Sunday, September 23, 2012

Extractoa nabarmentzeko gunea, fundamentala, represantativoena

Noiz publikatzen bait da artikulu bat agertzen da titulua na artikulua eta baita desdeluego artukulua bera. Baina baita sarri aterarik edo surgaturik artikulutik extracto bat dadintzat irakurlea jabetu -lehenago ezi sartu irakurtzera artikulua- zertaz den artikulua, izan dakion lagungarri gehiago ezi titulua bera na artikulua.

Halan ditut ikusi bi exemplu egunkari bateko orrialde berean. (Gara egunkaria 22 laranbata iraila 2012) Non bataren titulua da
Pontuondoko Ontzitegia, 
estabaida desbideratu bat 

ganik Edorta Jimenez Ormaetxea 
Zain Dezagun Urdaibai elkarteko lehendakaria 

zein artikuluren extractoa da hauxe dadintzat irakurlea zentratu zertaz den delako artikulua
Administrazioak daraman 
"ofiziozko" jokabideak 
"zerikusia duela 
debekaturiko leku batean 
euren ontzia 
lehorreratuta duten 
politikarien abizen 
ospetsuen 
kopuruarekin"  

Beste artikuluaren titulua da
De cuando Carrillo 
rompió la Ruptura 

ganik Patxi Zabaleta 
Coordinador de Aralar y portavoz de NaBai  

non extractoa den hauxe
Solo Carrillo podría haber 
disputado a ETA la 
primacía en la 
deslegitimación del 
franquismo, pero perdió 
su oportunidad al 
sustentar el franquismo 

Iduri luke, komparaturik bi extractook, ezen extractoek funzionatzen dutela hobeki erdaraz ezi euskaraz. Zer diren differentziak!!! Bina zeren differentziak?


Thursday, September 20, 2012

Euskal verbua segun Josu Lavin

 Josu Lavin-ek hau izkiriatu du: 

 Adisquideoc,

Compara itzaçue ondocooc eta repara ieçaioçu ETORRI aditzari:

Le he dicho que...
Erran diot ecen Manu DATORRELA (presentea)
Erran diot ecen Manu ETORRI DELA (presente perfectoa)
Erran diot ecen Manu ETORCEN DELA (presente imperfectoa)
Erran diot ecen Manu ETORRICO DELA (presente futuroa)
Erran diot ecen Manu ETOR DADILA (presente aoristoa)

Le dije que...
Erran nion ecen Manu CETORRELA (preteritoa)
Erran nion ecen Manu ETORRI CELA (preterito perfectoa)
Erran nion ecen Manu ETORCEN CELA (preterito imperfectoa)
Erran nion ecen Manu ETORRICO CELA (preterito futuro)
Erran nion ecen Manu ETOR CEDILA (preterito aoristo)

Le habría dicho que...
Erran nioque ecen Manu LETORRELA (atemporala)
Erran nioque ecen Manu ETORRI LICELA (atemporal perfectoa)
Erran nioque ecen Manu ETORCEN LICELA (atemporal imperfectoa)
Erran nioque ecen Manu ETORRICO LICELA (atemporal futuro)
Erran nioque ecen Manu ETOR LEDILA (atemporal aoristo)

DEMBORAC [NOIZ]:

DEMBORA BARRUAN
:
· PRESENTEA eta PRETERITOA
· · presentea = orainaldia
· · preteritoa = iraganaldia

DEMBORATIC AT:
· ATEMPORALA

ASPECTUAC [NOLA]:
· PERFECTOA: BURUTUA
· IMPERFECTOA: BURUTUGABEA
· FUTUROA: BURUTZECOA
· AORISTOA: INDETERMINATUA/INDEFINITUA

Sunday, September 16, 2012

Gogoeta orthographikoa: aktibatu, aktivatu, activatu

Orthographian ere, nola zeinnahi arlotan, egin ahal dira gauzak zentzunago edo gutiago zentzu -dun. Halan, izkiriatu ahal da, esaterako exemplugarri, hau hitz hau hiru modu edo aukera orthographiko differentetan. Holaxe

aktibatu 
edo 
aktivatu 
edo 
activatu 

Hiru aukera horietarik egun normalean erabiltzen da lehenengoa ezen aktibatu baina nik dut aitzitik erabiltzen bigarrena ezen aktivatu baina egia esanik kausitzen dut eta zait iruditzen hobe litzatekeela izkiriatzea activatu, izanik normalago eta ere naturalago horrela edozein euskaldunentzat zeren hitz horiek dira kultura okzidentalekoak (cultura occidentalekoak edo occidentalecoac).

Ez dut dudarik behintzat kin hitz internationalak -nahiz nik ez dudan praktikatzen hori-, besterik litzateke baina tratatzea ea zein litzatekeen orthographia egokia eta geurea kin hitz autokhthonoak, nola harricada, escua, languilea, ...