Sunday, December 30, 2007

Nolatsu behar da traduzitu?

Normala da gaurregun egitea propagandea norbere buruarena eta hori ikusten da nonnahi egungo egunean, hori barik ezin da bizi antza behintzat mundu ekonomikoan. Esan behar da, behar duzu esan zeuk zerorrek ze zu zeuk zara honena eta horrelakoxeak. Merkatu possiblerik ez da antza baga propagandea, propagandea hon norbera.

Halan nentorrelarik hona Greziara pasatzera Gabon aldia hartu dut aviona eta ikusi dut aulkian non pausatzen dugu burua egokiago eta konfortableago bidaiatzeko zegoela buruko bakoitzean zapitxo bat itsatsirik kin velcroa non Iberia kompainia aereoak ere egiten du bere, bere buruaren, propagandea diolarik

Esta Navidad te llevamos
al corazon de quien mas quieres

[Diskulpatu ez ipintzeaz azentua baina hemen Grezian kin hemengo teklatua ezin dut egin hori.]

Pensatu dut, pensatzen dut eta pensatu nuen avionean -hemen dut gorderik zapitxo delakoa, badaezpada- nola, nolatsu traduzitu ahal da euskarara hori mezua? Honelatsu dateke traduzione standartsua egun normaltasun generalean, (baga ukatu ere osterantzeko possibilitate batzuk)

Aurtengo Gabonetan eroango zaitugu
gehien maite duzunaren bihotzera

baina mezua hobeki eta derrepenteago harrapatzeko izan ahal litzateke ere honela edo honelatsu

Aurtengo Gabonetan eroango zaitugu
bihotzera hon gehien maite duzuna

Zein euskaldunek ez luke hobeto, klaruago eta derrepenteago ulertuko atxemango azken mezu hau. Nik behintzat baldin banintz responsable propagandistikoa hon Iberia kompaina bai seguru. Nork uste du ez, ezetz? Zergatik? Zer kontraargudiatu ahal da kontra aukera hobe hori?

15 comments:

Ivan d'Etcheverry said...

Erramun adisquide maithea,

Ondoco leku honetan:

http://bas.scripturetext.com

Leiçarragaren Testamentu Berriaren editionea ikussico duçue.

Clic eguin badeçaçue John hitzean, adibidez, Ioannesen Euangelioaren lehen capitulurat helduco çarete:

http://bas.scripturetext.com/john/1.htm

1 HATSEAN cen Hitza, eta Hitza cen Iaincoa baithan, eta Iainco cen Hitza
....

Eta orain clic eguin badeçaçue versiculo hasieraco cembaquian versiculo hori anhitz hizcunça eta editionetan consulta leiteque. Berdin, evidentqui, versiculo gucietan.

Cergatic hautatu duten Leiçarragarena? Casualitatea?

Berce "euskal" itzulpenac impresentableac direlaco eta ridiculoac inorc compara balitza berce hizcunça normal horiequin cein hor agercen diren.

Adeitsuqui

Josu Lavin

Ivan d'Etcheverry said...

Aurtengo Gabonetan eroango zaitugu
gehien maite duzunaren bihotzera

Honela ere itzuli leiteque:

Aurthengo Gabonetan eroaten çaitugu haren bihotzera nor guehien maithe baituçu

Baina erraz oharcen ahal garenez escappismo hutsa liçaque halaco traductionea.

Bay, solutioneac behar ditugu, eta hec dira Jesus Rubioc descubritu dituenac.

Erramun Gerrikagoitia said...

Egia galanta da esatea Bay, solutioneac behar ditugu, eta baita berdintsu izan ahal da egia hec dira Jesus Rubioc descubritu dituenac.

Aitzitik batzuk ukatuko dute behar denik solutionek, esanik baina baga argudiatu ze ezin da izan problemarik an corpusa -hizkuntzea, euskara- eta non problemea dagoen egiazki da an statusa -opresione historiko politikoa eta variable soziolikoak soil-.

Responsabbleak, zeintzu dira hainbat, ez soil Akademia eta akademikoak, ari dira komportatzen ez aski responsable, irresponsable edo behintzat guti responsable.

Patra, Grezia.
San Silvestre, 31 abendua 2007.

Izan dezagun
Urte Berri
on,
kuraios
eta ere responsablea
.

Anonymous said...

"Nor ere baituzu gehienik maite
eta haren bihotzera eramanen zaitugu"

liteke bertze translatione possible bat of erranaldia zuk proposatua. Ez zaut iduri badenik anitz difficultate haur translatzekoz eta hortakoz hartzen dut nola josteta for denborapassa.

Passa zaitez to urte berria with anitz osasun eta jarraik ezazu euskal grammatikako aferak hunela debatitzen for gu izan gaiten aberatsago eta erneago.

