Sunday, December 30, 2007

Nolatsu behar da traduzitu?

Normala da gaurregun egitea propagandea norbere buruarena eta hori ikusten da nonnahi egungo egunean, hori barik ezin da bizi antza behintzat mundu ekonomikoan. Esan behar da, behar duzu esan zeuk zerorrek ze zu zeuk zara honena eta horrelakoxeak. Merkatu possiblerik ez da antza baga propagandea, propagandea hon norbera.

Halan nentorrelarik hona Greziara pasatzera Gabon aldia hartu dut aviona eta ikusi dut aulkian non pausatzen dugu burua egokiago eta konfortableago bidaiatzeko zegoela buruko bakoitzean zapitxo bat itsatsirik kin velcroa non Iberia kompainia aereoak ere egiten du bere, bere buruaren, propagandea diolarik

Esta Navidad te llevamos
al corazon de quien mas quieres

[Diskulpatu ez ipintzeaz azentua baina hemen Grezian kin hemengo teklatua ezin dut egin hori.]

Pensatu dut, pensatzen dut eta pensatu nuen avionean -hemen dut gorderik zapitxo delakoa, badaezpada- nola, nolatsu traduzitu ahal da euskarara hori mezua? Honelatsu dateke traduzione standartsua egun normaltasun generalean, (baga ukatu ere osterantzeko possibilitate batzuk)

Aurtengo Gabonetan eroango zaitugu
gehien maite duzunaren bihotzera

baina mezua hobeki eta derrepenteago harrapatzeko izan ahal litzateke ere honela edo honelatsu

Aurtengo Gabonetan eroango zaitugu
bihotzera hon gehien maite duzuna

Zein euskaldunek ez luke hobeto, klaruago eta derrepenteago ulertuko atxemango azken mezu hau. Nik behintzat baldin banintz responsable propagandistikoa hon Iberia kompaina bai seguru. Nork uste du ez, ezetz? Zergatik? Zer kontraargudiatu ahal da kontra aukera hobe hori?

Sunday, December 23, 2007

Ez da intranszendentala gorabeherea

Irakurri dudalarik hau titulua (Gara, eguaztena 19 abendua 2007)
  • Urkulluk ez du "Euskal Herria" maite
ulertu dut ederto eta osoki zer nahi du esan eta dago emana titularra ulertzeko moduan ongi edozeinek. Ez doa hortara nire oraiko kommentarioa.

Titularra dago skribitua euskara korrektuan eta gainera ulergarri. Orduan, pensatzen ahal du edozeinek, zertara etorri ahal da kommentario gehigarririk? Kommentario gehigarria dator zeren nahi dut markatu eta ere remarkatu ze ahal da hobetu qualitate informativoa zein da edozein egunkarirentzat arras importantea eta da ere zuzena edozein irakurlerena.

Dudarik ez ze mezu horrek du hiru parte

1) Urkulluk [subjektua],
2) ez du ... maite [verbua]
3) Euskal Herria (objektua).


Kommentatu nahi dudana da begira qualitate informativoa ze ez da komeni apurtzea, etetea verbua sarturik tartean zeozer, hemen objektua eta ondorioz etenik, desorientaturik entelegua hon irakurlea, zeinak ba du bere zuzen irrenunziableak izateko informatua klarki. Halan zein bait da unitate informativo bat -ez du maite- agertzen da / agertzen dute redaktoreok nola informatione eten bat, quasi dispersoki eta barreatua

ez du Euskal Herria maite

Izan ahal zela etenik gabe kin unitate informativoak osorik redaktatua holan

  • Urkulluk ez du maite "Euskal Herria"

Hori da kommentarioa baldin ezer valio badu, nik baietz uste. Bai, ezta?

Sunday, December 16, 2007

Medikuneko kartela

Izan naizelarik medikua gana, ondoren faltatu hiru hile Afrikan, ikusi dut poster bat zioena bi lerrotan

Pneumokokoaren
aurkako txertaketa

Niretzat errazago, eta beharbada ere edozeinentzat, legoke honela, emanik hiru lerrotan

Txertaketea
aurka
pneumokokoa

Saturday, December 15, 2007

Aldaketa ttipi baina arras fruitukorra

Irakurtzen dut honako extraktua ganik Iñaki Mendiguren zeinak niretzat skribitzen / redaktatzen du argiki (Argia, nº 2107, 21 urria 2007, pag 58)
Askoz inbertsio handiagoak egingo bagenitu gizakiaren buru-osasun edo ongizate psikoan, asko aurreztuko genuke erreformatorio, polizia, auzitegi eta espetxeetan; sufrimendu, energia eta dirutza handiak aurreztuko genituzke! Ez dago justiziarik, zuzentasunaren araberako zigorrik, errehabilitatzeko aukerarik gabe.
Nola galdu naizen azken phrasean, baina ez lehenengo luzean,
Ez dago justiziarik, zuzentasunaren araberako zigorrik, errehabilitatzeko aukerarik gabe.
aritu naiz pensaketa zer nahi du esan horrek phraseak. Nik paratu dut mentalki hontara
Errehabilitatzeko aukerarik gabe ez dago justiziarik, zuzentasunaren araberako zigorrik.
Baina ohartu naiz ere ondo, asko ondo, egon ahal da eginik kambio ttipi baina arras fruitukor bat. Hauxe:
Ez dago justiziarik, zuzentasunaren araberako zigorrik, errehabilitatzeko aukerarik gabe.


