Friday, April 20, 2012

Kalte-ordain informativoa

Dudalarik irakurri hau titularra (Berria egunkaria, barikua 20 apirila 2012, orri prinzipalean)

Euskaltelek 
222 milioiko 
kalte-ordaina 
pagatu beharko 
dio Orangeri 

gogora zait etorri konzeptua na kalte-ordaina, ezen noiz kaltea egiten den sortzen dela zor bat pagatzen ahal litzetekeena edo ekonomikoki -diruz- edo beste modu batez, pagatzen ez bada ere behintzat dadin ordaindu hain moduz. Behintzat okerra ametidu, kaltea. Espainiako erregeak ere egin du publikoki diskulpak eskatu zuritu nahirik bere ihizi grina zantar hori, bere aktuatione hiltzaile inazeptable hori an edozein zirkustantzia.

Hori titularra na Berria egunkaria eman ahal zen modu gutiago zail eta nekean ere tzat euskal irakurlea. Esaterako holan

Euskaltelek 
pagatu beharko 
dio Orangeri 
222 milioiko 
kalte-ordaina 

Nola ordainduko du Berria egunkariak ki euskalduna bere kalte-ordaina, edo diruz pagatuz edo ordainduz nolabait esaterako gogoeta eginez buruz bere informatzeko manerak edo aukera syntaktikoak? Ba al da hori titularra haina nola exigitu kalte-ordainik? Nik baietz uste, izanik gainera geure esku edo esku-eskura -Berria egunkariaren esku- horren solutione edo hobetzea. 


7 comments:

Josu Lavin said...

Aupa Erramun,

EUSCARA googletaldean ez dugu oraindic tractatu questione syntacticoric. Centratuac gara orthographia classicoan principalqui eta libertate individualean.

Nahiz "ortografia fonetikoa"-ren contra ez gauden, neuc arguiro ikusi dut V lettraren beharra are Euskaltzaindiaren batuan idazteco orduan ere. Dakusadanez, hori içan du çure practica eta arraçoina duçula aithortu behar diçut. Beraz, erabil deçagun V lettra are batuan idatz deçagunean ere.

Besarcada bana hemen idazten edo iracurcen duten guztiei.

Josu Lavin said...

Aupa Erramun,

Ipharraldeco orthographia classicoa edota hegoaldeco ortografia clasicoa erabilceac onura handia ekarrico liçuque, batez ere cultur hitçac erabili ahalco cenituzqueelacotz ecein ere cambiamendu graphicoric gabe.

Jesus Rubiori ere bide bera gommendatceco profitatcen dut leku hau.

Purismo lexical eta syntacticoaren hasiera bat dathor orthographia aldatcearequin XX. mendearen hatsarrean.

Permitti badieçadaçu hemen eman nahi nituzque classicoz idazteco arau minimoac.

Erramun Gerrikagoitia said...

Beharbada ez legoke esan beharrik ere baina esango dut gera dadin garbi explizituki ezen nik ez dudala txartzat ikusten (sentitzen) orthographia classcoa (sic, ez klassikoa).

Gainera zehaztekotan ikusten dut hori orthographia naturalagoa ezi nik dudana erabiltzen ezen oraiko usuala kin hitz internationalak kin orthographia amankommun okzidentala.

Nik ere zaitut salutatzen Josu nola ere irakurle guziak.

Josu Lavin said...

Questionea da ecen lau mendetan orthographia classicoa erabili içan dugula eta gueroz decretoz bercea imposatu digute.
Halaber, lexico eta syntaxi aldetic libre ginenoc orain arte içan gara mempeco eta subordinatu.
Egin proba noizbait. Idatz eçaçu manera classicoan eta ikusico duçu nola libreago sentituco çaren. Hala erran didate classicoaren hautua eguinic duten lagunec na euscara googletaldea.

Erramun Gerrikagoitia said...

Sinesten dut orai esan duzuna egia dela edo behintzat izan ahal dela errazki baina besterik da kambiatzea personalki norbere praxia supituki. Gainera ez nuke nahi sobera zentratu hortan, orthographian, lar fokalitzatu (focalizatu). Esana dut jada zernola sentitzen dudan affaira hori.

Josu Lavin said...

CLASSICOAN IDAZTECO ARAUAC

K erdaraz beçala:
CA QUE QUI CO CU eta C silaba edo hitz bucaeran.

ZE ZI => CE CI

ZA ZO ZU honela ere representa daitezque: ÇA ÇO ÇU

GUE, GUI, GÜE et GÜI erdaraz beçala.

B eta P aurrean M idazten da.

TX ordez TCH edota CH

Consonante ostean TCH, TZ eta TS formec T lettra gal deçaquete.

Laburquiro

Erramun Gerrikagoitia said...

OK, okay.