Biga pot,

Xabier Erroteta

Erramun Gerrikagoitia said...

Ongi etorri Xabier Erroteta hori, nahiz-eta uste dut zure apportationea da egina izekaz gehiago ezi gogoz zeozer positivo apportatzeko. Hori da nire ustea baina edozelan ere ongi etorri ze hironiazko perfumeak ere ez du kalte sobera egiten.

Serioxeago hartuz affaira ikusten dugu ze agertu dira possibilitate hiru hauek tzat original hau

Esta Navidad te llevamos
al corazon de quien mas quieres


1)
Aurtengo Gabonetan eroango zaitugu
gehien maite duzunaren bihotzera


2)
Aurthengo Gabonetan eroaten çaitugu haren bihotzera nor guehien maithe baituçu

3)
Nor ere baituzu gehienik maite
eta haren bihotzera eramanen zaitugu


Komparaturik hiru aukerak, izanik edo ez egina izekaz zurea -Xabier Erroteta-, ikusten ahal da argiro ze da zurea gehien hurruntzen dena tik originala eta ondorioz nik hantzen nukeena txarrentzat, zeren ez zaio lotzen -ez zatzaizkio lotzen Xabier- originalari eta derrigorrezkoa -derrigorrez- da kontuan hartzea originala an edozein traduktione.

Hara berriro originala hemen Xabier Erroteta

Esta Navidad te llevamos
al corazon de quien mas quieres


nahi bazendu ere berriz ahalegindu hobeki an zure apportationea.

Nahi zendukeen arte, Xabier Erroteta, zure zain eta zurearen.

Erramun Gerrikagoitia said...

Zer diozu buruz honako hau Xabier Erroteta?

http://balbula.blogspot.com/2008/01/evidence-of-widely-spoken-languages.html

Anonymous said...

Caro Ramon,

Ez dakit zerengatik atribuitzen nauzun iseka enbeia regarding nire azken mezua. Menturaz beldur zara isekaren eta ezartzen duzu lotura aurretik of zauria? Ez dakit, bainan zuhaurk argitu beharko duzu hori zeure buruarekin eta ez nik.

Gure solasgaittoaz deneaz kestione, aiphatzen dituzu hiru translatione possible eta uzten duzu zure teoria (hagitz pertinenten) arabera beharko genukeena preferitu, baita hau:

Esta Navidad te llevamos
al corazon de quien mas quieres

Aurthengo Gabonetan eramanen zaitugu
to bihotza of gehienik maite duzuna

Hori baino klaroagorik, komunikativorik eta zuzenagorik ez dut ikusten besterik. Bide interesanta da proposatzen duzuena eta possibilitate anitz irekitzen ditu for gure hizkuntzak progressa dezan. Damurik, ez duzue kadirarik Euskaltzaindian ez eta infiltraturik eskual kazetetako redaktionetan. Arma bakarra duzue internet, zein baita inkonformista guztien arma poderossoena eta luzara eramanen baitzaituzte to garaitza finala, eskuararen onetan naski.

Xabier Erroteta (eta ez Adarreta, nola baituzu sinetsi nahi arauz)

Erramun Gerrikagoitia said...

Lehengo paragraphoan esaten duzu Xabier Erroteta ondokoa

Ez dakit zerengatik atribuitzen nauzun iseka enbeia regarding nire azken mezua. Menturaz beldur zara isekaren eta ezartzen duzu lotura aurretik of zauria? Ez dakit, bainan zuhaurk argitu beharko duzu hori zeure buruarekin eta ez nik.

Diozu Xabier Erroteta ze zure azken mezuak zergatik eragin dit pensatzea ze ari zara isekaka eta adar joka. Hori pensatzera eroan nau motivo bat baino gehiagok baina pozten nintzateke baldin oker banenbil apreziatione hortan eta bai ariko bazina zintzoki eta argiki apportatzen ahal dukezuna alde avantzamendu behar duena euskarak. Batetik, eta ez dut motivo guziak aipatuko zeuk hortara eskatzen ez baduzu behintzat, zeren nola zuk diozu zure azken mezu hontan, zeinak esan nahi du ez da lehenengo mezua, baldin -Xabier Erroteta (edo zarena zarela), gogora etortzen zait jakin gabe lar zuzen zerengatik harako "Aitor Egia Beti", bai haren durundua hurbil dut zomatzen zu ganik- lehengoz sartzen ez bazara blog hontan bai egia da ze lehenengo agertzen zara kin izen edo pseudonymo hori hon Xabier Erroteta. Gainera, eta nola bigarren motivoa pensatzeko ari zara isekaz eta isekaka, ba hori ze zure proposamen hori ezin izan ahal da serioa ze hurruntzen da lar originaletik zeinetarik traduktione bat, on bat, behar da urrundu ahalik ahalaz gutien. Hara berriro originala

