Saturday, February 08, 2014

Arras erraza eta ere comenigarri

Dudalaric iracurtzen ondoco titularra an kirolac buruz sokatirea (Gara, zapatua 8 otsaila 2014)

Abadiño da hirrugarren txapela lortzeko faboritoa 

dut ikusten arguiqui ze litzatequeela titular hobea balitz redactatu holan

Abadiño da faboritoa hirrugarren txapela lortzeko 

edo 

Abadiño da faboritoa lortzeko hirrugarren txapela 

Cambio horiec ez al dira total errazac eguiten eta ere zilegui noiz duten informationea hobetzen iracurleari? Seguru euscarac luque ascoz iracurle guehiago baldin redacta baledi kin atentione informativo guehigago hartuz contuan eta haintzat iracurlea. Esango nuque nic ze ez dugula valiatzen gueure escu dagoena ere, hortaz ez du valio bethi erruac botatzea inori. Noizbait hasi beharco da eguiten autocritiquea ere.

No comments: