Saturday, October 29, 2011

Eman ahal banu aholkurik

Baldin eman ahal banu aholkurik esango nuke ze hau textua (Gara, egunkariaren beraren propagandá zein agertzen da egunotan egunero)

 • GARAk egunero eskaintzen dizkizu aro berri hau ulertzeko eta sendotzeko giltzak 
 •  
   
 • Informatua dagoen herri aktibo bati ezin diolako inork etorkizuna zapuztu 

ipiniko nuke -ipini beharko litzateke amorez mezua hobeto ulertu eta izan gehiago informativoa- honelatsu edo honelaxe

 •  GARAk egunero eskaintzen dizkizu giltzak aro berri hau ulertzeko eta sendotzeko   


 • Informatua dagoen herri aktibo bati ezin diolako zapuztu inork etorkizuna

Nago ba duela importantziarik -beti-ere relativoa- honelakoxeko aholkuak, behintzat mass media bateko ihardunean.Friday, October 28, 2011

Hau bai aukerarik onena, SVO

Nik dut ikusten pozez nola behintzat batzuetan agertzen da prensan SVO strukturla syntaktikoa -subjektu, verbu, objektu- nola gaurko hau (Berria, internet).

Notizia nire aldetik baina ez da bakarrik dudala ikusten pozez hori strukturá zein bait da onena informativoki baizik-ere esatea gain agertzeaz poza hori gatik dela agertzen eta valiatzen hori strukturea, dugula erabiltzen SVO behar genukeen baino gutiago.

Bada, dezagun ikus hori textua agertua an Berria egunkaria

Jaurlaritzak galdetu du "justua eta arrazoizkoa" al den Otegik preso jarraitzea epaia irmoa ez bada

S (Jaurlaritzak)
V (galdetu du)
O ("justua eta arrazoizkoa" al den Otegik preso jarraitzea epaia irmoa ez bada)
 
eta ere egin ahal izateko komparationea mentaltik daiguzen ikus beste aukera bi gehien erabiliak, SOV ("geureena" datekeena) eta OVS erabiltzen dena orain asko eta askotan, esango nuke nik artifizialki eta kontranaturaz, dezadan argitu hori kontranatura ezen kontranatura "euskal traditionearen" eta ere kontranaturaz "ikuspegi eta effektivitate informativoaren".

Hemen lehenengo SOV, "geure geurea"

Jaurlaritzak "justua eta arrazoizkoa" al den Otegik preso jarraitzea epaia irmoa ez bada galdetu du

eta azkenik OVS aukera "artifizial kontranaturala" 

"Justua eta arrazoizkoa" al den Otegik preso jarraitzea epaia irmoa ez bada galdetu du Jaurlaritzak

Ditugu erabiltzen eta valiatzen euskaraz gure aukerak -kasu konkretu hontan SVO struktura syntakikoa- ditugunak eskura tamalezbehar genukeen baino gutiago. Baina behintzat agertzen eta erabiltzen dira batzuetan, zorionez.

Tuesday, October 25, 2011

Laburrenetik luzeagora

Dugu irakurtzen ondoko sarreraren ondoan "Eta-ren adierazpen historikoaren ondorena" hauxe ondorengo titularra emana lau lerrotan (Gara, astelehena 24 urria 2011)
Herritarrak, 
konponbidearen 
sarraila 
irekitzeko prest 
Ongi dakigun lez informationea eman ahal da labur edo luzeago, sano labur edo itzel luze, nahi den neurrian.

Baina hemen mezuan informationea denik laburrenean litzateke
Herritarrak, prest
(dagoela implizituki sartua "dagoz" verbua, "Herritarrak pest dagoz edo Herritarrak dagoz prest")
edo luzexago 
Herritarrak, prest irekitzeko 
areago
Herritarrak, prest irekitzeko konponbidearen serraila
baita eman ahal zuten goiko lau lerroak ordenaturik diffente lerrook
Herritarrak, 
irekitzeko prest
konponbidearen 
sarraila 

Horiek esaldietan erabiltzea edo ez erabiltzea komma (,) dago ere nola possibilitate bat.