Esta Navidad te llevamos
al corazon de quien mas quieres


eta segituan zuk eskaini zenuen alternativea

Nor ere baituzu gehienik maite
eta haren bihotzera eramanen zaitugu


Aitzik, eta nire pozerako, orai ekartzen duzu beste proposamen hobe bat eta yago dena lotzen originalari. Oraikoan bai da zure possibilitate hau serioago hartzekoa, bedere lotzen da originalari. Hara, zein ederto,

Aurthengo Gabonetan eramanen zaitugu
to bihotza of gehienik maite duzuna


Gaurkoz, delako Xabier Erroteta eta beste enparauok, harrapatu nauzula gainera hotel batean hemen an Atheneta hiru egunentzat, ez dut gehiago esango baizik ze etorri ahal zarela hontara blogera nahi duzun guzietan, serioski eta positivo edo baita horren invea bazina haizetsu eta sundatsu.

Beti aurkitzen dut positivorik hainbat an zure mezuak. Oraiko hontan ere bai, baina uzten dut agian beste aldi baterako.

Besterik da ea prepositioneak behar dute joan bidetik hon inglesa nola zure hautuan edo beste nonbaitetik. Zuk zeurorrek edertotxu asko diozu

Aurthengo Gabonetan eramanen zaitugu
to bihotza of gehienik maite duzuna


Hori baino klaroagorik, komunikativorik eta zuzenagorik ez dut ikusten besterik.

Ez berriro, mesedez, zure burua ezabatu nola zigarroaren kea eta ahalaz ez ere ezkutatu anonymatoan, baina seguru hori zure esku dago, da zure zuzena zeinak du bere kostua.

Josu Lavin said...

Berce possibilitate bat:

Aurthengo Gabonetan eramanen çaitugu hainaren bihotzera ceina guehien maithe baituçu.

Eta berce bat:

Aurthengo Gabonetan eramanen çaitugu bihotzera ceinarena guehien maithe baituçu.

Eta azquena:

Aurthengo Gabonetan eramanen çaitugu to bihotza hon nor guehien maithe baituçu.

Erramun Gerrikagoitia said...

Guzi possibilitate alternativo horiek esan nahi dukete ze alternativa noramala edo standarizatsua da txarrena guzietarik.

Izanik originala:

Esta Navidad te llevamos
al corazon de quien mas quieres


eta alternativa standarizatsua

1)
Aurtengo Gabonetan eroango zaitugu
gehien maite duzunaren bihotzera


datozela orai ondoren alternativa hobegarriak ikus dezagun zein eta zergatik batzu dira hobeak ezi besteak

2)
Aurtengo Gabonetan eroango zaitugu
bihotzera hon gehien maite duzuna


3)
Aurthengo Gabonetan eroaten çaitugu haren bihotzera nor guehien maithe baituçu

4)
Nor ere baituzu gehienik maite
eta haren bihotzera eramanen zaitugu


5)
Aurthengo Gabonetan eramanen zaitugu
to bihotza of gehienik maite duzuna


6)
Aurthengo Gabonetan eramanen çaitugu hainaren bihotzera ceina guehien maithe baituçu

7)
Aurthengo Gabonetan eramanen çaitugu bihotzera ceinarena guehien maithe baituçu

8)
Aurthengo Gabonetan eramanen çaitugu to bihotza hon nor guehien maithe baituçu

Guzi alternativa azken hauek diote implizituki eta ere quasik explizituki ze possibilitate standarizatsua da txarra informativoki, da hobetu beharra.

Ba dugula zeozer hobetu beharra, derrigorrez. Bai, ezta Xabier Erroteta. Zeureak ere horixe dioke, zeuk ere diokezu.

Xabier Erroteta said...

Hitz dizut heldu berria naizela to blog hau eta ez ditudala ezagutzen hemengo etiketak eta konbenzioneak. Aipatzen duzun presuna hori zeinaren aire bat hartzen nauzun ez dut ezagutzen eta nahi nuke jakin gehiago hartaz, inkas posible izatera. Zure propositione zerrendak ematen du zer pentsatu regarding inkapazitatea of euskara standarra to translatu lingua romanceetako structura sinpleenak. Betidanik pentsatu dut artaburu romanizatu ergelena gehiago dela eziez euskaldun mintzatzale kultivatuena zeren harek berekin baitu arma poderossoena bere intelektoaz diskurritzeko linealki eta interminableki, baita hori relativoko partikula "que", zein euskaraz badago egon baina arrunt baztertua eta korrokan. Soizu, aurrean dut esaldi hau from Eskualdun Ona kazeta eta dio hunela: "Hoien ordaineri emaiten zaiote hamar mila eta berrehun libera; heldu baita: zortzi mila eta lau ehun libera gehiago". Hori gaurko euskaraz impossible dateke erraitea hain aisa eta fluidoki, zeren "lo cual equivale a" edo "lo cual representa un monto de" erraiteko inork ez daki egun possible dela "bait" partikula baliatzea nola baliatzen zuten atzo artino euskal idazle haboroenek. Gerra hori galdua dela daukat eta zuek zaretela the last warriors of a lost war. Ordea, gerra galdua baino gauza xarmantagorik ba ote da deus for a gallant eta elegant soldadu?

