Thursday, November 21, 2013

Ze euscara raro eta ez-naturala! (ETB)

Azquen aldi hontan entzuten ohi dira an ETB honelatsucoac zeintzu ez duten an euscara realea ezein existentziaric, % 0 sociologuicoqui

antsietatea

pertsiana

penintsula

holan pronunciatzea euscal hitz horiec da arlotada galanta eta caltecorra zeren ez da NEHON esaten hola baizic

ansietatea, persiana, peninsula, ... 

Hori, ezen, esatea eta esan eraguitea -esateraco an ETBco informativoac- pertsiana kin bere etc luzea da mania bat Academiarena (personalizatua an academicoac) zeinac Academia eta academicoac dagoz respectuz euscara eta euscaldunac bizi direla beste galaxian eta autismoan (entzun nahi gabe euscara real sociologico actuala)

Ez al da Academiaren responsabilitatea eta zereguina arartez bere academicoac izan dadin euscara reflexua hon realitate sociologicoa? Baldin osoqui -% 100- esaten bada persina zergatic behar du "izan" hitz horrec pertsina -nola izquirioz hala pronunciatzeco-? Zein da arrazoia horrena? Zer du esaten Academiac edo ez al du justificatu behar ezer publicoqui?

Ari garela buruz orai lexicoa ere dugu entzuten -an ETB- honaco berbac edo hitzc, ezen Parisco poliziac duela harrapatu gaiztaguina zeinaren guibeletic bait zebilen eta duela eguingo gaiztaguinari

galdeketa (edo galdequeta) 

baina ba' daquigu euscaldun guziac -dialecto guzietacoac, % 100- ezen poliziac eguiten dituen galdequeta horiec direla interrogatorioac. Hemen ez dut accusatzen xuxenqui Academia eta ondorioz academicoac baina bai esan ze dela Academia arartez bere academicoac responsable hainbat actuationeren. 

Academia da responsable gauza ascoren, explicituqui eta ere implicituqui nola ere omisionez.

Saturday, November 16, 2013

Macal, pasable, ondo, ederto, bicain

Ari guinela berbetan ekarri gaitu conversationeac, ni eta euscararen technico bat (deitu ohi dutena egun, teknikari), casu emaitera titular nagusi bati esan nahi baita publicationeco lehen albistea ezen zembat den hori titularra egoqui, guehiago egoqui edo gutiago egoqui. Gueratu gara acorduz ze ez da hori titulua -larter ikusico duguna- asqui egoqui edo dela escaz edo difficiente alderdi informativotic, izanic ere correctu linguisticoqui edo grammaticalqui. Hauxe da ba delaco titulua (Hitza, Lea-Artibai, Muntriku eta Busturialdea, eguena 14 azaroa 2013)
Hondakin uren kudeaketa publiko egitea erabaki du Busturialdeko Ur Partzuergoak 
Commentatu dugu conservationean nic eta euscararen technicoac ezen benetan ba direla possibilitate hobeac redactatzeco noticia hori, esateraco holan
Busturialdeko Ur Partzuergoac erabaki du hondakin uren kudeaketa publiko egitea 
edo oraino hobeto informativoqui' ezen beguira erraztasuna tzat iracurlea, holan
Busturialdeko Ur Partzuergoac erabaki du publiko egitea hondakin uren kudeaketa 
edo
Busturialdeko Ur Partzuergoac erabaki du publiko egitea kudeaketea (sic) hondakin urena

Azquenean gu bioc commentatu dugu ere ze honelaco conmentarioac -edo azterquetac- beharco liratequela eguin an beste leku edo plaza edo forum batzuc. Baina nic uste dut, Erramunec, ze professionalec -prensac- behar lituzquela hartu contuan bethi holaco reflexineac haintzat eta ondorioz aztertu eta gueroago hartu eta applicatu neurriac, neurri ahalic effectivoenac mesedez iracurlearen, euscaldunaren eta ere -baina ez izanic hori hain importantea- euscararen. Arlo subordinatua -edozein arlo sublordinatu- izanic ere importante bere universoan bethi da subordinatu edo azpico, ezen garela importanteago gu euscaldunac ezi gure hizcuntza darabilguna izanic ere edozein hizcuntza, euscara edo edozein erdara. Euscara da subordinatua respectuz euscaldunac eta ez alderantziz euscalduna dagoela subordinatua -preso- an euscara. Biac aurrera baina gueu lehenengo.

Wednesday, November 13, 2013

Has gaitezen emaiten urratsac albait lasterren

Presaz bizi garela egun esan ohi daroagu ascotan eta baina presea da relativoa bethi ere. Nolanahi eta nonnahi generalean izan ohi da hobea astea noizpait utzi gabe actionea edo eguinbeharra gueroco, paraphraseatuz urdazubitarra utziric gure zereguinac guerotic guerora.

Goicoa esana dut ze dut iracurri hau titularra prensan

Estatu indarkeriraren aurkako zigor eredugarria 
(Gara, eguaztena 11 azaroa 2013, or 8) 

Hor an titualar hori ezein dudaric gabe informatione principala da ezen eman dela -an Turquia- zigor eredugarria non explicatuz guehiago da esaten ere nolacoa da hori zigor eredugarra ezen dela contra violentzia statala, baina da hori azquen informationea guehitua eta ezarria daigun compreni -iracurleoc- nolaco da hori delaco zigor eredugarri hori. Orduan ba, tcharto ez legoque -baizic ederto- baldin joan izan balitz lehenengo informatione principala eta gero -ondoric- emparauac (ezen hori zigorra da contra violentzia edo indarqueria statala).

Zigor eredugarria estatu indarkeriarten aurka

edo

Zigor eredugarria kontra estatu indarkeria 

edo

Zigor eredugarria kontra violentzia estatala 

Zenbatez beranduen hasico garen erabiltzen holaco "euscara" hainbatez caltecorrago gure buruac, zeren ari gara guehiago buruz gu euscaldunac eze euscara zeina bait da gure intrumentua, instrumentu linguisticoa, zeinac behar du izan subordinatua guri nola edozer darabilgun. 


P S
Nahi dut guehitu hemen -nombait aguertu beharrez- ezen pozic nagoela zeren bait zait heldu egun anonymo bat izquiriatua inglesez "sinatua" ganic anonymus izeneco bat. Zorionac emanez niri buruz izquiriatu nuena orain urthebethe hemen blogean an sarrerea titualatzen "R letratik hasten diren hitzak, euskaraz", mila hitzez goitico listea euscarazco hitzac direnac hasten kin R letrea.(gaberic E epentheicoa). Hemen ba diostan delaco anonymus horrec (egun buruz orain nire urthebetheco apportationea)

Anonymous has left a new comment on your post "R letratik hasten lirateken hitzak, euskaraz":

This is very interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post.
Also, I've shared your web site in my social networks!


Visit my web blog - kostenlos book of ra spielen ohne anmelden