Berba batean, zorionez, aukerrak dira bat baino gehiago baina differenteak respektu effektu informativoa.

bibhiuh


Friday, October 21, 2011

Deklarazio / Ebazpen / Adierazpen

Batzutan nintzatu izan gara hemen blogean buruz syntaxia edo buruz lexikoa eta ere buruz orthographia, etc. Gaur baina gara mintzatuko soil buruz lexikoa baina ahaztu gabe eta gabe kendu bere importantzia ki syntaxia edo orthographia.

Dugu ikusi ze Donostian arten persona relevantzia intenationalekoak (Kofi Annan, ...) agertu dute deitu dutena gero (ez dakit baina holan geratuko den historiarako) Aieteko Deklarazioa, deklarazio bat formatua kin bost puntu intentioarekin konpondu problema historikoa Euskal Herrian, Nafarroan. Baina deklaratio horren euskarazko versionean agertu da Ebazpen hitza nola traduktionea inglesezko declaration hitza.  Zein komportamentuk duen erakusten -erabiltzeak hitz inkorrektu hori tzat declaration- duten nivela traduktoreek eta ere traduktione hori ontzat eman dutenek dugula ikusten zein ez-asko dakiten euskaraz.

Lazgarria da -eta ere normala- gero agente politiko euskarazkoek ez erabiltzea hori termino lexikala, ebazpen. Dutelarik erabiltzen aldiz adierazpen. Da irri egitekoa eta ez seriotzat hartzekoa euskara edo behintzat gaurregun ikusi ohi den euskara.

Horiei, nola Lokarrikoei nola agente politikoak dutenak erabiltzen batzutan euskara, beharko zaie erakutsi eta ere irakatsi euskara, euskara nivel goragokoa eta reala soziologikoki dezaten jakin ezen deklarazio (deklaratione, deklaratio, deklarazino, emanik ere edozein orthographian) dela euskara oso-osoki.


Declaration (en), Declaración (es)Declartion (fr) 


deklarazioa


ebazpena 


adierazpena

Thursday, October 20, 2011

Itzuri nahi ki SVO

Aukera ona da hau agertzeko nola nahi da itzuri aukera onenari (SVO, subjektua, verbua, objektua), struktura informativo onenari SVO.

Lehenago ere blog hontan mintzatu izan gara buruz gai hau, ezen struktura syntaktiko batzuk direla informativoki qualitate diffentekoak, batzuk hobeak eta ostera beste batzuk gutiago onak beti ere berba eginik informativoki.

Halan dugu ikusten OVS

Ebazpena babestu, eta aukera baliatzeko eskatu dute Carter, Blair eta Mitchellek 

O (Ebazpena babestu, eta aukera baliatzeko)
V (eskatu dute)
S (Carter, Blair eta Mitchellek)

eta baita SOV

Jimmy Carter, Tony Blair eta George Mitchellek ebazpena babestu dute 

S (Jimmy Carter, Tony Blair eta George Mitchellek)
O (ebazpena)
V (babestu dute) 


baina ez dugu ikusten SVO dutelarik horrek agertzen guri nahi dela itzuri edo eskapatu nahi hori strukturá, struktura syntaktiko informativo onena. Struktura hortan an SVO litzateke holan 
 • Carter, Blair eta Mitchellek ebazpena babestu, eta eskatu dute aukera baliatzeko 
eta
 •  Jimmy Carter, Tony Blair eta George Mitchellek babestu dute ebazpena

Tuesday, October 18, 2011

Gure "zeren" koitadu stigmatizatua

Donostiako Deklarazionea emana eta irakurria publikoki inglesez (sortua ganik boskote relevante internationala formatua kin Kofi Annan, Bertie Ahern, Gerry Adam, Pierre Joxe, Gro Harlem eta Jonathan Powell) izan da traduzitua beste hizkuntza batzuetara hala nola Euskara, Gaztelania, eta Frantzesa.

