Friday, November 25, 2016

Zergatic ez nola batean, halan bestean?

Dudanean iracurtzen euscaraz prensan elkarren ondoan bi hitz hauec

Sobiet eta Vietnam 

zait ethorten gogora ea zergatic ez diren biac izquiriatzen behar bezala orthographicoqui, holan

Soviet eta Vietnam 

Zer luque tcharric horrec? Othe garoaz bide okerrac okerreco bidetic, gagozelaric gainera jaquinaren gainean? Mytho funtsgabeac garoazela.

2 comments:

Aitor Antuñano said...

Egun on, Erramun,

Behar da, çuc adieraci beçala, idatzi "Soviet" eta ez "Sobiet". Casu huntan, gainera, ez du hala gommendatzen cençu communac soilic, bainan Euskalzaindiac berac ere. Hemen: http://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0156.pdf

Cyrillicoco в letra transcribatzen da v guisan, occidenteco edocein hizcunçatara. Horregatic dugu XX mendeco roman handienetarico bat "Doctor Zhivago" eta ez "Zhibago", adibidez.

Cer erranic ez abicen russo guehienez, ceinac v letraz bukatzen bait dira.

Agur bat,
Aitor

Erramun Gerrikagoitia said...

Esquerrac Aitor zure commentarioa gatic. Bai, egon ahal dira arrazoi differenteac ere aparte dioena zentzu communac.