Friday, November 27, 2015

Daucan besteco importantzia dauca

Bethi buruan vueltaca ea zelan hobeto communicatu ahal den textua (edo mezua) zeren atchemaiten dut ze asco hobetu ahal da egungo prosa periodisticoa eta ere osterantzecoa egun aguertu ohi dena euscaraz.

Dudalaric iracurtzen casuraco hau titularra

ZureESKUbideak dinamika jarriko du martxan LABek, prekarietateari aurre egiteko 

nahi dut commentatu edo gogoetatu buruz azqueneco hori e "prekarietateari aurre egiteko". Nic esan darodana da ea ez litzatequeen hobe redactatu, izquiriatu " ... aurre egiteko prekarietateari" contrara ze nola aguertu ohi bait da "prekarietateari aurre eguiteko". Hori da egun aguertu nahi dudan quezquea, nahi dudana ekarri plaza zabalera, blogera.

"prekarietateari aurre egiteko" edo " ... aurre egiteko prekarietateari


Hortara, lehengo titularra litzateque holan

ZureESKUbideak dinamika jarriko du martxan LABek, aurre egiteko prekarietateari 

Hasian hasi, bedenabar, esan ere ahal dela remoldatu phrase osoa communicatzeco hobequi, nire ustez holan

LABek martxan jarriko du ZureESKUbideak dinamika, aurre egiteko prekarietateari