Holaxe delarik hasten hori deklarationea bere lehenbiziko pragraphoan

inglesez

 Declaration 

We have come to the Basque Country today because we believe it is time to end, and it is possible to end, the last armed confrontation in Europe. 

euskaraz

Ebazpena 

Euskal Herrira etorri gara gaur Europako azken konfrontazio armatua behin betiko gainditzeko garaia iritsi dela eta posible dela pentsatzen dugulako. 

gaztelaniaz

Declaración  

Hemos venido al País Vasco hoy porque creemos que ha llegado la hora y la posibilidad de finalizar la última confrontación armada en Europa. 

eta frantzesez 

Déclaration 

Nous sommes venus au Pay Basque aujourd'hui car nous croyons qu'il est temps et aussi qu'il est possible de mettre un terme à la dernière confrontation armée d'Europe. 


Aztertzen baldin badugu euskarazko traduktionea eta badugu kompartzen gara berehala ohartuko ze euskarzko traduktionea dela txarra eta nik esango nuke impresentablea honako mailako deklaratione batean. Hasten dira originala (inglesa) eta traduktioneak gaztelania eta frantzesa honela


We have come to the Basque Country today because we believe ....... ...... ....

Hemos venido al País Vasco hoy porque creemos .................... ............ .............


Nous sommes venus au Pay Basque aujourd'hui car nous croyons .......... .... ........ aitzitik euskarazko traduktionea hasten da

Euskal Herrira etorri gara gaur ............. ...........  ..........................  .................. ...........  .............  ............... ................... ................. ........   pentsatzen dugulako.  

 noiz ipini ahal zen trankilki

Euskal Herrira etorri gara gaur zeren pensatzen bait dugu ............. ...........  .........    


Behar da exigitu eta eskatu eta hortakoz dugu exigitzen eta eskatzen errespetu gehiago euskarari eta ere ezagutza hobe eta azeptableagoa euskararena (lexikala [¿zer da ebazpena?] eta batez ere syntaktikoa). Zor zaigu hori errespetua guri euskaldunoi. Duenak har beza bere responsabilitatea.

[Ba dakigu, zoritxarrez, ze responsabilitatea dela dependitzen faktore askotatik eta ez dela inola ere responsabilitate personala, ez individula edo kollektivoa baizik duela responsabilitateak responsable asko baina determinatuak ez derrigorrez dagozenak hor grupo konkreto hortan. Respensableak ba dagoz eta zor zaigu errespetua guri euskaldunok, legez, legalki eta ere gizalegez, dignitatez.]

Zer luke atxakatzekorik honek itzupenak? 


 Declaration 

We have come to the Basque Country today because we believe it is time to end, and it is possible to end, the last armed confrontation in Europe. 


Deklarazioa

Etorri gara Euskal Herrira gaur zeren pentsatzen dugu iritsi dela garia amaitzeko, eta posibble da amaitzea, azken konfrontazio armatua Europan.  


Atzerakargak eragiten du laprast

Honek mezuak du eragiten laprast informationean. Ez doa mezua linealki aitzina. (Gara, internet)
 Ainhoa Etxaide idazkari nagusiak nazioarteko konferentzian Rafa Diezen hitzak izan ditu gogoan eta "inbertsiorik" garrantzitsuena "bake justu" baten alde egitea dela adierazi du.
¿Ez al dago hor mezua sobera atzeratua karga informativoa?  

Ainhoa Etxaide idazkari nagusiak ... adierazi du.

Eta zer iruditzen beste aukera hau redaktatzeko informatione berbera, baina digestitzen errazagoa?
Ainhoa Etxaide idazkari nagusiak nazioarteko konferentzian Rafa Diezen hitzak izan ditu gogoan eta adierazi du "inbertsiorik" garrantzitsuena dela "bake justu" baten alde egitea. 
Ez al da informationea txukunago, txairoago eta normalago ki euskal irakurlea? Ez al dago gainera emana an orthodoxiarik xorrotzena? Ala ez al du lebarik honako observationeak, observatione syntaktikoak? 


Wednesday, October 12, 2011

Batetik quantitativoki eta bestetik qualitativoki

Hartzen bagendu phrase hau emanik hiru modu syntaktiko differentetan -hiru possibilitate syntaktiko gehien orai ikusiak egungo prensan SVO, SOV, OVS- honela litzateke

Vatikanoak kondemnatzen du euthanasia 

edo

Vatikanoak euthanasia kondemnatzen du 

edo

Euthanasia kondemnatzen du Vatikanoak 

Ba dira forma possible gehiago ere, kalkulatu hiru elementuen kombinatoriak eta ikusten da direla possible 9 resultatu baina guk ditugu hiru soil estudiatuko, komparatuko.

Nekez ukatu ahalko da ze hiru aukera horietan dagoenik differentziarik an informationea quantitativoki zeren guzietan ematen da informatione neurri, kantitate berbera; ez delarik ematen informatione gehiago batean ezenez beste bietan.

Diskutitzeko litzatekeena da ea qualitativoki informationea den differentea, baina beti da difikultosoago neurtzea qualitatea ezi neurtzea quantitatea. Neurtzea quantitatea da subjektivoago -ez delarik hori konzeptu negativo bat- ezenez neurtzea quantitatea.Qualitatea da hurbilago esentzietatik, tik mundu difuso eta aldartetsua eta ambivalente eta dilemmatsua.
Honatx SVO

Azken aldion idatzi dut sarri buruz erabili strukturea SVO, aitzitik OVS edo omen dena euskaraz "jatorrago" edo "orthodoxoago" SOV, non da S subjektua, V verbua eta O objektua.

Hiru aukerotan so eginik qualitate informativoa -ikusten dugu ze "geure jatorra ezen SOV da erabitzen arras guti kausaz hon bere handicap informativoa- ageri zaigu ze sarriago erabiltzen da OVS strukturea ezi ez SVO. Baina bietan -OVS, SVO- dagoelarik V verbua erdian artean subjektua eta objektua.

Halan dut gaur ikusten, diodalarik nik zorionez, SVO strukturea dena effektivoena informativoki. Hara

 • Barakaldoko lau akusatuek ukatu egin dute kutxa automatikoa erre zutela

S (Barakaldoko lau akusatuek)
V (ukatu egin dute)
O (kutxa automatikoa erre zutela)

Jada nola esana bait dugu erabili ahal da ere OVS

Kutxa automatikoa erre zutela ukatu egin dute Barakaldoko lau akusatuek

edo erabili gutien informativoa den strukturea SOV
 • Barakaldoko lau akusatuek kutxa automatikoa erre zutela ukatu egin dute
Berba batean ze nik uste ondo goaz baina lar astiro. Behar genuke erabili preferenzialki onena eta ez soil nola exzeptionea noiz ez daukagun beste erremediorik.

Tuesday, October 11, 2011

Nik entzuna zuk irakurri

Nengoelarik hemen Lekeition tabernan esaten du agure batak beste agure bati ari denari telephonoarekin olgetan eskuan, bai baina gero ez duzu jakingo nor den deitu deutzuna. Eta du erantzuten telephono -dunak

 Patalliak markatzen dau numerua 

Seguruenez batentzat baino gehiagorentzat -orthodoxoentzat- hori ez da euskara ona eta "zuzen" esateko behar zukeen esan

Pantalliak numerua markatzen dau 

edo baita

Numerua markatzen dau pantalliak 

Guztiok dakigu ze azken forma hau, OVS,  ez dala ia existitzen euskaraz soziologikoki nahiz-eta gure prensak barra-barra erabili. Galdetzen dut neure buruari ¿ea konstatu ahal den forma hori OVS soziologikoki? ¿Zenbatekoka ote da bere existentzia soziologikoa? baldin existentzia sozilogiko apurrik duen. ¿Zergatik orduan, premozionatu eta bultzatu struktura hori, OVS?

