Friday, November 14, 2014

Perfectuqui possible baina nahi ez

Dugularic iracurtzen prensan, an Berria, hau titularra -baricua 14 azaroa 2014-

Kiev erasoaldirako prest dago, Errusiaren presentzia militarra argudiotzat hartuta 

gueratzen gara, gueratzen naiz aphur bat durduzatua edo noraezean zeren ez dut ulertzen garbiro. Guziac ere ba daquigu ze gauzac eguin ahal dira ondo, hobeto, nolarebait, ... non ba dago nivel, escala edo ranking bat baina bethi ere behar da -behintzat principioz- eguin edozer ahalic hobequienic, ahal bezain hobequi. Bada, an phrase hori zeina da titular bat, ba du aisa zer hobeturic informativoqui edo beguiraric publicoa edo berba eguinic generalqui euscalduna.

Halan ba possible da ere -baina izanic gainera auquera hobea- holan

Kiev erasoaldirako prest dago, argudiotzat hartuta Errusiaren presentzia militarra 

edo oraino hobe informativoqui 

Kiev prest dago erasoaldirako, argudiotzat hartuta Errusiaren presentzia militarra

Ez al gagoz guziac alde euscara on bat, ahalic hoberena eta aise digestitzecoa euscaldun herri eta ere populuac? Zergatic professionalac -behinic behin professionalac zeinec escaitzen dute productu bat saltzera edo erostera kin precio bat- ez dira ohartzen -edo, ohartu nahi izaten- holaco affairei? eta eguin replicac.

Ez al dira auquera horiec possibleac?, ez al dira hobeac informativoqui?

2 comments:

Anonymous said...

Zure galderak erantzun argia du: proposatzen dituzun aukera horiek posibleak dira eta informatiboki hobeak dira --egiazki, gertuki, evidenteki eta irrefutableki.

Orduan, zergatik hainbestek lehenesten dute sintaxi antikomunikativoa? Etsi dut horren erantzuna ez dela bilatu behar hizkuntzalaritzaren eremuan bainan magiaren esparruan. Sinismen magiko bat dabil EHan zeinaren arabera euskaraz antikomunikativoki idaztea izango bailitzateke euskara "jator" idaztea, eta euskara komunikativoa idaztea, aldiz, euskara "kutsatua", “endekatua” idaztea. Siniskeria pozoitsu, eskizoide eta suizida hori bizirik deno gureak ez du konponbiderik.

XE

Anonymous said...


Kiev prest dago atakerako, pretextu Rusiaren presentzia militarra.

Luis Lauzirika.