Wednesday, October 29, 2014

Dauca beste indar eta gustu bat

Comparatzen dugula bi auquera redactivo ondoco hauec non lehena da aguertua prensan gaur eta bestea nic redactatua edo moldatua dugu ikusten direla differenteac indarrez edo indar communicativoz. Hara

Arraizen aurkako auzia artxibatu du EAEko Auzitegi Nagusiak 

eta bestea

EAEko Auzitegi Nagusiak artxibatu du Arraizen aurkako auzia

Ez al daucate impacto informativo differentea ezen da aisago ulertzen bigarrena ezi lehena?

3 comments:

Anonymous said...

Communitate Autonomo Baskoaren Tribunal Superiorak artxivatu du casua aurkaz-eta Arraiz.

Luis Lauzirika

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, possibilitate bat da aurkaz-eta hori.

Jesus Rubio said...

EAEko Auzitegi Nagusiak du artxibatu (a) auzia kontra Arraiz.

a: artikulu mugatua, aukeran.

kontra... (= aurka...) da valiabide prepositivo bat zein dan gardenki ateratzen ti desdoblamentu naturala hon "-en kontra" posposizioa (= -en aurka).

Gainera "kontra..." da valiabide bat zein dan agertu behin baino gehiagotan an kartelak anuntziatzen pilota-partiduak:

A eta B kontra C eta D

Bultzatuko balitz pittin bat, jada genuke an gure hiztegiak, berdin nola dugun "versus".