Txukun eta itxuraz

Lehenengotik dut aitortuko egia esanik ze hasi behar dudanean irakurtzen artikuluren bat euskaraz sarri nagoela ikaraz bezala eta mesfidos aurren sartuko naizen texua. Dudarik gabe da hori handicap bat eta prejuzgu bat, justifikatuago edo gutiago justifikatua baina sarri, lar sarri izaten dut neuree justifikationea a posteriori retroelikatua izateko holako jarrerá, jarrera bat basatua an praxis zorigaiztokoa.

Gaur atzitik horregatio eta pozgarriki ahal izan dut irakurri editorialeko eritzi lan hau modu egoki eta normalean ez nauela textuak molestatu eta dut gozatu kin hori irakurri. Textu bat txukuna eta itxurazkoa nola bait dut esaten tituluan. (Gara egunkaria, iritzia "Lapurtutako haurren auziak ikertzea merezi du" asteartea 11 urria 2011). Hemen

Lapurtutako haurren auziak ikertzea merezi du

Gauza jakina da hainbat hamarkadatan zehar, Estatu espainolean bezala Hego Euskal Herrian ere, ehunka haur beren gurasoei lapurtu eta beste batzuei eman zizkietela zenbait mediku, erizain, moja eta emaginek. Umeak hilik zeudela esan zieten orduan beren aita eta amei, eta egia orain arte ezkutuan gorde dute jukutria horren arduradunek. Uler daitekeen moduan, esperientzia horrek erabat markatu du lagun askoren bizitza, eta kasu askotan itzulezinezko ondorioak izan ditu. Horregatik, ulertzekoa da kaltetuak biltzen dituzten antolakundeek Gasteizko Legebiltzarrari auzi hau ikertzeko batzordea sor dezala eskatzea, egia jakitea zor zaien gutxienekoa delako. Izan ere, Gasteizko ganberan atzo beldurrezkoak ematen zuten testigantzak entzun ziren, eta agian ikara handiena eragiten duena ez zirela kasu bakanak izan jakitea da, baizik eta aberastea bilatzen zuen azpikeria antolatua.
Ez litzateke ulergarria izango, Parlamentuak honen gainean erabakitzeko eskuduntzarik ez duela argudiatuta, ikerketa batzordeari ezetz esatea, asko sufritu duten gizon eta emakume askoren auzia baita hau; hain zuzen, ordezkari publikoen aldetik erantzuna eskatzen duen auzia. Erabakia aste gutxiren buruan hartu beharko du Legebiltzarrak, eta egiaren mesedetan, eta kaltetuek behar dutelako, erabakiak batzordearen aldekoa izan beharko luke.
esan bezala zait iruditu hau textua -editoriala edo editorialtxoa- naturala eta ongi redaktaturik emana informativoki.


Amaitu baino lehen esan ze lekutxo batean ikusten dut zati bat dena, neure eretxiz, hobegarria. Non azken aldera dakarren

Ez litzateke ulergarria izango, Parlamentuak honen gainean erabakitzeko eskuduntzarik ez duela argudiatuta, ikerketa batzordeari ezetz esatea, asko sufritu duten gizon eta emakume askoren auzia baita hau

hobetu ahal litzatkeen holaxetsu  mesedegarri

 Ez litzateke ulergarria izango, Parlamentuak honen gainean erabakitzeko eskuduntzarik ez duela argudiatuta, ezetz esatea ikerketa batzordeari, hau auzia bait da asko sufritu duten gizon eta emakume askorena;Sunday, October 09, 2011

Lausoki eta durduzatuki informatu

Delarik irakurtzen hau titularra (Berria, ostirala 7 urria 2011, 17 or)
 • CAF Zeelanda Berriko merkatura sartu da, 300 milioi euroko kontratu batekin

geratzen da edozein apur bat durduzatua edo erabilirik ingles hitz bat groggy' nola boxeadoreak, durduzatua. Gauzá da ezen CAF sartu dela hain lekutan.

