Wednesday, March 26, 2014

Ensegu edo ariqueta syntacticoac

Nola hobe beharrez bethi behar da eguin ahaleguinic urratzeco bide berriac, hobeac' diot ze nire ustez, eretchiz, aburuz, apreciationez, ... hau ondoco titular hau da ondo barrabasa syntcaticoqui. Hara, hori titularra (Gara, eguaztena 26 martchoa 2014)

EAJ nazioen alde agertu da PSEk nazionalismoaren kontra jo duen bittartean 

Harturic ba tzat phrase barrabas, zail eta desegoquia, hemen doa nire auquera hobetua redactatzeco hori mezua bera.

EAJ nazioen alde agertu da bitartean (edo, bitartean-ze) PSEk mazionalismoaren kontra jo du

Ensegu, ahaleguin hau ez al da hobea edo doana hoberaco bidean?

6 comments:

Anonymous said...

Beste aukera (nolabaiteko) bat:

EAJ nazioen alde agertu da eta aldiz PSEk nazionalismoaren kontra jo du.

XE

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, jaun / andere XM, dakarzun alternativea da ona eta hortacoz valecoa. Gainera normala totalqui eta ere naturala.

Baina (sarri ba da bainaren bat eta ez da hori tcharra berez zeren horretaraco dira foro edo blog hauec) baina zure auquera hori da "beste gauza bat" zeinac izanic ere ona eta valecoa -nola jada esan dudan- ihes eguiten du planteatu denari ezen originala edo prensan aguertuari. Non da erabiltzen "bitartean" structura syntacticoa. Ezen

"EAJ nazioen alde agertu da PSEk nazionalismoaren kontra jo duen bitartean".

Zure auquera hori

"EAJ nazioen alde agertu da eta aldiz PSEk nazionalismoaren kontra jo du."

erabiltzen da modu traditionalean hontara

"EAJ nazioen alde agertu da eta bien bitartean PSEk nazionalismoaren kontra jo du.".

Berba batean esanda nahi dudana esan da ze ontzat daucadala zure possibilitate hori baina dela beste auquera bat zeinac ez du compontzen delaco "bitartean" hori. Gainera zure auquera horrec bidenabar saltzen du eta -gaitzesten-edo- originala edo prensan aguertua.

Nahi bazendu, XE, zeozer guehiago apportatu izango da ongui ethorria commentarioa.

Erramun Gerrikagoitia said...

Izan liteque ere

"EAJ nazioen alde agertu da non bitartean PSEk nazionalismoaren kontra jo du.".

Zer zaizu iruditzen XE?

Anonymous said...

EAJ agertu da natioen alde, bitartean eze PSEk jo du nationalismoaren kontra.

Luis Zenikazelaia.

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, Luis Zenikazelaia, zure auquera hori ere da asco gustatzen zaidana niri.

"EAJ agertu da natioen alde, bitartean eze PSEk jo du nationalismoaren kontra."

Erramun Gerrikagoitia said...

Edo ere

EAJ aguertu da natioen alde (ez dut uste BEHAR duen commaric) bitartean-ze (guidoiac laguntzen luque visualqui) PSEk jo du nationalismoaren kontra.

Garbiz emanic

EAJ aguertu da natioen alde bitartean-ze PSEk jo du nationalismoen kontra