Sunday, January 27, 2008

Begientzat deskansu

Irakurri dut hauxe titulua
  • Kontuz solidaritatearekin
Eta derrepentean etorri zait burura ze irakurtzen dugu begiekin, visualki.

Noiz litzateke begientzat deskansu, deskansu ederra izan balitz skribitua beste honetara
  • Kontuz kin solidaritatea
Bai, ezta? Zer deskansu ederra eta eskergarria!

Thursday, January 24, 2008

Hobetu informativoki: linealki informatu

Ondo dago zeozer adieraztea. Importantea da ondo adierantea batez ere gehiago entzulearentzat, irakurlearentzat ezi ari denarentzat emititzen, esaten edo skribitzen, nahiz-eta bada ere importantea igorlearentzat. Adireraztea edo beste nivel bat hartzen duela beste gorakoko gradu bat informatea da, da informatzea arras eta osoki importantea.

Agian pollitago da ikustea errekasto bat mendi malkartsu batetik behera jauzika eta kiribilka baina noiz nahi da izan dadin zeozer effektivoagoa esaterako ekartea ura etxeetara sartzen da delako ura tubo zuzen eta lodi handietan kin diametro handiak dadin korri eta fluktua fite eta ahal bezain laster, ura korritzen dela linealki zuzen gabe impedimenturik.

Era berean behar luke informationeak, behar litzeteke informatu linealki gabe alferreko errevueltarik, kurvarik, zuzen, fite eta sale.

Halan (Gara, eguaztena 23 urtarrila 2008, portadea) agetzen da titulu hau kin bere photographia

Gazan egoera ez da hobetzen

kin textu hau photoaren oinean
Rafah mugako pasabidea irakitzeko palestinarrek egin zuten protestaren aurka jo zuen Egiptoko poliziak
noiz litzatekeen informatione potenteago eta linealagoa beste hau, kasurako
Egyptoko poliziak jo zuen palestinoek egin zuten protestaren aurka irekitzeko Rafah mugako pasabidea
Notizia explikatuz hauxe pragraphoa irakurri ahal dugu
Gazan bizi den egoerak ez zuen hobera egin atzo, nahiz eta argindarra izateko behar duten gasolioa garraiatuz bost kamioik muga zeharkatzeko baimena eman zuen Israelgo gobernuak.
noiz linealago hobetu ahal da informationea mesedetan irakurlea
Gazan bizi den egoerak ez zuen hobera egin atzo, nahiz-eta Israelgo gobernuak baimena eman zuen muga zeharkatzeko bost kamioik gasolioa garraiatuz behar duten argiandarra izateko.
Zergatik ez informatu linealki edo behintzat ahalik linealkien? Zer luke horrek txarrik edo mesedekorik? Mesederik asko eta kalterik guti tzat irakurlea.

Sunday, January 20, 2008

Ote da praktikan informatione effektivoa?

Ote dira honelako titualarrak, honelako euskara informatione effektivoa (Berria, igandea, 20 urtarrila 2008, ikus)

"Praktikan posibilitate gutxiko aukera da EAJk Raxoiri bere babesa ematea"

Nik uste dela informatione baldarra eta ezinformativoa.

Friday, January 18, 2008

Ez daukagu zertan harritu

Ez daukagu zertan harritu -egia da ze nehor ez da harritzen- ikusirik euskaldunak ez du kasurik egiten euskarazko prensari. Hara nolako titularra, esaterako -Berria, lehenengo paginea, barikua 18 urtarrila 2008-
Guardia Zibilak konorte gabe utzi arte torturatu zuela salatu du Sarasolak
Izan ahal zen ere
  • Guardia Zibilak torturatu zuela konorte gabe utzi arte salatu du Sarasolak
edo hobeto informativoki, ze importanteena da informatzea klaru eta fite
  • Sarasolak salatu du ze Guardia Zibilak torturatu du konorte gabe utzi arte
baita
  • Sarasolak salatu du ze Guardia Zivilak du torturatu harik utzi konorte gabe
edo
  • Sarasolak salatu du ze Guardia Zivilak du torturatu harik utzi gabe konorterik
Aztertu eta ere analyzatu behar litzateke zergatik euskaldunak egiten du muxin euskarari. Non daude motivuak?

Saturday, January 05, 2008

Irakurketa diffikultatez zaildua

Nola nagoela hemen Grezian ezin dut erosi horko berripaperik etortzen naiz internetera jakiteko horko, Nafarroako berri eta baita mundu zabaleko baina ganik medio euskaldunak. Halan noiz nahi izan dut irakurri ETAren interview gaurkoa dut imprimatu delako interviewa, zeren paperean da irakurtzen hobeto noiz da zeozer importante eta luze, eta hasi naiz irakurtzen.

Honela hasten da interviewa noiz du Gara-k galdetzen ETAri:
  • Negoziazio prozesuaren amaieratik hona egoera politikoan eman den bilakaera nola baloratzen duzue?
Neure duda handiak ditut ze hori galderea da ulergarria euskaldunontzat, zeren dut uste ze hori galdera hori gutik ulertzen ahal dute baga diffikultaterik. Ze galdera hori zeinak du hiru parte:

  • (Negoziazio prozesuaren amaieratik hona) (egoera politikoan eman den bilakaera) (nola baloratzen duzue)?

Da ulertzen hobeto, anitzez hobeto redaktaturik -ordenaturik- beste modu ulergarri eta ulergarriago hontara.
  • Nola baloratzen duzue egoera politikoan eman den bilakaerea negoziazio prozesuaren amaieratik hona?
edo ikusirik hobeto zatikatua
  • (Nola baloratzen duzue) (egoera politikoan eman den bilakaerea) (negoziazio prozesuaren amaieratik hona)?
Nola ez dute deus pensatzen hontaz professionalek -orai, hemen Gara egunkaria- eta ez dira justifikatzen ere, eginik nolabaiteko autokritikea? Hala ez dute deus justikatu beharrik? Guk, horregatio, pairatzen dugu euren produktu aski eta batzutan asko indigeribleak. Ez al da deus ikasten eta ere irakasten an universitateak buruz kommunikatu effizienteki eta bizkor irakurlea, geure populu eta Herria?

Esatekorik ez al du nehork deus? Importantziarik ez al du euskarak ala da soil kuxo symboliko hutsa?

Friday, January 04, 2008

Aski eta lar?

Batzuk ondorioz hon purismo lexikala ez dute erabiltzen, erabili nahi izaten, zenbait hitz direnak total normalak artean herria eta populua. Baina batzuk ez direnak horren purista lexikalki bai erabiltzen dituzte baina nola. Orai gustura samar irakurtzen ari naizen liburuan ikusi dut hau berbea

superbibienteak

Batzuk ez diotenak ematen importantziarik orthographiari esaten dukete, eta zer? Baina guziok dakigu ze hitz hori da skribitu behar

supervivienteak

Beste konversatione bat litzateke diskutitzea ea erabili behar dugu

superviventeak
edo
supervivienteak

Zergatik egin behar dira retokeak hitzetan noiz ez dago horren beharrik nehondik ere. Non daudeke horiek delako beharrok? Dakikeena mintza bedi razionalki arrazoituz, mesedez. Ez dezagun ahaztu ze orthographia da phenomeno visual -bisuak?- bat.

Patra, Grezia.