Wednesday, January 30, 2019

Gaina hartu nahiric trabei

Norc ez du ikusico trabaric edo handicap punturic edo zeozer hobetu beharrecoric an ondoco titularra hobe luque, ez baldin bada curiositate hutsez, ez guehiago iracurtzeric commentario hau. Zeren nic bai dut ikusten traba edo bihurrune latz informativoric honetan titularrean.
Hara bera (Gara, eguaztena 30 urtarrila 2019)

Lau atxilotu Gasteizen, sexu esplotazio eta pertsonen trafikoagatik

Phrase horrec du nola handicap edo eragozpen informativo daucala batetic "comma" bereizteco informationea eta ere bestetic azquenean dakarrela "-gatic" edo zergatiaren arrazaoina, bada bi handicap.

Beraz, hemen auquera alternativo "hobetua"

Lau atxilotu Gasteizen zatio sexu esplotazio eta personen trafikoa

Ez al da auquera informativo hau hobea informativoqui ezi prensan aguertu originala? Ez al da mesedeco joatea elkarren ondoan "Lau atxilotu Gasteizen" eta "zatio ..."? Othe diogu gaina hartu, nolabait, handicap horri aiphatu duguna? Ala ez dakar mesederic horrec? Zer luque tcharric, tcharric izaitecotan?

Monday, January 28, 2019

Arartez manu obeditu beharrecoa

Gaurco asteleheneco eguraldian an ETB esan du Andoni Aizpuru presentadoreac ze bihar izango dugula

geogenesis leherkorra
noiz explicatu duen gainera holan esan behar dugu euscaraz, 
justificatu nahiz zeozer gatic hori erabilerá

Bada ondoren dut ikusi an internet ze

inglesez da 
explosive geogenesis 

frantzesez 
géogenèse explosive 

alemanez 
explosive Geogenese 

italianoz 
geogenesi esplosiva 

Esan ohi zenean "pracac lehertu, edo zacua" esan nahi zuen erdaraz reventar zeina ez da explotar, ez direlaric synonymo euscaraz ere lehertu eta explotatu.
Honela nora othe goaz?, 
honela nora othe garoez?, 
honela nora eroan nahi gaituzte? 

Edozein euscaldun normalec izanic edozein dialectotacoa ez legoquena pean aguindu edo manu puristac esaten dule holan

geogenesis explosivoa 

Baldin esan balu Andoni Aizpuruac geogenesis explosivoa expulsatu al luquete tic ETB, bere postutic?

Wednesday, January 23, 2019

Dudaric egon ahal da zein da redactatua yago communicativo?

Dudaric egon ahal da comparatzean bi ondoco azpico auquera hauec respectuz qualitate informativoa? Hara ondoren, bi auquera hoc, lehenengoa ze aguertzen da an prensa (Gara eguncaria 23 urtarrila 2019 Ekonomia 20 or, ganic Haritz Larrañaga / Donapaleu) eta bestea alternativoqui jarria, ustez dena hobea informativoqui.

Prensan aguertu titularra

Ahate hazleek ELB sindikatua sostengatzeko deia luzatu dute 

Auquera alternativo possiblea

Ahate hazleek luzatu dute deia sostengatzeko ELB sindikatua  

Ahal dira bi auquera horiec berdin communicativoac?


Tuesday, January 22, 2019

Ba dauca zailtasunic, bai.

Dudalaric iracurtzen hau titularra

Euskal ekoizleak batzen dituen datu base eta bilatzaile bat aurkeztu dute 

ohartzen naiz ze hori titularra da sobera zail edo difficila ulertzeco edo interpretatzeco dakarren mezua. Nic hori titularra hasten nuque honela amorez euscal iracurlea

Aurkeztu dute ...

Saturday, January 19, 2019

Nola hobe, aurrecoz atzera edo atzecoz aurrera?

Baldin definituco beharco balitz ENARGIA (entitate baten izena, sic) zein structura syntactico litzateque hobe bi hauetaric?

....................................................... da Enargia 
edo 
Enargia da ....................................................... 

Zeren honelaxe dugu ikusten prensan Enargia (sic, ez energia) entitatea definitua.

  • Burujabetasun energetikoa berrezkuratzea xede duen ekimen berria da Enargia, ... 

Baina izan zitequeen ere errazqui beste modu batecoa erabiliric goico schema syntactico hori, honelatsu

  • Energia da ekimen berria zeinak du xede rekuperatzea burujabetasun energetikoa, ... 

