Wednesday, March 26, 2014

Ensegu edo ariqueta syntacticoac

Nola hobe beharrez bethi behar da eguin ahaleguinic urratzeco bide berriac, hobeac' diot ze nire ustez, eretchiz, aburuz, apreciationez, ... hau ondoco titular hau da ondo barrabasa syntcaticoqui. Hara, hori titularra (Gara, eguaztena 26 martchoa 2014)

EAJ nazioen alde agertu da PSEk nazionalismoaren kontra jo duen bittartean 

Harturic ba tzat phrase barrabas, zail eta desegoquia, hemen doa nire auquera hobetua redactatzeco hori mezua bera.

EAJ nazioen alde agertu da bitartean (edo, bitartean-ze) PSEk mazionalismoaren kontra jo du

Ensegu, ahaleguin hau ez al da hobea edo doana hoberaco bidean?

Ba al dago differentziaric?

Galdetzen dut ea dagoen differentziaric -qualitativoqui, ezen ez dago ziur quantitativoqui- artean ondoco bi auquera syntactico redactivoac (ikus hemen, Gara Iritzia asteazkena 26 martchoa 2014)

Larriena ez omen da tortura, hura salatzea baizik 

edo

Larriena ez omen da tortura baizik hura salatzea 

Seguru, berdinac dira beguiratuz informatione quantitativoa -zembat- baina ez horregatio qualitativoqui.

Normalago informativoqui eta logicoago

Hau titularra (picatu hemen ikusteco)

Aranzadik ez du Fraisoro haur etxeko adopzioetan irregulartasunik atzeman 

redactatu ahal da errazago eta logicoago ere, esateraco

Aranzadik ez du atzeman irregulartasunik Fraisoro haur etxeko adopzioetan 

edo ere

Aranzadik ez du atzeman irregulartasunik adopzioetan hon Fraisoro haur etxea 

Zergatic ez dute pensatzen buruz auquera hauec casetariac, casetari professionalac?

Friday, March 21, 2014

Gogoeta eta ere reflexione syntacticoa

Nic nahi nuque izan dadin ondorengo gogoeta syntactico hau -nola ere beste guziac- bide reflexioneraco (nahiz-ta ez daquidan zembat eta zembateraino lortzen duen deus efficazic).

Noiz dudan iracurtzen hau titularra prensan (martchoa 21, Gara)

Jai perekideak Berdintasun Planetik kanpo ez uzteko deia Irungo Udalari 

zait ethortzen enthelegura ezen izan ahal da hori titularra ascoz hobea tzat iracurlea, honetara

Deia Irungo Udalari ez uzteko Berdintasun Planetik kanpo Jai perekideak 

Da hau auquera -syntactico- differentea zeinac eman ahal du bide aritzeco gogoetacari. Ez duenac valio da esatea ezen euscarac sociologicoqui dituela barrera imposatu asco campotic, noiz ez delaric secula eguiten reflexione interno bat edo intro muros zeina dago guere escu soilic.

Friday, March 07, 2014

Informatu baina hobeto

Baldin compara ba ditzagu ondoco bi titularrac ez da dudaric ze bat da -bigarrena- yago informativoa ezi bestea. Hara biac
  • "Ados egon ez arren", PSNk PSOEren erabakia onartu du 
eta beste auquerea
  • "Ados egon ez arren", PSNk onartu du PSOEren erabakia 
Esan beharric ez da ze bi auquera horiec ez dira possible bakarrac, baina eguncarietaco professionalec behar luquete pensatu -eta ondorioz actuatu concordantequi- honaco puntuez.