Monday, October 26, 2015

Ez al da bekatu mortal culturala?

Galdetzen dut ea ez den bekatu mortal culturala izquiriatzea euscaraz

bolumen 
ezi ez
volumen. 

Ez da soil affaira orthographico soila baizic ere culturala. Ibili behar othe dugu bethi ridiculua eguiten? Zeren arrazoiz? Nola ahal litzateque justificatu hori ridiculua?

Monday, October 05, 2015

Implicituqui duena salatzen

Dudalaric iracurtzen ondoco titularra (Gaur8, urriaren 3, 2015)

Munduaren premiak vs agintarien konpromisoak 

dut ikusten, sentitzen nola horrec titularrac duen salatzen handicap bat nahi ez dena aitortu. Ezen hori titularra an modu traditionalean litzateque holan

Munduaren premiak agintarien konpromisoen kontra 

Baina hemengo goico mezu hori dela arras desegoquia luque aitortzen edozeinec edo quasic edozeinec. Baina zergatic ez da nahi erabili beste auquera posible ondoco hau?

Munduaren premiak kontra agintarien konpromisoak