 • CAF sartu da Zeelanda Berriko merkatura, 300 milioi euroko kontratu batekin 

 Ez al da holan askoz errazago informationea? Journalista professionalek -Berria egunkaria- ez al dute pensatu behar honako gauzen eta trikimailuen gainean?


Wednesday, October 05, 2011

Iguzkia Orienten ganik musde Tartas zuberotarra

Ixil-ixila para daidan Tartas gure klassikoaren textu zati bat nire gustatu zaidana (Tartas sugearen errautsa, ed Alberdania, ganik Inazio Mujika 1998, or 133)

 • Eguzkia Orienten agertzen eta jalgitzen den bezain fite, lurrean argia da; gauak eta ilunbeak ihesi doaz; argizagiak ere eta bertze zeruko izarrek eta planetek, hala duten bere argia eta bere klaritatea bere naturaz, edo enpruntuz eta jesanik harganik, oro haren ahalkez gordatzen dira, itzaltzen eta eskapatzen, hark Orienten goizean bere begitarte ederra, bere bisturak, edermen handiak eta leinuruak mundu honi agertzen dituen puntu berean. Errana ere hala da latinez: Quando sol lucet, luna et stellae latent, "Iguzkiak argi egiten duenean, argizagia eta bertze izarrak oro gorda bitez, bihoaz ihesi, itzal bitez". 

Gustatu zait niri behintzat. Kommentariorik ez, nik ez.

Monday, October 03, 2011

Syntaxia hon musde Tartas zuberotarra

Egunokin subertez ari naiz irakurtzen liburua titulatzen "Tartas, sugearen errasutsa" liburua prestaturik -eta "egokiturik"- ganik Inazio Mujuka, ed Alberdania. Hau liburua dago osaturik kin zatiak, zati hautatuak ganik Tartas apez euskaldun zuberotarra XVII. mendekoa. Lehen ere libura nuen irakurria jada publikatu zenean eta markatua markekin non ikusten nuen zeozer markagarri bere prosan.

Dudarik ez dago ze orduko euskal eskritoreen prosa dela askoz ere digeribleagoa ezi orain irakurri ohi duguna XXI. mendeko hasiera hontan. Baina bainak orduan. Batzutan irakurtzean bere prosa eder -relativoki- hori galdu izan naiz eta dut ikusi hainbatxko lekutan hobegarririk bat baino gehiago.

Halan, daiten hobeto ulertu diodana dakart hau pasarte llaburra begien aurrera edozeinen . Hemen  (128 or)
 • Jokalariak  bere urrea, zilarra eta moltsa oro galdu duenean eta jokatu, edo kartetan edo dadoetan edo bertze zonbait jokotan, badu esperantza lehen jokoan jokatu zuen dirua irabaziko duela, eta nola jokoa eta armak baitira erortzen behin alde bateala, gero bertzeala, jokalariak eta soldaduak badute esperantza, egun izanik ere maluros, bihar izanen direla dohatsu eta uros, bata bere jokoan, bertzea bere armetan. 
Zu irakurle ez dakit zarean ala ez galdu phrase hortan baina ni bai, narraz egin dut enteleguan. Eta nik nuke lagunduko gure Tartas erretora hontara redakta lezan klaruago irakurleari 
 • Jokalariak galdu duenean eta jokatu bere urrea, zilarra eta moltsa oro, edo kartetan edo dadoetan edo bertze zonbait jokotan, badu esperantza irabaziko duela lehen jokoan jokatu zuen dirua, eta nola jokoa eta armak baitira erortzen behin alde bateala, gero bertzeala, jokalariak eta soldaduak badute esperantza, egun izanik ere maluros, bihar izanen direla dohatsu eta uros, bata bere jokoan, bertzea bere armetan.
Ez dakit eta ere ez dut jakingo sekula ea observatione hau haintzat hartuko lukeen gure Tartas estimatuak eta maitatuak baina bai seguruenez haintzakotzago ezi gauregungo euskalzale relevantexkoak. Nik neure eretxia eman dut eta tanpis. Esatekorik edo kommentatzekorik luenak luma har beza eskuan lagun duela argidio razionala.

