Friday, April 22, 2016

Zergatic ez da errespetatu behar originala, ahal delaric

Esaten da prensaco titular hontan esan duela Francisco Etxeberriac -forenseac- zeinac ez daquien euscaraz eta orduan ondorioaz titularraren originala ez da euscaraz emana baizic gaztelaniaz, diolaric horrec titularrac holan (Hitza, Lea-Artibay, Mutriku eta Busturialdea, baricua 22 apirila 2016)

"Gure jendartea ez dago giza eskubideen arloan hezituta" 

Seguru nago ze originalean esan du zeozer honacoric

"Nuesta gente no está educada en ..." 

Delaco "no está educada" hori zergatic ez da errespetatzen hemen traductionean nola "ez dago hezituta (edo hobeto educatua / edukatua)"? Noiz orduan titularra litzateque honelatsu

"Gure jendartea ez dago hezituta (edukatua) giza eskubideen arloan" 

"no está educada" = "ez dago hezituta" 

(Hezi, bezatu eta educatu ez dira nehondic ere synonymo.)

Zer impedimentu othe dago hemen errespetatzeco originala? Admisibleac edo inadmisibleac othe dira horiec lizentziac? Ez al da logicoago, ahal delaric eta ez dagoelaric ezinic, errespetatzea originala? Zein da ba motivoa hola jocatzeco, aritzeco, traducitzeco?

2 comments:

Anonymous said...

Original probablea:

"Nuestra sociedad no esta educada en el campo de los derechos humanos"


Euskaraz:

"Gure sozietatea ez dago edukatua zuzen humanoen zelaian"Luis Lauzirika Zenikazelaia.

Erramun Gerrikagoitia said...

Esaten duzunaz nago total conforme. Ni, aitzitic, guehien centratu naizen puntua da ezen ez litzatequeela "hautsi behar" verboa noiz hori den periphrasticoa edo composatua kin bi parte. Ni está educada edo euscaraz ez dago educatua.

Titular hontan ezen noiz originala den probablequi

"Nuestra sociedad no esta educada en el campo de los derechos humanos"

ez litzateque behar ahal delaric "hautsi" verboa, holan

"Gure sozietatea ez dago zuzen humanoen zelaian edukatua"

Hobe delaric traducitzea holan zuzenqui

"Gure sozietatea ez dago edukatua zuzen humanoen zelaian"