Saturday, April 12, 2014

Ascoz informativoago eta ere logicaz logicoago

Nic eguin ohi dut neure ahaleguina ezartzeco titulu on edo ahalic egoquiena, ezen importantzia eman ohi dudala ere ki titulua eta ez aitzitic soil izquiriatzen dudanari barruan hon articulua. Halan oraintche ere.

Bada, dudalaric iracurri hau titularra eta titulua an lehen paginea non ez bait dathor besteric ezi titularra bera' igorten gaituela 28. orrialdera (Gara eguncaria, zapatua 12 apirila 2014)

Kutxabanken pribatizazioa ekiditeko bidea iragarri du Gipuzkoak 

zait iruditu ezen ba direla forma hobeac -informativoqui- adierazteco hori mezua redactaturic beste forma batean edo beste syntaxi batean. Otu zait izan ahal dela esateraco holan hobeto

Gipuzkoak iragarri du bidea ekiditeko Kutxabank-en pribatizazioa 

Izango al dira commetario hauec bide gogoetaraco, hobetzeco euscararen -iracurle euscaldunen- communicationea, gure nivel communicativoa. Esquertzecoa litzateque ere baldin bakoitzac apporta baleza bere garaua edo prespectivea an thematica hau.