Wednesday, October 29, 2014

Dauca beste indar eta gustu bat

Comparatzen dugula bi auquera redactivo ondoco hauec non lehena da aguertua prensan gaur eta bestea nic redactatua edo moldatua dugu ikusten direla differenteac indarrez edo indar communicativoz. Hara

Arraizen aurkako auzia artxibatu du EAEko Auzitegi Nagusiak 

eta bestea

EAEko Auzitegi Nagusiak artxibatu du Arraizen aurkako auzia

Ez al daucate impacto informativo differentea ezen da aisago ulertzen bigarrena ezi lehena?

Ez da asqui effectivo eta ondorioz ezta on

Dugularic iracurtzen gaurco (eguaztena 29 urria 2014) noticia principala an Berria nekez da esango ze hori titularra ez da asqui effecttivoa eta horixe gatic ondorioz ez dala ere on edo egoquia asqui. Hemen zer dakarren titularrac

Eusko Jaurlaritzak uste du bete dutela aurrekontuak batesteko PSEren eskaera 

Nic garbi athera dudana da ze Eusko Jaularitzac (edo Euscal Gobernuak) du uste zeozer baina tamalez ez daquit zein da bere uste hori. Zer othe da?, uste pseudocriptico hori. Ba al da hor claritateric?, zein behar du lehen planaco noticia batec diaphanoqui.

Thursday, October 23, 2014

SVO eta ere SOV eta OVS

Gure blog hau dutenac seguitzen minimoqui ere ongui daquiten zer nahi du esan achronymo honec ezen SVO non S da subjectua, V verbua eta O objectua.

Halan da ze dut commentatuco kin bi exemplu bat atzocoa eta bestea gaurcoa prensan aguertuac nola izanic ere hiru hauquera suntactico horiec (SVO, SOV eta OVS) correctuac grammaticalqui nola aitzitic informativoqui dira diffenteac esan nahi bait da batzuc hobeac ezi besteac (edo nahi bada gutiago onac) beguiraric iracurlea ezen informativoqui.

Atzo iracurri ahal zen ondocoa (SOV)

ELN-k eta FARCek bi negozizazio prozesuek bat egitea nahi dute 

S (ELN-k eta FARCek)
O (bi negozizazio prozesuek bat egitea)
V (nahi dute)

hemen casu hontan arras erraza izan zatequeen ipini izan balitz SVO auquerea holan

ELN-k eta FARCek nahi dute bi negozizazio prozesuek bat egitea
edo ere
ELN-k eta FARCek nahu dute bat egitea bi negozizazio prozesuek


aitzitic gaur dugu iracurtzen ahal beste hau (SVO)

Donostiako auzo elkarte guztiek gaitzetsi dute hiria barrutitan zatitzeko oposizioak duen asmoa 

S (Donostiako auzo elkarte guztiek)
V (gaitzetsi dute)
O (hiria barrutitan zatitzeko oposizioak duen asmoa)

Hemen bigarren titularrean ere aise erabili ahal ziren beste bi auquerac -tcharrac edo gutienic tcharragoac- ezen SOV edo OVS holan

Donostiako auzo elkarte guztiek hiria barrutitan zatitzeko oposizioak duen asmoa gaitsetzi dute 

eta OVS

Hiria barrutitan zatitzeko oposizioak duen asmoa gaitsetzi dute Donostiako auzo elkarte guztiek

Esana dugunez jada izanic ere redactione hauec guziac correctuac grammaticalqui ez dira horregatio berdinac an rancing informativoa.

Amaitzeco esan ze hau SVOa

Donostiako auzo elkarte guztiek gaitzetsi dute hiria barrutitan zatitzeko oposizioak duen asmoa 

nuque hobetuco informativoqui holan, gueratzen dala berdin SVO

Donostiako auzo elkarte guztiek gaitzetsi dute oposizioak duen asmoa hiria barrutitan zatitzeko 

Ziur ez dira berdin onac informativoqui. Ez al dute pensatu behar hontaz behintzat professionac ari direnac lanean prensan?

Thursday, October 16, 2014

Correctua baino hobea dena informativoqui

Naizelaric aurkitu kin hau titularra (Gara, 16 urria 2014, 14 or)

MENDI TXANGOA 

Bidaia bat, txikiak baina balio handikoak diren Jaizkibelgo perlak ezagutuz

naiz tristetu apur bat zeren izanic ere hori goico titularra guziz correctua grammaticalqui -% 100 correctu- da informativoqui guti ona edo beste hitz batzuequin izan ahal zan ascoz hobea, hobea iracurlearentzat. Ezen, izan ahal zan esateraco ere holan edo holatsu zeinac du valio informativo handiagoa edo yago handia.

MENDI TXANGOA 

Bidaia bat, ezagutuz Jaizkibelgo perlak direnak txikiak baina balio handikoak 

edo ere hobeto orain contuan hartuz iracurlea, ezen errazago ulertzen 

MENDI TXANGOA 

Bidaia bat, ezagutuz Jaizkibelgo perlak zein dira txikiak baina balio handikoak

Gainera optione hontan ez luque behar derrigorrez edo aguien litzateque ere soberazco comma signoa (,). Holan

Bidaia bat ezagutuz Jaizkibelgo perlak zein diran txikiak baina balio handikoak

Friday, October 10, 2014

Tzat dutenac ikusi nahi (edo dutenentzat ikusi nahi)

Esan beharric ez dago ze blog hau eta ere haimbat guehiago behintzat neurri batean dira bidea eguin daigun gogoeta buruz gueure eritchiac edo ere opinioneac zeintzu batzutan edo ascotan dira reflexione theoricoac dirutitenac zembaitetan ere sobera theoricoac edo urrunduac tik realitate real sociologico tangiblea.

Bada dudana orai ekarrico hona plazara batzuec ez dute ikusico zintzoqui eta beste batzuec ikusiric ere -hori handicap informativoa- ez dute ikusi nahico, principioz. Bada, noan neurera ezen dudanean iracurri hau titularra (osteguna 9 urria 2014)

Ukraniako gatazkak 331 
hildako eragin ditu 
su-etena adostu zutenetik 

Nola esan bait dut gorago batzuc -ascoc?- ez dute hor titularrean ikusico ezein handicap informativoric eta bestetzuc ez dute nahi izango aithortu hori handicapa edo escasia structural syntacticoa. Asco dira eta gara baita ari garanac alde aurkitu bide hobeac, egoquiagoac dezan euscarac eguin aurrera eta corri dezan fluitatez artean gu euscaldunac ezen daquigunac euscaraz. Berba batean olioztatu edo engrasatu gure jarioa edo izquirioz edo berbaz.

Hori goico titularra, hobe beharrez, jartzen ahal da ERE honetara

Ukraniako gatazkak 331 
hildako eragin ditu harik
adostu zuten su-etena 

Ez al da hori possibilitatea -possibilitate syntacticoa- ona eta ere hobea informativoqui?

Othe da structura informativo (izquirioz edo berbaz) ona hau honaco hau

... eragin ditu ............. -tik

ala hobea, anhitzez beste hau reala eta factiblea osoqui

... eragin ditu haric ................