Friday, June 03, 2016

recurso valiagarriac rechazatu

Logicoa da pensatzea ze on dela erabiltea recurso direnac ona eta laguntzen dutenac positivoqui. Baina, antza, noiz ari garen izquiriatzen, redactatzen euscaraz horiec recurso potivoac ditugunac escura ditugu rechazatzen izenean eztaquit-zer ideia grammatical buruz euscarta ideala edo perfectoa.

Halan dugu iracurtzen titular hau prensan (Gara, baricua 3 ekaina 2016, or 20)

Krisia Ankara eta Berlinen artean 
armeniar genozidioa onartzeagatik 

edo

Krisia Ankara eta Berlinen artean 
armeniar genozidioa onartzeagatik 

Hobetu ahal da, aisa, mezu edo tutular hori holan

Krisia Ankara eta Berlinen artean 
onartzeagatik armeniar genozidioa 

edo

Krisia Ankara eta Berlinen artean 
zatio onartu armeniar genozidioa

Non aurreco casu bietan marcatzen da zergatia edo causa horren krisia artean Ankara eta Berlin.

Galdetzen dut nic zergatic ez dira erabiltzen pozarren horiec recursoac direanac realac edo atereac tik societatea? Zergatic ez ba erabili holacoac behintzat lehenbizicoa (onartzeagatik ...) eta zergatic ere ez bigarrena (zatio onartu ...)? Ez al dira hobeac informaticoqui? Journalismoan ez al da gauza ona effectivoqui eta ahalic effectivoen informatzea helburu bat behar dena persecutatu?