Erramun Gerrikagoitia said...

Eskerrak Xabier edo Xabier Erroteta skribatu duzuna gatik zeren izan zait plazer bat irakurtzea zure prosa eta ere izan naiz konkordant kin ia guzia esan duzuna.

Azkenean amaitzen duzu esanik

Gerra hori galdua dela daukat eta zuek zaretela the last warriors of a lost war. Ordea, gerra galdua baino gauza xarmantagorik ba ote da deus for a gallant eta elegant soldadu?

Dudarik ez dago ze ba dakizu mintzatzen zeina bait da plazer bat tzat entzulea eta ere uste dut mintzazalea bera zein zara zu. Esan duzunaz orai eta loturik ere atzo esanikoaz, ezen ez dugu kadirarik an Akademia eta ezta sargiarik an redaktoreak hon mass media, diot eta diotsut ze nik erabiltzen dut eta dut erabiliko hau euskara modu hau neuretzat zeren bait zait hobea niri. Gero baldin kutsatzen bada inor nire aldetik ongietorri baina ez da nire objektivoa sartzea gurutzada batean alde edo kontra Akademia eta mass medioak. Dudana bai zalatzen ahalik argikien da ze gaurko produktua -deitzen dena Euskara Batua- ez da hain digeriblea tzat egungo euskalduna zeinak quasik derrigorrez joan behar du jo erdarara nola komprobatzen ahal dugu egunero. Da hori evidentea, lar klarua baina nahi ez dena ikusi, eta ere batzutan ukatzen dena ergelki eta gabe deus razonamendu.

Bada, Erroteta edo Xabier edo zarela zerena, izan dezaguna aukerea ikusteko zu gehiagotan ere an blog hau. Ez adiorik.

Goraintzi aldetik from one of the last warrior eta gogora ekarri ze maybe the war is not lost yet. I hope it. Gudu hori ez da individuala baizik kollektivoa, gu guziona eta hon etorriko diren euskaldunak, izango direla asko edo guti, luzaroan edo soil etorkizun laburrean. Dagiogun alde uste duguna da onena, etorkizuna bera da mintzatuko nahiz-eta guk ezingo dugu ikusi, zorionez edo txarrez, ez du importa.

Ikusi artio, irakurri artio, Xabier.

Atheneta, Grezia.

Ivan d'Etcheverry said...

Neuc ere aithortu behar dut ecen placer icigarri handi batequin iracurten ditudala Xabier Errotetac scribitzen dituenac oro.

Nahiago nuque baldin bere eguiazco icenaren pean scribitzen balu edo gutienez behin bakarric nor dugun erran balieçagu.

Hala ere eznaiz harritzen baldin isilpean gorde nahi badu bere identitatea ceren herri huntan garesti ordaincen baitira aguerico hitz eta erabaquiac.

Noiz behinca scribituco dut hemen, baina euscarac galdua naducala aithortu beharra daducat eta erdarac irabacia: erdara erquide batuac, hain çucen ere:

http://interlingua.wikia.com

La Pace del Senior de Leiçarraga sia con totos nos. Amen.

Josu Lavin

Ivan Etcheberricoa said...

Prepositioneric gabeco berce possibilitate bat:

Aurtengo Gabonetan eroango zaitugu bihotzera norena gehien maite baituçu

Eztaquit applicagarria denz casu guztietan.


Dacussagun berce exemplu bat:

Josebaren etchearen aurretic passatu den çakurraren etcholaco atheñoa aphurtu da

>>

Aphurtu da atheñoa etcholacoa çakurrarena cein passatu den aurretic etchearena Josebarena

Hemen AURRETIC prepositionea bilhacatu da.

Erramun Gerrikagoitia said...

Xabier Erroteta skribitu duzu

Hitz dizut heldu berria naizela to blog hau eta ez ditudala ezagutzen hemengo etiketak eta konbenzioneak.

Kuriositatez eta nola naiz blogaren buru jakin nahi nuke nola jakin duzu blogaren berri. Nola duzu aurkitu bloga, nola sartu zara hemen.