Sunday, January 20, 2008

Ote da praktikan informatione effektivoa?

Ote dira honelako titualarrak, honelako euskara informatione effektivoa (Berria, igandea, 20 urtarrila 2008, ikus)

"Praktikan posibilitate gutxiko aukera da EAJk Raxoiri bere babesa ematea"

Nik uste dela informatione baldarra eta ezinformativoa.

8 comments:

Ivan en' Etcheverry said...

"Praktikan posibilitate gutxiko aukera da EAJk Raxoiri bere babesa ematea"

Nola liçateque an erdara?

Erramun Gerrikagoitia said...

Nire ustez esan nahi duena da

EAJk babesa ematea Raxoiri da aukera bat praktikan posibilitae gutxikoa

Ivan en Etcheverry said...

Saya saitez azquen çure hau ematen an erdara. Ikussiren duçu eztela batere erraça.

Da en possibilitate guti an practica ematea EAJc bere babesa enta Raxoi.

edo

Ematea EAJc bere babesa enta Raxoi da en possibilitate guti an practica

Dena dela, eztaquit cer daucan "ematea" horrec.

Hobe aguian "ecen eman dieçola".

Ivan en Etcheverry

gilentxo said...

"posibilitate gutxiko aukera da" hori da itzulinguru bat ez esatekotz "gutxian probablea da", hau da, "es poco probable (que...)".

- Praktikan gutxi probablea da EAJk ematea bere babesa Raxoiri.

Josu Lavin said...

Bay, bat nathor quin errana ec Gilen.

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, aski klarua da aukerea hon Gilen respektuz agertua prensan. Ikus:

Berria:
Praktikan posibilitate gutxiko aukera da EAJk Raxoiri bere babesa ematea

Gilen:
Praktikan gutxi probablea da EAJk ematea bere babesa Raxoiri

Zenbaitek esango luke ere zeozer buruz hori hon gutxi probablea edo txarragao oraino gutxiago probable.

Baina zer uste daroe interesatuek, Berria-koek? Ala da hemengoa gorren dialogoa? Ote da alferrekoa hemen esaten ari garena? Ote gara ari soil geu geuretara? Zer esan ahal da buruz hemen kommentatzen duguna?

Ivan en Etcheberri said...

Bay, erraiten duguna hemen alferrecoa da. Descojonatzen dira kontun gu.

Eztaquitena segur da ea garen gu, an eguia, descojonatzen garenac kontun haiec.

Uste dute ecen gaudela asqui jodiduta entatic burua eta ecen practicatzen dugula dialogo bat arten gorrac eta çoroac, gainen oro, arten çoroac.

Ivantto

Erramun Gerrikagoitia said...

Ez dut uste pensatzen dute gagoz izorratuta burutik baina ziur ez nago ere ezagutua eta segitua den bloga eta bertan esaten dena.

Esaterako ez dut ulertzen ahal nola ez dira konturatzen buruz effektivitate informativoa noiz redaktatu ahal da differenteki barruan parametro establezituak. Esaterako gaur (Gara, pag 24, astelehena 21 urtarrila 2008) agertzen da honakoa

aipatuz Barry McColgan, arduradun nationala hon Ogra Sinn Féin

"Konponbide gogoei ezin zaie inon errespresioarekin erantzun"

litzatekela anitzez airosago eta barruan parametro aktualak honalan:

"Konponbide gogoei ezin zaie erantzun inon errespresioarekin"

Ze unitate konzeptual bat, bakarra da hori hon ezin zaie erantzun.

Zergatik honelakoetan ere ez dute kritikea hartzen haintzat? Nik ezin dut ulertu.