Syntaxia beti da hobegarri nola beste edozein arlo eta guk oraiko XXI. mendeko euskaldunok ba dugu ere zer ikasi gure aurrekoak ganik, syntaxian zein hobegarri den edozertan.

Saturday, October 01, 2011

Phrase subordinatuak kin anaphorikoak

Ba dagoz phraseak zein dira phrase simpleak edo prinzipalak baina baita dagoz phrase simple edo prinzipalak kin barruan phrase subordinatuak zeintzu gehitzen dute zeozer buruz esandakoa an phrase prinzipal edo simplea.

Halan ikusten dugu hau titularra (Gara egunkaria, Euskal Herria, zapatua 1 urria 2011, ganik Arantxa Manterola | Baiona) non ahal dugu irakurri

Europako Auzitegira joko du DNA laginak emateari uko egin zion Aizager laborariak

hor goiko titular hori da phrase bat duena barruan phrase subordinatu bat. Kentzen bagendu subordinatua geratzen litzateke soilik phrase prinzipal simplea, holan

Europako Auzitegira joko du Aizager laborariak


 baina nola asko edo irakurle gehienek ez dakiketen nor da delako Aizager laboraria zaio sartu phrase subordinatu bat argitu edo explikatu nahirik nor da hain Aizager laborari delakoa delarik geratzen orduan informationea hobeto -esanik minimoli nor da Aizager- nola ere agertu bait da prensan, Garan.

Europako Auzitegira joko du DNA laginak emateari uko egin zion Aizager laborariak

 Baina phrase datorren prinzipal honek falta luke explikatzea nor da Aizager

Europako Auzitegira joko du Aizager laborariak

 eta zer normalagorik explikatzea -ahal balitz eta bai ahal da- nor da Aizager laboraria ondoren aipatu Aizager laboraria, honelatsu

Europako Auzitegira joko du Aizager laborariak zeinek DNA laginak emateari uko egin zion

edo ere (niretzat hobeto informativoki)

Europako Auzitegira joko du Aizager laborariak zeinek uko egin zion DNA laginak emateari 

edo

Europako Auzitegira joko du Aizager laborariak zeinek uko egin zion emateari DNA laginak


Esan edo pensatu ahal du norbaitek ezen hau analysia titulatzen dela "Phrase subordinatuak kin anaphorikoak" eta ea zer demonio diren anaphorikoak. Ba, hemen anaphorikoa da "zeinek ..." anaphorikoa edo markadorea avisatzeko zeozer datorrela gehigarri lehenago esandakoaren. Hementxe dago zer da anaphorikoa hartua tik Online Etymology Dictionary

anaphora Look up anaphora at Dictionary.com
repetition of a word or phrase in successive clauses, 1580s, from Latin, from Gk. anaphora "reference," lit. "a carrying back," from anapherein "to carry back, to bring up," from ana "back" (see ana-) + pherein "to bear" (see infer).

Amaitzeko gogora ekarri ze ba duela hemen zer pensaturik pensa nahi lezanak. Guzia ez da kurrukurru jotea euskararen alde deus gogoetatu eta reflexionatu gabe buruz geure praxia, praxia e gure euskara darabilguna edo erabili ahal genukeena.