Monday, April 23, 2012

...ko atzean edo ...ko aitzinean

Irakurtzen dugu lehenbiziko phrasea zeina da ondokoa

Milaka pertsona batu ziren atzo Larragan, euskara Nafarroako lurralde osoan ofiziala izan dadin aldarrikatzeko. 

Eta jarririk pensaketa etortzen zait gogora ea zertarako batu ziren milaka persona Larragan? Non ihardespena omen da aldarrikatzeko, alderri bat egiteko; orduan izanik ere edozein aldarria on litzateke jakitea bildu zirala aldarrikatzeko. Orduan, gabe spezifikatu zein zen aldarria litzateke hori phrasea honelaxe

Milaka pertsona batu ziren atzo Larragan aldarrikatzeko.

Gero letorke, edo behar luke etorri explikationea explikatuz zein den delako aldarria. Honelatsu

Milaka pertsona batu ziren atzo Larragan aldarrikatzeko izan dadin euskara ofiziala Nafarroako lurralde osoan.

Segmentuz segmentu emanik

Milaka pertsona batu ziren atzo Larragan

Milaka pertsona batu ziren atzo Larragan aldarrikatzeko 


Milaka pertsona batu ziren atzo Larragan aldarrikatzeko izan dadin 


Milaka pertsona batu ziren atzo Larragan aldarrikatzeko izan dadin euskara ofiziala 

Milaka pertsona batu ziren atzo Larragan aldarrikatzeko izan dadin euskara ofiziala Nafarroako lurralde osoan. 

Ba al du segmentatze honek logika informativorik?


 

 


Friday, April 20, 2012

Kalte-ordain informativoa

Dudalarik irakurri hau titularra (Berria egunkaria, barikua 20 apirila 2012, orri prinzipalean)

Euskaltelek 
222 milioiko 
kalte-ordaina 
pagatu beharko 
dio Orangeri 

gogora zait etorri konzeptua na kalte-ordaina, ezen noiz kaltea egiten den sortzen dela zor bat pagatzen ahal litzetekeena edo ekonomikoki -diruz- edo beste modu batez, pagatzen ez bada ere behintzat dadin ordaindu hain moduz. Behintzat okerra ametidu, kaltea. Espainiako erregeak ere egin du publikoki diskulpak eskatu zuritu nahirik bere ihizi grina zantar hori, bere aktuatione hiltzaile inazeptable hori an edozein zirkustantzia.

Hori titularra na Berria egunkaria eman ahal zen modu gutiago zail eta nekean ere tzat euskal irakurlea. Esaterako holan

Euskaltelek 
pagatu beharko 
dio Orangeri 
222 milioiko 
kalte-ordaina 

Nola ordainduko du Berria egunkariak ki euskalduna bere kalte-ordaina, edo diruz pagatuz edo ordainduz nolabait esaterako gogoeta eginez buruz bere informatzeko manerak edo aukera syntaktikoak? Ba al da hori titularra haina nola exigitu kalte-ordainik? Nik baietz uste, izanik gainera geure esku edo esku-eskura -Berria egunkariaren esku- horren solutione edo hobetzea. 


Sunday, April 08, 2012

Struktura syntaktiko gutiago diaphanoak ulergarriki

Honelako blog edo forum batean normala dateke -edo behar luke-  tratatu ahal izatea punturik nolanahikoenak edo edozelangoak liratekeenak' gehiago edo guitiago loturik kin realitate soziala na euskara soziologikoki real konstatablea. Hortarakoxe dagozke honako blogak tzat trata zagun zernahi diratekeena realago edo irrealago dependitzez tik perzeptione bakoitzarena. Ez dukegu izan behar beldur khaosaren. Analysatzen dira ere bestade gorabehera transzendentalagorik edo gutiago transzendentak nola existentzia na Jainkoa.

Halan ba sarturik geure gaian, izan ahal litzateke titulua na artikulu bat agertua prensan honakoa

Etikaren eta politikaren arteko harremanaz 

Baina esan edo pensa lezake baten batek -esaterako nik- ezen hori titulua ematen ahal litzatekeela ere honela

Harremanaz artean etika eta politika 

edo baita beste possibilitate beste hau

Buruz harremana artean etika eta politika 

Beraz, orduan, ba dugu hiru -behintzat- possibilitate redaktatzeko mezu berbera, dutenak valio quantitativo informativo berbera. Questionea litzateke -pensaturik, behintzat hypothetikoki, direla edo liratekeela berdin "normal" eta ere zilegi hiru possibilitateok- ote duten valio berbera an ranking kommunikativoa. Al dute ba valio kommunikativo berbera, utzirik alde batera -behintzat momentuz- zilegitasuna eman ahal dionak norberak ki possibilitate bakoitza?

Hemen orduan hiru possibilitateok

Etikaren eta politikaren arteko harremanaz

Harremanaz artean etika eta politika

Buruz harremana artean etika eta politika