Othe dira bi auquera horiec, zein schematicoa nola phrase osocoa, berdin ulergarri tzat iracurlea? Othe dugu ezein escubideric guc euscal iracurleoc zor zaiguna ganic redactore professionalac?

Tuesday, January 15, 2019

Zailagoa da controlatzen entzundacoa ze iracurritacoa

Mezu bat ez da bethi izquiriatzen dezaguntzat iracurri, ba dira ere mezuac emanac vozez edo acusticoqui ditzaguntzat entzun megaphonian erraiteraco aeroportutan edo beste. Noiz mezua da iracurtzecoa da errazago comprenitzen eta controlatzen dioena mezuac zeren nahi bada ahal dugu mezua repasatu edo iracurri berriro nahi den beste aldiz baina ez dago holacoric tamalez an mezu acusticoa zein ezin da reentzun edo repasatu dioena mezuac.

Halan entzunic mezu acusticoa on Euskal Label zioenac / dioenac "Ongui jatea ................ da". Eta ezin ulerturic zioena ezelan ere -horrec purrustada acusticoac- azquenean determinatu nuen mezua jasotzea dictatura, bakoitzean noiz emaiten zuten hori iragarquia an televisionea, an ETB. Azquenean atchemanic mezua bitartez dictatua ikusi dut eta guero IRACURRI beguiz dioena mezuac holan,

"Ongui jatea gure baserritar, arrantzale eta elikagai industriac era jasangarrian jaqui naturalac ekoizteco behar duten bultzada ematea da" 

Hori mezua ulertzea iracurtzeracoan ere ez da horren derrepentecoa eta gutiago soilic entzuteracoan nola dathorren originalean.

Hori goico mezua hel dadin iracurlea gana edo ere entzulea gana aisago planteatzen dut nic auquera alternativo ondoco hau amorez apportatu nahi zeozer positivo nire aldetic, aparte eguiten dudan criticá contra originala, holan nire auquera alternativoa

"Ongui jatea da bultzada emaitea ekoiz dezaten era jasangarrian jaqui naturalac gure baserritarrac, arrantzaleac eta elikagai industriac" 

Iruditzen zait auquera alternativo hau nic dudana aurquezten (edo beste zembaitsu possibleac) da (dira) aisago digeribleagoac entzulearentzat nola ere iracurlearentzat. Originala, aitzitic, da dudagabequi impresentablea eta harrapaezina. Inorc ez du ulertzen dioena originalac.

Tuesday, January 08, 2019

Iruditzen zait

Gaur eguerdian nongoelaric entzuten, ikusten informativoa an ETB1 entzun da ari zirela buruz juicioa eguiten ari direna Floridan contra Pablo Ibar ondocoa, 

Video hori ikusico dute attacatzailea Pablo Ibar ez dela demostratzeco. 

Niri iruditzen zait ez izanic ere professional bat e informativoac ezen ondoco auquerá litzateque ascoz hobea informativoqui, ezen hauxe

Video hori ikusico dute demostratzeco attacatzailea ez dela Pablo Ibar.

Holatsuco auquera differentetan behar luquete pensatu professionalac, direnac professionalac informationean. Niretzat 2. auquerá da ascoz hobea informaticoqui, indudablequi.

Friday, January 04, 2019

Ohi dena baino hobequi baina ez asqui on informativoqui.

Gaurco -baricua 4 urtarrila 2019- titular principala an Berria eguncaria da hauxe

Auzitegiak ez du ikusi sanferminetako erasotzaileak kartzelatzeko arrazoirik 

commentarioa eguten dut zeren normalean hori titularra redactatzen ohi da honetara

Auzitegiak ez du sanferminetako erasotzaileak kartzelatzeko arrazoirik ikusi 

Baina hobequixe redactatuz amorez iracurlea izan zitequeen oraino hobeto holaxe

Auzitegiak ez du ikusi arrazoirik kartzelatzeko sanferminetako erasotzaileak

Tuesday, January 01, 2019

Heldu zaidana, rebotez rebidalia

Nola Gabonetaraco bidali duen Maiatz Baionaco associationeac mezua zaidan gustatu ekarten dut hona blogera ere.

Ceren bafcoac baitira abil animos eta gentil eta hetan içan baita eta baita fciencia gucietan lettratu handiric miraz nago iauna nola batere ezten affayatu bere lengoage propriaren fauoretan heufcaraz cerbait obra eguitera eta scributan imeitera ceren ladin publica mundu gucietara berce lengoagiac beçala hayn scribatzeco hon dela. 

Bernat Etchepare 1545