Friday, March 21, 2014

Gogoeta eta ere reflexione syntacticoa

Nic nahi nuque izan dadin ondorengo gogoeta syntactico hau -nola ere beste guziac- bide reflexioneraco (nahiz-ta ez daquidan zembat eta zembateraino lortzen duen deus efficazic).

Noiz dudan iracurtzen hau titularra prensan (martchoa 21, Gara)

Jai perekideak Berdintasun Planetik kanpo ez uzteko deia Irungo Udalari 

zait ethortzen enthelegura ezen izan ahal da hori titularra ascoz hobea tzat iracurlea, honetara

Deia Irungo Udalari ez uzteko Berdintasun Planetik kanpo Jai perekideak 

Da hau auquera -syntactico- differentea zeinac eman ahal du bide aritzeco gogoetacari. Ez duenac valio da esatea ezen euscarac sociologicoqui dituela barrera imposatu asco campotic, noiz ez delaric secula eguiten reflexione interno bat edo intro muros zeina dago guere escu soilic.

No comments: