Thursday, December 28, 2017

Ezin dut ulertu nola ez diren conturatzen

Ezin dut ulertu nola ez diren conturatzen, garen conturatzen ze anhitzez gaitzago dela ulertzen ondoco mezua (EITB informativoac, 28 abendua 2017 inocente / inuzente eguna)

Ertzaintzak erasotzaile guztiak identifikatu ditu 

ezi beste hau zein da anhitzez errazagoa ulertzen

Ertzaintzak identifikatu ditu erasotzaile guztiak 

Ba gagoz ala ez gagoz alde euscara hobe eta asequibleago bat?

Tuesday, December 19, 2017

Madaricatu bastarta edo salvatore valiotsua?

Beharbada norbait pensatzen ari da zein den dilemea hartzeco zerbait batzuec nola madaricatu bastart noiz aitzitic bestetzuc hori gauza bera har dezaqueten nola salvatore valiotsu. Ta hori da -gaurco casu hontan- "zein" particula anaphoricoa, eta globalqui anaphorico guehienac.

Halan dutenac hori particulea nola madaricatu bastar dute publicatzen bere lehen paginaco lehen noticia honela  (Berria, martitzena 19 abendua 2017)

PSEk ez du babestuko 4.113 tortura kasu egiaztatu dituen dokumentua 

Aitzitic dutenac hori particulea -zein- tzat particula positivotzat zeinac laguntzen duen textuco mezuaren comprensionea luquete goico mezua honelaxe redactatuco

PSEk ez du babestuko dokumentua zeinak egiaztaten dituen 4.113 tortura 

Behingoz behar guenituzque baztertu behar maniac, mania caltegarriac fite, ahal bezain fite.


Saturday, December 02, 2017

Parisek ez du ... jartzen

Dut iracurtzen hau titularra interneten
Parisek ez du ETAren disolbatzea presoen egoeran aldaketak emateko aurretiazko baldintzatzat jartzen
iruditzen zait daudela sobera urrun "ez du" eta "jartzen"

... ez du ... jartzen ...

eta intentionearequin eguiteco titularra digeribleago tzat iracurlea nic dut paratzen honela  
Parisek ez du jartzen aurretiazko baldintzatzat ETAren disolbatzea presoen egoeran aldaketak emateko
edo 
Parisek ez du jartzen aurretiazko baldintzatzat ETAren disolbatzea aldaketak emateko presoen egoeran
Niretzat da evidentea titular horiec duten differentzia qualitativoa.