Friday, November 25, 2016

Zergatic ez nola batean, halan bestean?

Dudanean iracurtzen euscaraz prensan elkarren ondoan bi hitz hauec

Sobiet eta Vietnam 

zait ethorten gogora ea zergatic ez diren biac izquiriatzen behar bezala orthographicoqui, holan

Soviet eta Vietnam 

Zer luque tcharric horrec? Othe garoaz bide okerrac okerreco bidetic, gagozelaric gainera jaquinaren gainean? Mytho funtsgabeac garoazela.

Saturday, November 19, 2016

Auquerea zein den possible alternativoqui

Baldin nahi bada edozertan avantzatu behar dira irequi bide berriac behintzat theoricoqui ikusteco guero possible diren applicatzeco realitatean.

Halan dudalaric iracurtzen (Gara eguncaria, 12 or, larumbata 19 azaroa 2016)

Etxeratek gaixo dauden presoen egoerari berehala erantzuteko eskatu du 

ikusten dut possible litzatequeela hori titularra emaitea -hobequi- modu alternativo hontan 

Etxeratek eskatu du erantzuteko berehala gaixo dauden presoen egoerari 

Behintzat ikus zagun ba direla bestelaco bide alternativoac zeinac diren ascotan hobeac informativoqui.


Saturday, November 12, 2016

Hainac seguituco du ... hain delacoan

Dut iracurtzen prensan (Gara, 11 azaroa 2016, or 23)

Negoziazio kolektiborako esparru propioa blindatzeko lanean segituko du LABek 

eta ethortzen zait gogora beste possibilitate hau

LABek segituko du lanean blindatzeko esparru propioa negoziazio kolektiborako

Thursday, November 03, 2016

Hau auquera alternativoa tzat ondoco titularra

Dudalaric iracurri ondoco titularra prensan gaur (Gara, 32 or, 3 azaroa 2016)

Hitzen atzeko esanahiei begirada ezberdinetatik heltzeko esperimentua 

naiz ohartu azquenean ari dela titular hori buruz experimentu bat eta bere emparauac (experimentu horren emparauac). Bada occuritu zait ezen iracurlearentzat -zeinareentzat bait dago izquiriatua- hobe litzatequeela beste redactione honequin

Esperimentua heltzeko hitzen atzeko esanahiei begirada ezberdinetatik 
edo 
Esperimentua heltzeko begirada  ezberdinetatik hitzen atzeko esanahiei

Ez al dira nabarmenqui errazago ulertzen bigarren auquera hauec? Ni baiezcoan nago, ziurqui.