Sunday, December 02, 2007

Lehengo domekea hon adventua eta ere abendua

Izanik gaur nire azken domekea hemen -domekea 2 abendua 2007- an Hego Afrika joan naiz mezetara nola egin bait dut ere beste domeka batzutan nire hemengo hiru hiletan. Mezea hasi delarik esan du apezak hasieran

Today is the First Sunday of Advent
(gaur da Lehenengo domekea hon adventua)

eta momentu berean gogoratu naiz ze zela ere kasualki, apezak esanikoaz gainera,

Lehenengo domekea hon abendua

Beraz, gaur da aldi berean

Lehenengo domekea hon adventua eta abendua
(Adventuko eta abenduko lehenengo domekea)

Gogoratu naiz orduan kin akademiko (eta ere nolabait lagun) Xabier Kintana zeren esan daroa arrazoiz beher da differentziatu adventua eta abendua bi dimensionetan konzeptualki eta ere orthographikoki.

Ikus zer da adventua.

Cape Town, Kabo Hiria
zapatua 2 abendua 2007
South Africa, Hego Afrika

6 comments:

Jakobe Palazio said...

Bai, Akademiak ontzat hartu behar luke 'v' letra. Berdin gertatzen da 'vlog' eta 'blog' berbekin; videobloga ala bideobloga izkiriatu, hor dago gakoa. Abendua ez da adventua, ezbairik gabe, ez ongarria litzateke bereiztea eta 'v' letradun formak ontzat hartzea. Bertzalde, bidaia ona egin eta huntsa jantzirik etorri, bainujantziak Hego Afrikan uztea hobe, zeren eta hemen eguraldi kaskarra baitugu.

Ivan d'Etcheberry said...

V lettrari maithasunez:

Ascatuco çaituen
çai baçaude
çaude lasai,
çaude ciur
ascatuco çaituela
cateac itsusiac baitira
hilhotzaren gorphutzean.

"Harçabal"


Ivan d'Etcheberry

Josu Lavin said...

Adisquide preciatuac,

Orain eman didate euscarari buruzco wikia.

http://euscara.wikia.com

edota:

http://euskara.wikia.com

Helbide biac valiogarriac dira.

Orain ez naiz dependituco wikipedia edo wiktionary lekuetaric.

eu.wiktionary lekuan hainberce gauça nituen cargaturic eta denac eçabatu cizquidaten.

Azquen boladan erre samar ibili naiz motivo horiec eta ancecoengatic. Adibidez Leiçarragaren liburua erossi ez içanaz eta hola.

Aste honetan ere neure escuetaratu dut berce wikia hau:

http://interlingua.wikia.com

Romanicari buruzcoa aspalditic neducan:

http://romanica.wikia.com

Orain inorc ere ez dit pegaric jarrico idatzi nahi dudana (nuena?) idaztecotz.

Onhar itzaçue ene agurric bihotzeticoenac

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Gorka, Gorka Palazio lagun eta ere professore universitarioa, mintzo zara alde sartzea v letrea euskarazko berbetan, seguru horregatio, hitz mailegatuetan eta arrotzhitzetan, ze euskarazko hitz proprioetan ez daukagu problemarik. Berba batean v sartu behar den lekuan soil.

Eta adibidetzat jartzen duzu vlog kontrajarria kin blog. Referitzen dela vlog ri blog bat zeina dago muntatua inguruan video mundua.

Baina gauza bat da v letrea sartzea hitzetan generalki eta beste bat da -beharbada premiatsuagoa- sartea v letrea an abbreviaturak. Ba dakit, Gorka, zuk ba dakizula zeozer baino gehiago buruz abbreviaturak ze publikatua duzu liburua ere buruz gai hori -abbreviaturak edo laburdurak-. Baina bi mundu differente dira izanik ere elkarrekin relationatuak.

Esaterako, blog berbea ere dator muntaketa batetik (blog = web log; hartzen dugula tik web azken letrea b eta osorik log). Ikus zagun: (A blog (of web log)).

Bai, arrazoi duzu Gorka ze abbreviaturetan ere, nola edozein berbatan non dago hori letrea, behar da hori erabili zuzen behar dena. Ikusi dut hemen an Cape Town abbreviaturea tzat buolevard hitza, esaterako Noaingo Bataillea blvrd edo Noaingo Bataillea boulevard.

Euskal orthographia dago beterik absurdoz eta ondorioak, ondorio penagarri eta konfusoak, hor daukaguz.

Cape Town, Kabo Hiria.
Eguaztena 5 abendua 2007

Josu Lavin said...

Erramun adisquide preciatua,

Ba dioscuçu ecen:

"Euskal orthographia dago beterik absurdoz eta ondorioak, ondorio penagarri eta konfusoak, hor daukaguz."

Joan den mendean impossatu ceraucuten "euskal ortografia"-ri buruz minço çara, ezta?

Ecen euscal orthographia classicoa bercelacoa da.

Leiçarragaren orthographia Europan erabilcen cen berbera cen.

Lehen eztut erran, baina in:

http://euscara.wikia.com
edota
http://euskara.wikia.com

(lehen helbideac bigarrenerat garamatza)

euscal orthographia classicoa erabilico da.

XXI. mendeco lehen webgunea non euscara classicoa orthographia classicoan erabilico den.

Adeitsuqui

Ivan d'Etcheverry

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, Josu Lavin, uste dut ze euskal orthographia klassikoa da naturalagoa ezi oraiko hau, "euskal labeldun" hau, hau "orthotraphia abertzalea". Hori zein erabili izan da euskaraz mendeetan, zein da amankommuntsua Europako hizkuntza gehienetan.

Baina konpondu behar genduke minimun absurduak, direnak arras absurduak.

Guti gogoetatu da buruz orthographia uste dela da arlo marginal kasik importantziarik deus ez duena. Eta ez da holan, seguru.