Tuesday, May 31, 2016

Ikusteco eta ere observatzeco

Noiz bait dugu iracurtzen prensan hau titularra (Gara, martitzena 31 maiatza 2016, 15 or)

Elkargo bakarra egituratzeko lanak gidatuko dituen batzordea abian da 

eta iracurric hori titularra baldin iracurleac ikusten ez badu mezuan ezer laztasunic ez dago deus commentatzecoric guehiago. Baina nic nola causitzen dudan hori titularra guti informativoa ipintzen dut titularra beste modu guehiago asequiblean, holan

Abian da batzordea zeinak gidatuko dituen lanak egituratzeko elkargo bakarra 
(Elkargo Bakarra?) 

ondoren hemen sequentziatua an segmentu informativoac

Abian da 

Abian da batzordea 

Abian da batzordea zeinak 

Abian da batzordea zeinak gidatuko dituen 

Abian da batzordea zeinak gidatuko dituen lanak 

Abian da batzordea zeinak gidatuko dituen lanak egituratzeko 

Abian da batzordea zeinak gidatuko dituen lanak egituratzeko elkargo bakarra
(Elkargo Bakarra?)

Ba daquit ezen ezarri dudan auquerea ez dela possible bakarra, baina bai hobea indudablequi.

Wednesday, May 18, 2016

Biac zilegui, ez ostera equivalente informativoqui

Dugu iracurtzen prensan (Gara, eguaztena 18 maiatza 2016) hau titularra

Aurrerapauso gehiago lortzeko lan egingo duela esan du Sortuk 
(Gara, eguaztena 18 maiatza 2016) 

Nolanahi nic causitzen dut hobequi titular hori kin beste redactione hau

Sortuk esan du lan egingo duela lortzeko aurrerapauso gehiago

Wednesday, May 04, 2016

Titular ez asqui ulergarriac supituqui

Dudalaric iracurri hau titularra (Gara, eguaztena 4 maiatza 2016, Ikusmira, Beñat Zaldua, kazetaria)

Gezurrak, eta albiste izan behar ez luketen egiak

naiz ohartu ze nahi duena / duqueena esan dela hauxe

Gezurrak, eta egiak zeinak ez luketen izan behar albiste 

Dirudienez, nola ulertzen bait dut nic, albiste izan behar ez luquetenac da referitzen soilic ki eguiac eta ez ki guezurrac.

Azquen finean, mezua da

Gezurrak, eta egiak 
(kin emparau complementerio guziac)