiatza 2014, 8 or):
Joxe Azurmendi irakaslea baino maisua da eta, bide batez, bere ikasleak ikasle baino dizipuluak dira, gara. 
Hortche ba dioena Torrealdai-c buruz Azurmendi.

Saturday, May 17, 2014

Laburrean ere -informativoqui- hobea

Dudalaric iracurtzen photo baten peco textuttoa dioela buruz photoco aizcolaria (Gara, zapatua 17 maiatza 2014)

Ugaitz Mugartzak finalean sartzeko aukerak izango ditu 

zait ethorten gogora ezen hori textua -textuttoa- da informativoqui ontzat hartzeco moducoa edo valeco baina baita -eta hori da funtsa orai- hobegarria edo aisa hobetu litequeena, nola ja esana dugun informativoqui' beguiraric iracurlea. Hola litzateque beste auquera hori

Ugaitz Mugartzak aukerak izango ditu sartzeko finalean 

(finalean sartzeko da gutiago informativoa arguiqui)

Dudaric ez dago ze redactore bakoitzac -persona bakoitzac- behar du bere libertatea erabiltzeco hizcuntza bere gogara baina horrec ez du edo duque kentzen ere ahal direla eta behar liratequela -behintzat theoricoqui- analysatu, aztertu eta harrotu commentarioac buruz qualitate -eta ez soil quantitate- communicativoa hon textuac izan luze edo labur nola titularrac an prensa izquiriatua.