Wednesday, March 28, 2007

Amaitu da eskolea, orai diplomea eta notak

Hegoafrikan, an Cape Town (Cape Townen), izan dudan experientziaz -bi hile, otsaila eta martxoa, zazpi aste- nahi dut zeozer agertu zeren izan zait hori experientzia arras ona, atsegina eta berriro segitzekoa, seguruenez urrian.

Ingles ikasketetako nivelak dira ondokoak:
  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced
  • Proficient
Hartu dudan diplomea da hau
South African
School of English
2004/ 012231/ 07

Certificate Registration Number: SASE 200600531

This certificate confirms that

Erramun Gerrikagoitia

successfully completed a

Pre-Intermediate English Course

Course started: February 12, 2007
Course finished: March 23, 2007

School Principal, Director of Studies


Eskolako noten zertifikatuak dio ondokoa:
South African
School of English

Progress Report

Name: Erramun Gerrikagoitia
Course Level: Pre - Intermediate

Course Started: 12 February 2007 Course Ended: 23 March 2007

1. SPEAKING --- A

2. GRAMMAR --- A

3. READING --- A

4. LISTENING --- B

5. WRITING --- B

Comments:

Erramun's linguistic skills have improved tremendously over the past few weeks. He used his speaking skills to great advantage in the class. He gave his dicided opinions on grammar points and challenged meaning and syntax. Erramun is a focused, determined and enthusiastic person. With this spirit, he will attain proficiency level rapidly. We wish him well in all his future endeavours.

Maddy Marshant (Teacher) 23.03. 2007 (Date) Stevin Smith (Director of Studies)

Symbols: Level of Improvement

A = Excellent
B = Very Good
C = Good
D = Averaage
E = Poor

Hori da nire hango bizipenaren zati edo parte bat zein nahi izan dut ekarri nire blogera.

6 comments:

Juan Luis Fernández Gutiérrez said...

Muchísimas felicidades por estas formidables notas. Debes estar orgulloso.

Yo hace unos diez años o así me saqué el "Advanced", pero, como no uso el inglés para casi nada, creo que mi nivel oral ha bajado bastante.

¡Ánimo y adelante!

Saludos.

GIOVANNI LUDOVICO DI FERDINANDO

Ivan d'Etcheverry said...

Erramun adisquide preciatua,

Çorionac derautzut lorthu ukan dituçun nota on horiengatic.

Fitetz anglesez "euskaraz" baino hobequi moldaturen çara, ceren anglesa hizcunça normala baita, nolacoa baitzen "euskara" euscara deitzen cenean.

Adeitsuqui

Ivan d'Etcheverry

Erramun Gerrikagoitia said...

Dudarik ez dut, Josu eta besteok, ezen segi baneza ikasten inglesa' nukeela hobeki, aisago eta bizkorrago irakurriko inglesa ezi euskara (hasirik nintzela ikasten kin 58 urte, izanik orai 61). Hortan seguru nago, eta ba da zeozer esatea. Nolanahi denborak erakutsiko du eta esango.

Hizkuntzen eta textuen diskursivitatea da arras importantea honako gorabeheretan. Behar du kontrolatu redaktoreak pensamendua hon irakurle hypothetikoa eta ahaleginak egin hari laguntzeko. Zenbait hizkuntzatan nola okzidenteko gehienetan hori ez da egiten kasik konszienteki zeren ba dago redaktatzeko eta expressatzeko modu normalizatu, standar, amankommun bat zein falta da -falta dugu- euskaraz. Hortik doa bidea hon diskursivitatea zein predikatzen du hak Jesus Rubio.

Horren gabeziaz ez gara eta ez dugu ohartu nahi.

Baina irakurririk photo baten oineko textua hauxe dakar (Argia, nº 2079, martxoaren 11) non ikusten da emakume bat atxurrean baratzean:

Eboluzioan amaren ugalkortasun garaia mugatu egin zen, alaba gazte umedunari lanekin lagundu ahal izateko. Amonaren ugalkortasunaren galerak bere alabarena handiagotzen du.

Hori, Josu eta besteok, Eneko Barrutia, Urlia -Aitor Egia- eta kompainia da soil photo baten peko textutxua baina da ulertzeko arras gaitz eta zaila, eta iluna. Ote da redaktatzeko diffikultate hori soil redaktore horrena -Pello Zubiria- ala ote da diffikultatea expressatzearena hori mezua euskaraz, "gaurko" euskaraz? Bigarrenetik ba du gehiagorik, nire ustez.

Hala ez? Zer deritxozue? Esatekorik duenak mintza bedi.

Ivan d'Etcheverry said...

Enetaco, Erramun carioa, erraçagoa liçate hunela:

Evolutionean mugatu cen amaren ugalcortassun garaia, hunec lagundu ahal cieçon alaba gazte umedunari. Amonaren ugalcortasunaren galerac handiagotzen du alabarena.

Adeitsuqui

Ivan d'Etcheverry

Ivan d'Etcheverry said...

EUSKARAtic EUSCARArat

Huná hemen nola textu bat EUSKARAn scribatua transcriba daitequeen EUSCARArat, haur da, nola eçar daitequeen orthographia classicoan.

Word programman badago possibilitate EDITIONEan cerbait BILHATU eta berce cerbaitez REEMPLAÇATZECO.

Hauc dira eguin beharreco urrhatsac:

lts > ls

ltx > lx

ltz > lz

nts > ns

ntx > nx

ntz > nz

rts > rs

rtx > rx

rtz > rz

za > ça

zo > ço

zu > çu

ze > ce

zi > ci

tç > tz

tc > tz

x > ch

ka > ca

ko > co

ku > cu

ke > que

ki > qui

k > c

gue > güe

gui > güi

ge > gue

gi > gui

ñ > in

iin > in

nb > mb

np > mp

Proba eguiçue!

Ivan d'Etcheverry

txopi said...

Erramun Behatzailea: Galdera bat egiten nahi dut zuri. Ze irudi duzu azken aldi hontan komunikabideetan agertzen ari den sintaxi berria, alegia Sujetoa atzekaldean ipintzea, mota hontako esaldiak sortuz: "De Juana ez dutela kaleratuko adierazi du Barne Ministroak", "Bere mailari eutsiko diola uste du entrenatzaile berriak" eta abar luze bat.

Uste duzu Sujetoa atzean jartzeak komunikazioa errazten duela ala alderantziz, gainkostu bat sortzen ahal du? Gai garrantzitsu hontan, zure iritziaren zai,

Txopi