Wednesday, November 14, 2007

Baldin bada impala, zergatik guk inpala?

Noiz dut ikusi animalia sotil, eder eta magnifiko hau (ikus photoak: bat, bi, hiru, lau) deitzen dena
Impala
ezin ulertu ahal izan dut zergatik guk -euskaraz- deitu behar dugu / dukegu
Inpala
Nori galdetu? Impalari berari?

Cape Town, Kabo Hiria
South Africa, Hego Afrika

2 comments:

Josu Lavin said...

Caixo Erramun,

INPALAçaleac INPALATU behar guenituzque, iphurditic palo ederra sarthuric, haric eta erran deçaten arte: "ZE GOZADA; TIO!"

Ivan d'Etcheberry

Erramun Gerrikagoitia said...

Horrek -deus ez erantzuteak- esan nahi du ze ez dago / ez daukate zer erantzun nortzuk dute deffenditzen hori: inpala' ordez impala.

Behar lukete erantzun zeren akademikoek -akademiak- dute obligationea emateko explikationeak eta dugu / du populuak zuzena eskatzeko eta exigitzeko argitasunak.

Cape Town
zapatua