Sunday, September 16, 2012

Gogoeta orthographikoa: aktibatu, aktivatu, activatu

Orthographian ere, nola zeinnahi arlotan, egin ahal dira gauzak zentzunago edo gutiago zentzu -dun. Halan, izkiriatu ahal da, esaterako exemplugarri, hau hitz hau hiru modu edo aukera orthographiko differentetan. Holaxe

aktibatu 
edo 
aktivatu 
edo 
activatu 

Hiru aukera horietarik egun normalean erabiltzen da lehenengoa ezen aktibatu baina nik dut aitzitik erabiltzen bigarrena ezen aktivatu baina egia esanik kausitzen dut eta zait iruditzen hobe litzatekeela izkiriatzea activatu, izanik normalago eta ere naturalago horrela edozein euskaldunentzat zeren hitz horiek dira kultura okzidentalekoak (cultura occidentalekoak edo occidentalecoac).

Ez dut dudarik behintzat kin hitz internationalak -nahiz nik ez dudan praktikatzen hori-, besterik litzateke baina tratatzea ea zein litzatekeen orthographia egokia eta geurea kin hitz autokhthonoak, nola harricada, escua, languilea, ...

6 comments:

Josu Lavin said...

Aupa Ramun,

Neuc ez nuque nehoiz erabilico AKTIBATU.

Euskaltzaindiaren HIZTEGI BATUAn aguertu ere ez da eguiten.

Nire ustez EUSKARA BATUAn AKTIVATU behar du içan, eta
NAFFARRERA BATUAN, ACTIVATU.

Josu Lavin said...

HARRICADA, ESCU eta LANGUILE dira forma normalac NAFFARRERA BATUAn.

HARRIKADA, ESKU eta LANGILE dira forma normlac EUSKARA BATUAn.

Ez dago punctu honetaz deus tractatzeric.

Josu Lavin said...

Aupa Ramun,

aktibazio +
aktibakor +
aktibapen +
aktibatu +
aktibatzaile +
aktibatze +
aktibismo +
aktibitate +

Goico hitzoc ez dira aguercen Euskaltzaindiaren HIZTEGI BATUAn.

AKTIBISTA hitza, ordea, honela aguercen çaigu:

aktibista iz. 'ekintzailea'

NAFFAR HIZTEGUI BATUAn ordea honela aguertuco dira:

activacione = activatione
activacor
activapen
activatu
activatzaile
activatze
activismo
activista
activitate

Adeitsuqui

Erramun Gerrikagoitia said...

Ongi, Josu, zehaztapenak gatik eta ere zure kommentarioak. Esan nahi nuena prinzipalki da ze euskaran tratatzekoa dela ere arlo eta ere arazo orthographikoa zein arlo' askok ez dute ikusten edo sentitzen nola importante.

Ba dira esango dizutenak ezen ez dutela ukatzen ezen kasurako vanitate hitza txarto legokenik izkiriaturik v letraz baina ez direla sartzen hortan behintzat momentuz. Holakoetan etortzen zait gogora esaterako Xabier Amuritza euskalzale eta euskalari polyphazetikoa.

Josu Lavin said...

Aupa Erramun,

Amuritzac, aurten ere, liburu bat ateraco du euscarac behar dituen "egoquitze"ei buruz. Iazcoaren seguidacoa.

VANITATE bacarric dago ondo idatzita VANITATE modura. BANITATE modura, simplequi, gaizqui idatzita dago.

Çuc nahi cenuque hau tractatuco balitz, baina ecin tractatuzcoa da.

VANITATE eta bere variante popularra VANIDADE dira euskaraz eta naffarreraz onngui dauden bakarrak.

Beguira cer dioscun Euskaltzaindiac hitz honi buruz:

banitate iz. Zah. h. harrokeria;
harrotasun; hutsalkeria

Hau da, çaharra dela eta hobe dela erabilcea hirur horietarico "sinonimo" bat.

Cinez erraiten diçut holacoac erabaquitzen dituztenequin ez dagoela deus tractatzeric. Bon, bai tractamendu psiquiatricoa behar luquete, VANITATE/VANIDADE termino internacional batez prescindi eta prescindiarazteagatic.

Ihes eguin deçagun holaco gendeagandic! Fitetz! Corri! Alde! Utican!

Erramun Gerrikagoitia said...

Zentzuzko hitzak eta ere razonamentua.