Ez dago justiziarik, zuzentasunaren araberako zigorrik, gabe aukerarik rehabilitatzeko.
Ez ote dakar mesede galanta horrek kambio ttipinno baina agitz fruitukor horrek? Honek

erabiltzeak
gabe aukerarik rehabilitatzeko
ordez
errehabilitatzeko aukerarik gabe

Nik ikusten dut hortan rekursoan mesedea galantki eta kalterik deus. Bai, ezta?

Friday, December 14, 2007

Gaurko -barikua 14 abendua 2007- titular nagusia an Berria egunkaria

Gaurko -barikua 14 abendua 2007- Berria egunkariko titular nagusia da hau
Legez kanporatzeen aurkako Batasunaren auzi eskea tramiterako onartu du Europak

Legez kanporatzeen aurkako Batasunaren auzi eskea tramiterako onartu du Europak

Nahiz-eta ez naizen aditua demoskopian ba dakit ze titular hori da impossible ulertzeko artean euskaldunak. Uste dut ez dute ulertzen ahal hori titularra ezta ere % 1-ek, sartzen dugula hor, esaterako, ere akademikoak.

Hori ez da euskaldunon euskara, gero holakoekin guziok -ez dago baizik ikusterik zintzoki, gabe beldurrik egiari- bazterrean uzten dugu "euskara" harturik gogotsu erdara noiz nahi dugu informatu, informatu egiazki eta effektivoki.

Nola justifikatzen ahal dira hak Berriakoak?

Errua da hon nortzuk supportatzen eta sustatzen dute hori euskara mota hori.

Thursday, December 06, 2007

Ringgit edo erringit / arringit / irringit

Nagoela bankuan kambiatzeko sosak ikusi dut zein diru edo moneta differenteak kambiatzen dira hemengo bankuetan an Hego Afrika kin ratioak dagokienak (dagozkienak). Halan ikusi dut kambiatzen dira

Malaysian Ringgit

Horrek erakusten du ze Malasiako / Malaysiako sosaren izena da ringgit eta Malasiaz kanpo ere erabiltzen da beste nonbait ere, zeren irakurtzen dugularik dollar australianoa edo dollar kanadiensea ba dakigu -besterik ez bageneki ere- dollarra ez da erabiltzen soil an Australia edo an Kanada edo an USA. Beraz, ringgita da dirua zenbait statukoa, antza Asia alde hortan.

Batzuk, euskaraz, nahirik egokitu euskal hizkuntzara edozer eta guzia nahi lukete

ringgit

esan

erringit
(edo moda zaharrean arringit edo ere irringit)
.

Oker ez banago' defenditzen dute fermuki, irmo errupia eta errublo ordez rupia eta rublo akademiko I. Sarasolak eta X. Kintanak, ez dakidala zein arrazoiz. Nik hemen darabildan dirua Hego Afrikan, rand izenekoa izendatzen lukete beharbada errand edo arrand.

Gogoratzen naizena da zer esaten zuen niri (zidan) akademiko zenak A. Eguzkitzak noiz kommentatzen nion ze esaten eta difenditzen zuen Xabier Amuritzak esanez berak esaten zuela rifle nahiz-eta esaten izan balu ere beharbada bere biraititak erriple. Eta esaten niola A. Eguzkitzari ze euskaraz guziok -% 100- erabiltzen dugu dialekto guzietan soil rifle, berak Andolinek rebatitzen zuen -sinesturik edo ez- hori zela tokamenez zegokion formea euskarari, errifle, nahiz ez erabili nehon, ez nehork.

Ba al du argudio edo argudioska horrek base nolabaitekorik? Hitza hor dute responsableek, determinatzen dutenek -Akademiak?-, determinatzen dutelek falsuki jakinaren gainean. Ez dateke hori bide zuzena eta gutiago zientifiko / akademikoa. Hala bai?

ringgit

Cape Town, Kabo Hiria
South Africa, Hego Afrika

Sunday, December 02, 2007

Lehengo domekea hon adventua eta ere abendua

Izanik gaur nire azken domekea hemen -domekea 2 abendua 2007- an Hego Afrika joan naiz mezetara nola egin bait dut ere beste domeka batzutan nire hemengo hiru hiletan. Mezea hasi delarik esan du apezak hasieran

Today is the First Sunday of Advent
(gaur da Lehenengo domekea hon adventua)

eta momentu berean gogoratu naiz ze zela ere kasualki, apezak esanikoaz gainera,

Lehenengo domekea hon abendua

Beraz, gaur da aldi berean

Lehenengo domekea hon adventua eta abendua
(Adventuko eta abenduko lehenengo domekea)

Gogoratu naiz orduan kin akademiko (eta ere nolabait lagun) Xabier Kintana zeren esan daroa arrazoiz beher da differentziatu adventua eta abendua bi dimensionetan konzeptualki eta ere orthographikoki.

Ikus zer da adventua.

Cape Town, Kabo Hiria
zapatua 2 abendua 2007
South Africa, Hego Afrika