Monday, October 26, 2015

Ez al da bekatu mortal culturala?

Galdetzen dut ea ez den bekatu mortal culturala izquiriatzea euscaraz

bolumen 
ezi ez
volumen. 

Ez da soil affaira orthographico soila baizic ere culturala. Ibili behar othe dugu bethi ridiculua eguiten? Zeren arrazoiz? Nola ahal litzateque justificatu hori ridiculua?

No comments: