Monday, December 28, 2015

Possibilitate possiblea, informativoqui

Ziur nago ni ze ascotan noiz behar dugun izquiriatu edo redactatu zerbait euscaraz dugula gutitan, lar gutitan pensatzen ze ba dagoela forma edo possibilitate bat baino guehiago hori mezua (titulu, phrase, ...) redactatzeco. Halan egun ikusiric hau titularra

Sakabaketak ezin duela gehiago iraun aldarrikatu dute Martutenen 
(Gara, astelehena 28 abendua 2015, 10 or) 

pensatu dut izan ahal zela hori titularra yago informativoa holan

Martutenen aldarrikatu dute ze sakabanaketak ezin duela iraun gehiago 


edo ere bestalde beste exemplu honan

Irakeko Armada suntsitutako Ramadi hirira sartu da azkenean 
(Gara, astelehena 28 abendua 2015, lehen or) 

Irakeko Armada sartu da suntsitutako Ramadi hirira azkenean 

Noizbait beharco duquegu hasi gogoetatzen buruz honaco auquera differenteac an ranking informativoa. Ranking hortan auquera batzuc dira evidentequi yago informativoac noiz besteac dira gutiago onac informatzeco iracurlea.

Thursday, December 17, 2015

Sobera urrun elkarren ganic

Dudaric ez da ze doaz lar urrun elkarren ganic, subjectua eta verbua (AI-k ... salatu du). Gara eguncaria (lehen pagina, 17 abendua 2015)

AI-k Turkiak iheslariak Siriara bidali zituela salatu du 

AI-k Turkiak iheslariak Siriara bidali zituela salatu du 

AI-k salatu du ze ... (eta hemen ondoric salatu duena)

AI-k salatu du ze Turkiak bidali zituela iheslariak Siriara 


Aitzitic barruco orrian buruz noticia hori hau da horco (22 or) titulua

Iheslariak Siriara itzultzera behartu zituen Ankarak, AI-k salatu duenez 
edo 
Iheslariak Siriara itzultzera behartu zituen Ankarak, nola AI-k salatu bait du
edo
Iheslariak Siriara itzultzera behartu zituen Ankarak, nola salatu bait du AI-k 

Auquerac ba dira eta pensatu behar litzatequeena -gutienic an mass media- zein da convenigarriena an auquera possibleac. Daraguiogun pensaquetari, gogoetari, reflexioneari, observatzeari zuhurqui mesedetan euscara eta ere, azquen finean, gu oraico euscaldunac eta ere ethorquizunecoac.

Tuesday, December 15, 2015

Zer commentatu ahal da buruz hau traductionea?

Howard S Becker-en aiphua holan dathor kin bere traductionea euscaraz.

Innovation is possible and occurs whenever people are willing to go to the trouble of doing things the hard way. 

eta guero traductione euscarazcoa

Berrikuntzak egin ezinik ez dago: herritarrak gauzak bide zailetik egiteko lana hartzeko presta daudenean gertatzen dira.

Zer legoque commentatzeco?

Friday, December 11, 2015

Othe da hobea guretzat informativoqui?

Nola blog hontan ari garen, naizen bethi gogoetatzen ea nola hobetu ahal dugun communicationea edo mezua euscaraz nola izquirioz edo baita ere mintzoz (nola berba batean expresatu convenigarrien), egun ere eguinen dut nire reflexionea nahiric apportatu zerbait behintzat plano theoricoan.

Bada, iracurri dut egun hau titularra

Bakioko Txakolingunea, gure ardoaren ezaugarriak ezagutzeko parada 

ondoren iracurri hori titularra zait occurritzen litzatequeela hobe edo yago effectivoa redactaturic hori mezua holan

Bakioko Txakolingunea, parada ezagutzeko gure ardoaren ezaugarriak 
edo 
Bakioko Txakolingunea, paradea (?) ezagutzeko gure ardoaren ezaugarriak