Friday, March 30, 2007

Hau (hau problema latz hau: ...kin) zelan konpondu?

Photoan ageri dira hiru persona eta oinean hon phota dakar ondokoa (Berria, Harian, 8 or, barikua 30 martxoa 2007):
Josu Esparza Askatasuneko kidea Elena Irigoien Lorea Irigoienen ahizpa eta Nuria Bartoli Juan Carlos Lerinen koinatarekin Arartekoarekin bildu ondoren.
Hemen, phrase hortan, dago, daukagu -dauka euskarak- problema handi bat expressatzeko argiro nahi duguna expressatu. Dudarik ez dago ze photo batean egon ahal dira hiru persona baino gehiago eta personok izan representate hon entitate differenteak.

Zer solutione dauka problema honek? Ala ez dago problemarik.

Solutionerako ahalegin bat izan ahal da possibilitate hau, esaterako (kontuan hartu kommak eta ere komma garaiak):
Josu Esparza Askatasuneko kidea kin Elena Irigoien' Lorea Irigoienen ahizpea eta Nuria Bartoli' Juan Carlos Lerinen koinatea, Arartekoarekin bildu ondoren.
Zer du edo duke kritikablerik possibilitate honek? Laguntzen ahal luke euskaldunari eta euskarari?

Wednesday, March 28, 2007

Amaitu da eskolea, orai diplomea eta notak

Hegoafrikan, an Cape Town (Cape Townen), izan dudan experientziaz -bi hile, otsaila eta martxoa, zazpi aste- nahi dut zeozer agertu zeren izan zait hori experientzia arras ona, atsegina eta berriro segitzekoa, seguruenez urrian.

Ingles ikasketetako nivelak dira ondokoak:
  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced
  • Proficient
Hartu dudan diplomea da hau
South African
School of English
2004/ 012231/ 07

Certificate Registration Number: SASE 200600531

This certificate confirms that

Erramun Gerrikagoitia

successfully completed a

Pre-Intermediate English Course

Course started: February 12, 2007
Course finished: March 23, 2007

School Principal, Director of Studies


Eskolako noten zertifikatuak dio ondokoa:
South African
School of English

Progress Report

Name: Erramun Gerrikagoitia
Course Level: Pre - Intermediate

Course Started: 12 February 2007 Course Ended: 23 March 2007

1. SPEAKING --- A

2. GRAMMAR --- A

3. READING --- A

4. LISTENING --- B

5. WRITING --- B

Comments:

Erramun's linguistic skills have improved tremendously over the past few weeks. He used his speaking skills to great advantage in the class. He gave his dicided opinions on grammar points and challenged meaning and syntax. Erramun is a focused, determined and enthusiastic person. With this spirit, he will attain proficiency level rapidly. We wish him well in all his future endeavours.

Maddy Marshant (Teacher) 23.03. 2007 (Date) Stevin Smith (Director of Studies)

Symbols: Level of Improvement

A = Excellent
B = Very Good
C = Good
D = Averaage
E = Poor

Hori da nire hango bizipenaren zati edo parte bat zein nahi izan dut ekarri nire blogera.