Sunday, February 23, 2014

Hitzac lexicalqui, orai soil hiru hitz

Ikusten dugu egunoquin eguncarietan ze heldu da Nafarroa-ra commisionea hon

inglesez izeneztatua
international 
verification
commission 

gaztelania izeneztatua 
comision 
international 
de verificación 

eta euscaraz izeneztatua 
nazioarteko 
egiaztatze 
batzordea

Ikusten dugu clarqui baldin badugu aztertzen -orai soil lexicalqui, dugularic uzten apart phrasearen syntaxia- ezen analyzatuz hiru berbac (international, commissione eta verificatu)

lehenic
internaltional -izquiriaturic edozin orthogrraphiatan- dela euscaraz ere corritzen duen forma bakarra ezen international (edo nahiago balitz internazional)

bigarrenic 
ze commissione euscal hitza -izquiriaturic edozein variante orthographico- dela ere commissione

hirugarrenic, eta orai azquenic 

verificacione dela erabilten euscaraz ere nola occidenteco edozein hizcuntzatan

Non dira hemen -euscal munduan- gure intelectualac edo intelectual academico responsableac hon narrazqueria aculturalac?

Non dira gure academico Ibon Sarasola responsabelac hon lexicoa eta ... bere inguruco orbital extraplanetarioac? Nola izan al dira academicoac eta ere Academia hain impermeableac eta autista hon gure realitate real constatable sociologicoa? Bakoitzac bere erantzunquizunac ditu eta ere responsabilitateac. Ala al dago justificatua izatea irresponsable.

Norc rebatitu ahal luque zeozer contracoric?

4 comments:

Anonymous said...


"Nazioarteko egiaztatze batzordea" eta halako engendrotxoen responsabilitatea dago non-eta kontzeptua Euskal Herrira inportatu dutenen artean; ez dakit nor edo nortzuk diren: ETA, Sortu, Lokarri, Jesus Egiguren edo beste halakoren bat.

Koldobika Larruzea.

Erramun Gerrikagoitia said...

Koldobika Larruzea, iracurria dut zure commentarioa eta pozten naiz zeren duzu apportatu zure, zeure eretchia. Lehenic ongui-ethorri (zeren uste bait dut dela zure lehen aldia an bloga) eta ere esquerrac ethortea gatic.

Parte batetic arrazoi duzu ezen responsablea edo responsableac (izquiriatzean "Nazioarteko Egiaztatze Batzordea) dela responsable hori duena izquiriatu zeinac duen de facto erabili forma hori, zure hitzetan edo ETA, Sortu, Egiguren, ... edo urlia. Arraziu duzu hortan -factoan- eta holan dizut nic ere aithortzen baina horren responsable goragocoac edo yago responsableac (responsableagoac) ba dagoz esateraco bat -eta ez gutien responsablea- Academia, academicoac nor bakoitzaren heinean.

Berba batean ba, Koldobika, direnac horiec responsable gorenac zeintzuc duten marcatzen gure entheleguen lorratz -casu hontan- lexicalac.

Ez al duzu zuc ere holatsu ikusten affaira lexical hau ezen responsableen rankinean direla graduatione, nivel, nabardura eta maila differenteac?

Anonymous said...

Jakina baietz, Akademia ere responsablea da. Akademiaren dikzionarioetan agertuko balira halako terminoak: verifikazio, komisio, edo internazional, posibilitateak esateko edo idazteko halango engendroak zelan "nazioarteko egiaztatze batzordea" askoz gutiagoak izango lirateke.

Koldobika Larruzea.

Erramun Gerrikagoitia said...

Nic uste dut, berba eguinez generalqui, ze Academiac ez du apportatzen behar luqueena eta lagundu euscal herriari eta populuari. Ez da lanean ari Academia buruz puntu importante eta ere transcententalac dituenac ascatu behar euscarac edo euscaldunac (noiz dugu erabilten euscara).