Thursday, November 21, 2013

Ze euscara raro eta ez-naturala! (ETB)

Azquen aldi hontan entzuten ohi dira an ETB honelatsucoac zeintzu ez duten an euscara realea ezein existentziaric, % 0 sociologuicoqui

antsietatea

pertsiana

penintsula

holan pronunciatzea euscal hitz horiec da arlotada galanta eta caltecorra zeren ez da NEHON esaten hola baizic

ansietatea, persiana, peninsula, ... 

Hori, ezen, esatea eta esan eraguitea -esateraco an ETBco informativoac- pertsiana kin bere etc luzea da mania bat Academiarena (personalizatua an academicoac) zeinac Academia eta academicoac dagoz respectuz euscara eta euscaldunac bizi direla beste galaxian eta autismoan (entzun nahi gabe euscara real sociologico actuala)

Ez al da Academiaren responsabilitatea eta zereguina arartez bere academicoac izan dadin euscara reflexua hon realitate sociologicoa? Baldin osoqui -% 100- esaten bada persina zergatic behar du "izan" hitz horrec pertsina -nola izquirioz hala pronunciatzeco-? Zein da arrazoia horrena? Zer du esaten Academiac edo ez al du justificatu behar ezer publicoqui?

Ari garela buruz orai lexicoa ere dugu entzuten -an ETB- honaco berbac edo hitzc, ezen Parisco poliziac duela harrapatu gaiztaguina zeinaren guibeletic bait zebilen eta duela eguingo gaiztaguinari

galdeketa (edo galdequeta) 

baina ba' daquigu euscaldun guziac -dialecto guzietacoac, % 100- ezen poliziac eguiten dituen galdequeta horiec direla interrogatorioac. Hemen ez dut accusatzen xuxenqui Academia eta ondorioz academicoac baina bai esan ze dela Academia arartez bere academicoac responsable hainbat actuationeren. 

Academia da responsable gauza ascoren, explicituqui eta ere implicituqui nola ere omisionez.

No comments: