Sunday, February 23, 2014

Hitzac lexicalqui, orai soil hiru hitz

Ikusten dugu egunoquin eguncarietan ze heldu da Nafarroa-ra commisionea hon

inglesez izeneztatua
international 
verification
commission 

gaztelania izeneztatua 
comision 
international 
de verificación 

eta euscaraz izeneztatua 
nazioarteko 
egiaztatze 
batzordea

Ikusten dugu clarqui baldin badugu aztertzen -orai soil lexicalqui, dugularic uzten apart phrasearen syntaxia- ezen analyzatuz hiru berbac (international, commissione eta verificatu)

lehenic
internaltional -izquiriaturic edozin orthogrraphiatan- dela euscaraz ere corritzen duen forma bakarra ezen international (edo nahiago balitz internazional)

bigarrenic 
ze commissione euscal hitza -izquiriaturic edozein variante orthographico- dela ere commissione

hirugarrenic, eta orai azquenic 

verificacione dela erabilten euscaraz ere nola occidenteco edozein hizcuntzatan

Non dira hemen -euscal munduan- gure intelectualac edo intelectual academico responsableac hon narrazqueria aculturalac?

Non dira gure academico Ibon Sarasola responsabelac hon lexicoa eta ... bere inguruco orbital extraplanetarioac? Nola izan al dira academicoac eta ere Academia hain impermeableac eta autista hon gure realitate real constatable sociologicoa? Bakoitzac bere erantzunquizunac ditu eta ere responsabilitateac. Ala al dago justificatua izatea irresponsable.

Norc rebatitu ahal luque zeozer contracoric?

Tuesday, February 18, 2014

Hobea ezi eguin auquerea

Expresatzeco ondoco titular ondoco hau da hautatu ondoco redactionea (Gara egunkaria, martitzean 18 otsaila 2014)

NBEk Ipar Koreako gizateriaren aurkako krimenak epaitzea nahi du 

Nengoelaric commentatzen irakasle batequin (J. E.) zeina bait da iracasten ari euscara adultuei nivel gorenetan da conforme egon nirequi ezen ahal dela hobetu hori titularra -informativoqui- errazqui esateraco holan

NBEk nahi du Ipar Koreako gizateriaren aurkako krimenak epaitzea 

Eguia esan halere hori titular hori, berri hobetu hori, ahal da oraino hobetu ere guehiago -bethi ere informativoqui- nahi izan ezquero.

Edo

NBEk nahi du epaitzea ..................................

Saturday, February 08, 2014

Arras erraza eta ere comenigarri

Dudalaric iracurtzen ondoco titularra an kirolac buruz sokatirea (Gara, zapatua 8 otsaila 2014)

Abadiño da hirrugarren txapela lortzeko faboritoa 

dut ikusten arguiqui ze litzatequeela titular hobea balitz redactatu holan

Abadiño da faboritoa hirrugarren txapela lortzeko 

edo 

Abadiño da faboritoa lortzeko hirrugarren txapela 

Cambio horiec ez al dira total errazac eguiten eta ere zilegui noiz duten informationea hobetzen iracurleari? Seguru euscarac luque ascoz iracurle guehiago baldin redacta baledi kin atentione informativo guehigago hartuz contuan eta haintzat iracurlea. Esango nuque nic ze ez dugula valiatzen gueure escu dagoena ere, hortaz ez du valio bethi erruac botatzea inori. Noizbait hasi beharco da eguiten autocritiquea ere.