Wednesday, May 04, 2016

Titular ez asqui ulergarriac supituqui

Dudalaric iracurri hau titularra (Gara, eguaztena 4 maiatza 2016, Ikusmira, Beñat Zaldua, kazetaria)

Gezurrak, eta albiste izan behar ez luketen egiak

naiz ohartu ze nahi duena / duqueena esan dela hauxe

Gezurrak, eta egiak zeinak ez luketen izan behar albiste 

Dirudienez, nola ulertzen bait dut nic, albiste izan behar ez luquetenac da referitzen soilic ki eguiac eta ez ki guezurrac.

Azquen finean, mezua da

Gezurrak, eta egiak 
(kin emparau complementerio guziac)

2 comments:

Anonymous said...


Egunon, Erramun jauna,

Iduri zauzu esaldi hau kritikagarria dela:

"Gezurrak, eta albiste izan behar ez luketen egiak"

zeren ez duen (edo dautzun) argi erakusterat emaiten "albiste izan behar ez luquetenac [direla] referitzen soilic ki eguiac eta ez ki guezurrac".

Akort niz zurekin noiz ere diozunean argiago lizatela ideia hori hunela adierazia balitz:

"Gezurrak, eta egiak zeinak ez luketen izan behar albiste" (akort niz horretan zeren, oro har eta printzipioz, antolamendu analitiko prepositivoaren bidetik jositako edozein esaldi baita, beti eta salbuespenik gabe, pospositivoki eta regresivoki moldatutako edozein esaldi baino argiago eta komunikagarriago.)

Bainan ez niz akort zurekin diozularik GARAk publikatu esaldi hori iluna dela. Funtsean, esango nuke esaldi argia eta gardena dela, zeren puntuazioneak laguntzen digun argi eta garbi bereiztera bere bi osagai nagusiak. Funtserat-eta, esaldi horren egitura hau da:


"A, eta B"

"(Gezurrak), ETA (albiste izan behar ez luketen egiak)"

Zuk salatzen duzun okerreko interpretazionerako arriskua bakarrik litzake reala baldin esaldi hori hunela antolatua balitz:

"Albiste izan behar ez luketen gezurrak eta egiak".

Bainan horrela idatzi esaldi bat arrunt beste bat izango litzake, formaz nola edukiz, respektu GARAk publikatutakoa.

Laburtuz, balegoke agian esaldi partikular horren joskera hobetzea (gauza guztiak hobegarri diren heinean), bainan bere itxura eta antolamentu horretan ez du, ene iduriko, batere biderik ematen gaizkiulertuetarako.

Iduri zaut badirela gure kazetetan zuk egun dakarkiguzun esaldi hori baino mila aldiz ilunagoak eta negargarriagoak palatraka, eta, hortakoz, egun dakarkiguzun ale horrek ez duela merezi, hurbildik ere, zure darda zorrotzaren zizta.

Zure,

Xabier Erroteta.

Erramun Gerrikagoitia said...

Eguia da ze orain niri eguiten zaidala titular hori ongui ulergarria eta ere nolabait naturala baina da dudalaco orain iracurtzen a posteriori zeren noiz iracurri nuen lehenengoz, orhoitzen naiz, nola ez nuen ulertu eta behar izan nuen iracurri berriro.

"Gezurrak, eta albiste izan behar ez luketen egiak"

Problemea, niretzat, zegoen hor "albiste izan behar ez luketen egiak" zein orai iruditzen zait naturalagoa bai ezi orduco iracurraldian.

Questionea dateque, nola esaten du Kepa Altonagac bere libruan, ezen ez dugula gure "armarioan" edo possibilitate mentalen artean' hau ondoco possibilitatea zeinac asco lagunduco luqueen ulermena, ezen

"Gezurrak, eta egiak zeinak ez luketen izan behar albiste"