Tuesday, November 20, 2007

Buruz hizkuntzak an Hego Africa

Hartua da hau informationea tik link hau:

Languages
Map showing principal South African languages by municipality. Lighter shades indicate a non-majority plurality.     Afrikaans    Northern Sotho    Southern Sotho    Swati    Tsonga    Tswana    Venda    Xhosa    Zulu
Map showing principal South African languages by municipality. Lighter shades indicate a non-majority plurality.
Afrikaans Northern Sotho Southern Sotho Swati Tsonga
Tswana Venda Xhosa Zulu

South Africa has eleven official languages:[39] Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa and isiZulu. In this regard it is second only to India in number. While each language is technically equal to every other, some languages are spoken more than others. According to the 2001 National Census, the three most spoken first home languages are Zulu (23.8%), Xhosa (17.6%) and Afrikaans (13.3%). [21]

There are eleven official names for South Africa, one in each of the official national languages.

The country also recognizes eight non-official languages: Fanagalo, Khoe, Lobedu, Nama, Northern Ndebele, Phuthi, San and South African Sign Language[citation needed]. These non-official languages may be used in certain official uses in limited areas where it has been determined that these languages are prevalent. Nevertheless, their populations are not such that they require nationwide recognition.

Many of the "unofficial languages" of the San and Khoikhoi people contain regional dialects stretching northward into Namibia and Botswana, and elsewhere. These people, who are a physically distinct population from other Africans, have their own cultural identity based on their hunter-gatherer societies. They have been marginalised to a great extent, and many of their languages are in danger of becoming extinct.

Many white South Africans also speak other European languages, such as Portuguese (also spoken by Angolan and Mozambican blacks), German, and Greek, while some Asians and Indians in South Africa speak South Asian languages, such as Telugu, Hindi, Gujarati and Tamil.

[edit] Sports

Wednesday, November 14, 2007

Baldin bada impala, zergatik guk inpala?

Noiz dut ikusi animalia sotil, eder eta magnifiko hau (ikus photoak: bat, bi, hiru, lau) deitzen dena
Impala
ezin ulertu ahal izan dut zergatik guk -euskaraz- deitu behar dugu / dukegu
Inpala
Nori galdetu? Impalari berari?

Cape Town, Kabo Hiria
South Africa, Hego Afrika

Tuesday, November 06, 2007

Mesede galanta eta kalte guti

Dudanean irakurri an internet hemen an Cape Town (Hego Afrika) hau titularra
Xabier Montoiak eta Fernando Reyk irabazi dituzte euskarazko eta itzulpengintzako Euskadi Liberatura Sariak
pensatu dut zein mesede handia lekarkeen -lekarkiokeen- euskarari partikula batek, partikulatto ttipinno batek zeinak ostera ematen ahal dioke potenzialtasun handia euskarari an redaktatzea. Hara zer lortzen luke horrek partikuleak -hon-:
Xabier Montoiak eta Fernando Reyk irabazi dituzte Sariak hon euskarazko eta itzulpengintzako Euskadi Liberatura
Ikusten da ederto hor hori sekuentzia
 • ... irabazi dituzte sariak hon ...
Ez ahal da, ez ahal litzateke, mesede handi eskergarria erabili ahal izatea hori rekursoa? Zer uste daroe, esaterako, interatuak hon sariak, hak Xabier Montoia eta hak Fernando Rey? Irabazaten ahal luke ezer itzulpengintza euskarazkoak edo literatura euskarazkoak? Juratuak zer uste daroa buruz holako textuak?

Interesantea litzateke jakitea, zeozer buruz hori.